S 18.Demokrasinin fıtratına aykırı; fert ve toplumlar olabilir mi? Neden?

C 18.ilkel ve küçük kabile toplumlarında insanların demokrasi anlayışı az gelişmiştir. HAYRETTİN AYDIN

 C 18. Kesinlikle olamaz. Niye derseniz: Osmanlı devletine bakıp geçersizliğini görebiliyoruz. Demokrasinin ruhuna aykırı olan; şovenist ruhluların kök salmasıdır. Diyebiliriz ki bunların demokrasi kavramını alt üst ettikleri, milli kavramının sınırlarını daralttıklarını görüyoruz. Muhsin ERSAN.
C 18.
Evet olabilir. Mesela Türk  Toplumu.  Eskiden Gök Tanrı inancı vardı.Kralın tanrı tarafından gönderildiğine inanılırdı.Hatta günümüzde bile devlet büyükleri bir şey yaptığında bir bildikleri vardır anlayışı,demokrasi fıtratına uygun bir anlayış değildir. Hamit MENÇUK

C 18. Vardır, olabilir ve olacak. Nedeni çok basit doğruluk sözle bitmez! Yaşamak lazım. Her insan doğru yaşayabiliyor mu? Çünkü kötülükte toplumlaşabilir ve çoğunluğa sahip olabilir.

M. Sait DEMİR

C 18. Evet günümüzde buna örnekleri görüyoruz. Şu anki örnek verebiliriz. Örnek: dünyada demokrasi 

ile yönetilip, dini İslam olan tek ülke Türkiye’dir. Hatice TUNCER. 

C 18. Olabilir. Çünkü bazı yerlerde fert yada toplumların çıkarlarına zarar verdiğini düşünen kişiler demokrasiye karşı çıkmaktadır. Doğan ERGÜN

C.18 Olabilir.demokrasi çoğunlu değil de halkın kendin kendini yönetmesidir insanın fıtratı ile demokrasinin fıtratı birbirinden farklıdır çünkü insanda kişiye özel fıtrat varken demokrasi halkın düşüncelerini esas alabilir. BAHAR YILDIZ

C.18 Olabilir,her kes doğruyu kabullenemeyebilir. SEVDETA ŞİŞMAN

C.18 Olabilir, menfaat düşkünleri çoktur. İRFAN CEYLAN

C 18. Demokrasi bütünü temsil eder. Yani çoğunluğun faydasına olacak şeyler demokrasidir. Burada siz veya bizim fikirlerine uymayacak /uyuşmayacak şeyler olabilir. E haklı olarak da buna kafa tutmak isteyen /isteyenler olacaktır tabii. Cahit Özkan

C 18. Olabilir çünkü sadece kendi çıkarını düşünen fert ve toplumlar vardır . Ahmet ESER
C.18 hiçbir toplumun fıtratı demokrasiye uygun değildir. Yaşadığımız zamanda hiçbir yerde demokrasi yoktur insanlar kendilerini kendileri yönetir fakat gösterildiği ölçüde(medya) kendilerini yönetirler. Toplumların yaşamında yoktur demokrasi. Ömer  GEZİCİ

C.18 olabilir çünkü demokrasi çoğunluğun isteği yönündeki uygulamalar olarak yürürlüğe giriyor eee buradaki azınlık istemiyordu. dolaysıyla aykırı insanlar da olabilir.örneğin seçimler demokratik bir şekilde yapıldı ama herkesin istediği değil çoğunluğun istediği başkan seçildi kimi de Baykal’ı istiyordu vs. Mesut ASLAN

C.18 Bence olmaz aslında hiçbirimiz demokrat olmayarak fıtratımıza aykırı davranıyoruz.çünkü dengenin sağlanabilmesi için insanların demokrasiye inanması gerekir yoksa felaket olur.Abdullah DENİZEDALAN

C 18. İslam’da da istişare çok önemlidir. Uhud savaşında çoğunluğun kararına uyulmuştur Menşure DAĞLAR

C.18: Demokrasinin fıtratına aykırı birey ya da toplum olabilir. Sürünün içinde farklı seslerde çıkabilir. Bunu tarihte ve günümüzde de örneklerini bulmak mümkün. Dilek KARABAYRAKTAR

C 18.Evet olabilir.Çünkü her insanın hayata bakış açısı farlıklıdır. Seyhan IŞIK

C 18. Fertler ve toplumlar olabilir. Günümüzde ve geçmiş tarihimizde de vardır.Hatice ŞAHİN

C.18 demokrasinin fıtratına aykırı fert ve toplumlar olabilir. N.BİLGİN

C18.Olabilir.Çünkü demokrasi bir toplumun çoğunluğunun istediği yönetim.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.18Bence olabilir çünkü kimin ne düşünüp iyi mi kötü mü olduğunu anlayamayız.ÇİĞDEM YİĞİT

C.18Olabilir herkes iyi değildir kuralları beğenmeyenler olabilir.MELEK BOZANER

C 18.Evet olabilir.Yönetimin belirli kesimler tarafından yapılmasını öngören insanlar ve toplumlar bulunmaktadır.Hatta bu şekilde yönetilen devletler de vardır.Erdinç YEŞİLYURT

C 18.Sözde demokrasiden bahseden çok emperyalist ülke ve toplumlar vardır kendilerine adeta tapanlar, uşak olanlar için demokrasi vardır ama başka inanıştaki insanlara karşı bir sömürü söz konusudur.Ahmet DUSAK

C.18  Olabilir çünkü sadece kendi çıkarlarına yönelik yaşaya  toplumlar ve bireyler vardır.. Celal  TİLGEN

C.18.seçimler demokratik bir şekilde yapıldı ama herkesin istediği değil çoğunluğun istediği başkan seçildi kimi de başkasını da istiyordu vs. Mehmet Şirin ARTUK

C.18. her ülke demokrasi ile yönetilebilir.ancak tarihi geçmişlerinde sürekli monarşi ile yönetilen ülkeler buna kolay uyum sağlayamazlar. HAYRETTİN KARABUDAK

C 18. Demokrasinin fıtratı ayrı insanlar ve toplumlar oluşturur.Çünkü Siyonizm ve kapitalizm ahlak demokrasiyi masal niyetine kullanır. MUZAFFER CEYLAN

C 18.Olabilir.Çünkü;toplumlar kendi yapılarına uygun buldukları rejimlerle yönetilmek isteyebilir.Örneğin;şeriat,monarşi gibi.Meral YILMAZ

C 18. Olabilir. Töre, örf ve adetler fıtratına aykırı olabilir. Tekin ÖZBEY

C.18 Demokrasi tanımında var olan değerler nedeniyle şu an hiçbir toplumda zaten var değildir.Yani tüm toplumlar demokrasinin fıtratına ayrıdır.ZEYNEL EDE

C 18.Demokrasi eğer gerçekten uygulanırsa bunun fıtratına aykırı hiçbir fert olamaz. Doğallında da toplumda da olamaz. Neden mi? Aklın yolu birde ondan Kerime TAŞ

C 18. Şu an bizim toplumumuzda da olduğu gibi dinle siyaseti birbirine karıştıranlar olduğu sürece böyle bir toplum olarak kalırız diye düşünüyorum. BARIŞ HOZMAN

C 18. Öyle fert ve toplumlar vardır.Bizim ülkemizde demokrasinin uygulanışının yanlışlığını savunanlarda vardır Sevgi ALMAK

C 18.Bence olur.Çünkü bir ülkenin demokrasisi o ülkede bulunan fertlerin düşüncelerinden oluşur. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 18. İnsanların fıtratları farklı olduğu için her türden fert ve toplumlar olabilir. Emre Özden

C 18.tabii ki vardır sebebi ise kendi menfaatlerine ters düşen her şeyi yok saya biliyorlar. Cebrail HAN

C 18. Demokrasinin fıtratına aykırı  fert ve toplumlar olabilir. Günümüzde daha çok maddi haklar ön plana çıktığında daha çok  kapitalist  düşünce  geçerlidir. Abdulmevla OKTUAY                               
 C 18.
Olabilir. Bunlar cahil ve cahil topluluklarıdır veya ben varım diyen ve diyenler topluluklarıdır ya da kendi düşüncelerini dile getirip fiile dönüştürmek isteyen isteyenlerin topluluklarıdır. Ercan ÇiFTÇi

C 18. Olabilir çünkü; insan yetişme şekliyle alakalı bir şeydir. ŞEHMUS AKYÜZ

C 18. Demokrasi çağdaş toplum için(şimdi demokrasi bile yeterli değil çağdaş toplumda) cezp edici nitelikler taşır.Sosyal varlık olan insanoğlu bu cazip kural yada ilkelerden fıtratı gereği  hoşnut olur.Çıkarcı devletlerde bu cazibeyi insanların gözünü boyamak için kullanır.Örneğin:Ortadoğu politikaları. Uğur YÜCEDAĞ

 C18) olabilir. Çünkü bu olabilirlik olmazsa bireysel olabilirlik ortadan kalkarsa olmaz. Mehmet Salih Gökhan

C 18. Olabilir çünkü sadece kendi çıkarını düşünen fert ve toplumlar vardır. İlyas aktürk
C 18. Olabilir şu anda bile büyük balık küçük balığı yutar mantığı işliyor. Kapitalist düşünenler var oldukça bu böyle devam edecektir.  Kadir AVCİ

C.18. İnsan özgürlük ister ama kendisinin özgürlüğüne tecavüz edilmesine karşıdır. Bunu korumak için başkalarının haklarını demokrasiyle sınırlar. Kendisi de demokrasiyi benimsemiş olur. Zehni GÜN

C.18 Olur. Çünkü o toplumun lideri o ülkeyi nasıl istiyorsa o şekil yönetmeye çalışır. ADEM BATARAY

C.18 Olabilir çünkü demokrasi çoğunluğun isteği yönündeki uygulamalar olarak yürürlüğe giriyor eee buradaki azınlık istemiyordu. dolaysıyla aykırı insanlar da olabilir.örneğin seçimler demokratik bir şekilde yapıldı ama herkesin istediği değil çoğunluğun istediği başkan seçildi kimi de Baykal’ı istiyordu vs.Bedih EROĞLU

C.18 olabilir tabii. Ama bana aykırı değil. A.KONUKSEVER

C.18.Bir çok ülke demokrasiyi kabul eder ama hiçbir ülke demokrasiyi toplumuna yansıtmaz. Zaten bir  ülkede  demokrasi olmazsa o ülkede iç çatışmalar mutlaka vardır. Maalesef ülkemizde de demokrasi uygulanamamaktadır. (FATİH KAPLAN)

C 18.Sözde birçok devletler demokrasiyi savunurken hiç biri bunu halka yansıtmıyor. BURHAN KORHAN

C.18 Demokrasi tanımında var olan değerler nedeniyle şu an hiçbir toplumda zaten var değildir.Yani tüm toplumlar demokrasinin fıtratına ayrıdır.ZEYNEL EDE

C. 18.Vardır ve dünya var olduğu sürece onlarda var olacaklardır. Osman KILINÇ
C.18
Sadece kendi menfaatini düşünen fertler demokrasiyi istemeyebilirler. Ki daha yeni demokrasinin keşif edilmesi de geçmişte demokrasinin olmadığı bir hayatın yaşanıldığını ispat eder, buda o zamanlar demokrasi                                                                                                                 C 18. Olabilir. Çünkü bazı fert ve toplumlar demokrasinin getirdiği sonuçların kendi çıkar ve menfaatlerini uygulamada engel olacağından demokrasi fıtratına aykırı olabilirler. Fahriye İNCE

C 18.Olamaz demokrasi zaten fert ve toplum için vardır. İBRAHİM ÖZDEMİR
C.18
.olabilir.demokrasili bir yerde emperyalizme kapı açılabilir. Selman BÜYÜK

C 18.Olabilir, çünkü bazı toplumlarda kapitalist sistem boy gösterir. Mahmut ERBAY

C 18. Olabilir. Özgürlüğün olmadığı bir yerde demokrasiden söz edilemez. Bu gibi yerlerde yaşayan insanlar için demokrasi anlamsız bir kelimedir. Nesrin EKİNCİ

C 18. Olabilir. Nitekim var da her toplum her fert demokrasiyi benimsemiş değildir.SİNAN  UZUNDEMİR

C 18.Olabilir çünkü fert toplumu daha getirendir. Demokrasinin gereğinde budur. Murat ÇELEN

 C 18.Eğer düşünce özgürlüğü olursa olabilir.Çünkü demokrasinin fıtratında da yargılanacak çok değerler var.Peygamberimiz döneminde de eşitlik,özgürlük,adalet vardı.Ama günümüzde olanların hiçbiri yoktu. İdris MANTAŞ