S 17. ABD ve AT bütünleşik toplum olma yolunda sessiz ve tatlı bir yol alırken; neden diğer toplumlara hürriyeti-bağımsızlığı önce millet ve kavim bazında sonra soğuk nasyonalist savaş uygulatılıyor. Yada uygulamaya ve empoze etmeye çalışıyor. Sonra toplu globalleşmeyi onlara vaat ediyor?

C 17.Bu toplumların mutluluklarını diğer toplumların kan ve gözyaşı üzerine korudukları malumunuzdur. HAYRETTİN AYDIN

C 17. Aslında yeri gelse; bunlar, birbirlerine bile kötek vurabiliyorlar. Kapitalist ruhluların, saman altından ne kadar su götürdükleri tarih buna şahitlik ediyor.Tatlı sözlerle kandırmanın artık bilmeceye dönüştüğünü görüyoruz. AT’ nin , Türkiye’ yi bu şekilde alet etme pozisyonu , hayallerini kuruyorlar. Bunları artık görmek gerekir, diyorum. Muhsin ERSAN.

C 17. Cevabı çok basit böl parçala yönet değil; böl parçala yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömür. Hamit MENÇUK

C 17. Tek sorun farkında olmayan toplumların isteği üzerine değişiklik gösterdiğini ve uygulatacağı düzenin kendisince geliştirecekleri düzene galebe geleceğini inancını göremeyen toplumdadır. Toplumlarda inanır! Çalınan inanca sahip toplum topallamaya benzer! İnancın çalanı sanması ise kendisince inanmadığını inandırır! Ki buda çalanın inancı kendi inancı olmadığını kendisince inancını çaldığını fark etmesinden geçer!  M. Sait DEMİR

C- 17.  Bu durumda soğuk bir haçlı seferidir. Geçmişten günümüze kadar değişik politikalar

İzlemişlerdir. Günümüzde de bu politikayı izlemeye devam etmektedirler.  Hatice TUNCER.

C 17. ABD gibi toplumlar kendi devleti içindeki milletleri bir bütünlük içinde tutarak ülkesinin daha fazla ilerlemesini sağlarken genelde doğu toplumları sürekli olarak antigonist, parçalayıcı tutum sergiliyor. Yani ırkçılığı öne çıkararak o toplumların gelişmesini, engellemektedir. Bu sayede o toplumları daha kolay sömürmektedir. Doğan ERGÜN

C.17 Temeli insani olmadığı için.SEVDETA ŞİŞMAN

C.17 İnsancıl olmadıkları için. İRFAN CEYLAN

C 17. çok basit bir cevabı var. Onlar süper güç . onlar ister ve alır bize de bakmak kalır. Sanıyor musunuz ki bizim ileri düzeylere ulaşmamızı isteyecekler. Tabi bizi birbirimize düşürecek ve bu tür oyunlar oynayacaklar. Cahit Özkan 

C 17. Bence bunun nedeni milletlerin çıkarlarından kaynaklanmaktadır. Her millet güçlü olmak ister yada gücü elinde bulundurmak ister.Ahmet ESER
C.17 Milletler gerek irk gerek nesepler halinde bağımsız olduklarında parçalanma artacak birbirinden bağımsız hareket edeceklerdir. Böylelikle onları dirençleri azalacaktır ve onları daha iyi sömürebileceklerdir Ömer  GEZİCİ

C.17 eee onların misyonları bu sadece dünyada onlar kral biz köle olacağız.yapılması gerekenleri söyleyince hemen onu hor görüp alay ederler.bilim cahili insanlar ise kendi menfi egolarına ters düşen her şeyi kabullenemezler.bu insanlarda cahildirler Mesut ASLAN

C.17 Siz insanlığı düşünmeden eğer bir yerde çıkarınız varsa ve bu çıkarın sağlanabilmesi için oradaki insanların ölmesi gerekiyorsa ve bu insanlar da bir birini öldürmeye hazırlanmış olarak boş silahlarını birbirine doğrultup bekliyorlarsa siz o zaman her iki tarafa da kurşunu verip bunlardan kurtulabilirsiniz.Abdullah DENİZEDALAN

C.17.ABD ve AT ülkelerinin korktuğu uyanmasını istemediği ülkeler; tarihi derin kültürel değerleri güçlü olan milletler dir . Menşure DAĞLAR

C.17: Böl, parçala, satın al mantığı. Birbirine düşman kılıp, dostları gibi davranma ve kullanmadır. Sonuçta oraya globalleşme adı altında istediğini satabiliyor.

Dilek KARABAYRAKTAR

C 17.Önce milleti ve kavmi birbirine düşürmeye çalışıyor.Bunu başardıktan sonra kendisi bir ihtiyaçmış gibi onları çekmeye çalışıyor. Seyhan IŞIK

C 17. Büyük güçlerin amaçları ülkeleri parçalayıp  kendilerine bağımlı hale getirmektir ki bunu da en güzel şekilde yapmaktadırlar.Hatice ŞAHİN

C.17 her zaman batıyı örnek almamalıyız. Olumsuzluklarını bize empoze ediyorlar.BAHAR YILDIZ

C.17 İyi niyet olmadığı kesin. N.BİLGİN

C17.Amaç  o topluma sahip olmaktır.Önce şeklidir.Bu toplum içerisindeki azınlıklar bu yönetim şekli onların fıtratına aykırı olabilir.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.17Kapitalist düşüncede oldukları için ve insanlıklarını kaybettikleri içindir.ÇİĞDEM YİĞİT

C.17Global diyenler ve bu menfaatte bulunanlar yalandan başka bir şey demiyorlar.SELMA ZENGİN

C.17Böyle yapanlar sadece insanlığı yıkıp kötü emellerine oyun yapıyorlar.MELEK BOZANER

C 17.Amerika faydacılık felsefesine göre hareket ediyor gerektigi yerde.yani toplum yolunda faydacılık felsefesi son derece önemlidir.ondan sonra savaş uygulatabiliyor önce okşa okşa sonra yokuşa yokuşa olması gayet normaldır.Erdinç YEŞİLYURT

C 17.Emperyalist yani kapitalist ülkeler sadece kendi çıkarları uğruna bazı şeyler yapar.Onlar için her zaman “diğerleri” vardır  bunun için onların sapıkça vaatlerine kanmak adeta eşekliktir Ahmet DUSAK

C.17 Bunun en büyük sebebi her devlet güçlü olmak ister ve bütün ilişkilerini de buna yönelik olarak kurar bu sırada öncelikli olarak da güçlü devletlerle birlikte olmaktadır bu yapınca kendi çıkarlarına daha kısa sürede ulaşır.. Celal  TİLGEN 

C.17.bu devletlerin yaptığı her şeyin altında kapitalist zihniyet vardır.10 almadan 1 bile vermezler. HAYRETTİN KARABUDAK

C.17. Kapitalist ahlak kendini daha iyiye götürmek ve başkalarını kendi kölesi yapmak için bu vaatleri yapıyor. Sömürmenin başka yolu o ülkeyi yalnızlaştırmak ve güçsüzleştirerek kendine köle yapmaktır. MUZAFFER CEYLAN

C 17. Kapitalist ruhluların, saman altından ne kadar su götürdükleri tarih buna şahitlik ediyor.Tatlı sözlerle kandırmanın artık bilmeceye dönüştüğünü görüyoruz.Mehmet Şirin ARTUK

C 17.Büyük güç olarak ifade edilen toplum ve kuruluşlar varlıklarını idame etmek adına kendine oyunlar arıyor.Kedinin fare ile oynadığı gibi oynayıp,vaatlerle kandırıyor ve başarıyor da dünya siyasetine yön veriyor.Meral YILMAZ

C 17. Sebebi kargaşa içerisinde ortadaki tüm kaynaklara sahip olma emeliyle bu tür yalanları elde etmeye çalışıyorlar. Tekin ÖZBEY

C.17 Emperyalist devletler devamlılıklarını sürdürebilmek için her ne kadar bütünleşmeye ihtiyaçları varken,bunun yanında diğer toplumların geri kalmasını sağlamaya çalışarak kendisine karşı bir güç oluşmasını da engellemeye çalışır.ZEYNEL EDE

C 17. bunlar ABD yi tanımayanlara görünen onun şirin yüzüdür. Ama gerçeği fark edenler (ülkemizde gayet az) onun çirkin kapitalist yüzünüde görmektedir. BARIŞ HOZMAN

C 17. Çıkarlarına globalleşme adını koyan ABD nin oyunları bunlar. Sevgi ALMAK

C 17.Bence batı toplumlarda emperyalist düşünceye sahiptirler.Bu nedenle diğer toplumları yok ederek dünyanın  tek gücü olmak istemektedirler. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 17. İşlerine geldiği için ya da menfaatleri doğrultusunda hareket ettikleri içindir. Emre Özden

C 17. Emperyalist yani kapitalist ülkeler sadece kendi çıkarları uğruna bazı şeyler yapar.Onlar için bir başkası yoktur  bunun için onların sapıkça vaatlerine kanmak adeta eşekliktir. Cebrail HAN

C 17. Onları  sömürmenin en iyi yolu onlara özgürlüğü ve bağımsızlığı vaat etmektir. Genellikle aynı toplumda yaşayan azınlıklara yönelik özgürlükler getirerek toplumda kargaşaya yol açmaktır. Abdulmevla  OKTUAY

C 17. Dünyamızın bu gününde teknolojik olarak kuvvetler onlarda olduğu için her istediklerini kendi düşüncelerine göre yapmaya çalışıyorlar. Tıpkı bir kedinin eline geçirdiği fareyle oynaması gibi onunla oynuyor ve bundan da zevk alıyor. Ercan ÇiFTÇi

C 17. Çünkü büyük güçler her zaman kendilerine bir pazar oluşturmak isterler ve karşılarında başka bir gücün olmasını istemezler. ŞEHMUS AKYÜZ

C 17. Yüzyıllardır süre gelen haçlı anlayışının temelinde, kendini bütünün bir parçası olarak görmeleri ve karşıdaki toplumun ise bütünün bir parçası olarak ayırmayı hedeflemektedir.İşte buna globalleşme diyorlar.Bunu çözmenin yolu karşı taraftayken çıkar aramak yerine aynı saf da iken çıkar aramaktan geçer. Uğur YÜCEDAĞ

C17. Sömüreme aracı olarak kullanacağı toplumu becerme politikasıdır. Mehmet Salih Gökhan

C- 17.  Bu durumda soğuk bir haçlı seferidir. Geçmişten günümüze kadar değişik politikalar

 İzlemişlerdir. Günümüzde de bu politikayı izlemeye devam etmektedirler.  İlyas akürk

C 17.Kapitalist ahlaklı insanların sınırsız doyumları toplumların globalleşmesi sağlanıyor. Egemen güçler hırsları yüzünden güzel olan her şeyi hızla yok ediyorlar. Kerime TAŞ

C 17. Bütün dünyayı ele geçirmek için izlenen politika bu uyutulma ve duyarsızlaştırma politikası.  Kadir AVCİ

C.17. Kediler güçleniyorlar. Diğerlerini ise birbirlerine düşman ediyorlar ki güçsüzleri daha iyi sömürmek için. Zehni GÜN

C.17 İşlerine öyle geldiği için diğer ülkeler kendi içlerinde iç karışıklık çıkarıp daha yükseleceklerdir. ADEM BATARAY

C 17. ABD gibi toplumlar kendi devleti içindeki milletleri bir bütünlük içinde tutarak ülkesinin daha fazla ilerlemesini sağlarken genelde doğu toplumları sürekli olarak antigonist, parçalayıcı tutum sergiliyor. Yani ırkçılığı öne çıkararak o toplumların gelişmesini, engellemektedir. Bu sayede o toplumları daha kolay sömürmektedir. Bedih EROĞLU

C.17 İyi bir niyet göremiyorum…. A.KONUKSEVER

C.17.ABD Irak ve Afganistan’a barış ve demokrasi getireceğini söylerken tamamen çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Yoksa niyeti buralarda barış sağlamak değil. Kendi ülkesine stratejik rant sağlamaktır. Ortadoğu da büyük bir sömürge devleti kurmak istiyor. Buradaki kaynakları kendi ülkesinin çıkarları doğrultusunda kullanıyor. FATİH KAPLAN

C 17.ABD barış getireceğim dediği  ülkeleri sömürüp bunların kaynaklarını kurutuyorlar. Orta doğuda büyük bir sömürge devleti kurmanın planlarını yapıyorlar. BURHAN KORHAN

C.17 Emperyalist devletler devamlılıklarını sürdürebilmek için her ne kadar bütünleşmeye ihtiyaçları varken,bunun yanında diğer toplumların geri kalmasını sağlamaya çalışarak kendisine karşı bir güç oluşmasını da engellemeye çalışır.ZEYNEL EDE

C 17.kapitalizm in amacı kendi toplumların menfaati uğruna emperyalizm ile diğer millet ve devletlerin varlığını hiçe sayabilir. Selman BÜYÜK

C. 17.Bu tür ülkelerin gelirleri zaten bu yola olur yani sömürmekle ve çok güzel de başarıyorlar.Osman KILINÇ

C.17 Bunların hepsi o toplumların orta doğudaki planları değil mi? Onlar kendi çıkarları için ne olduğunu kendilerinin de bilmediği bir şey ortaya atıyorlar. Biz de balık gibi atlıyoruz. Onlar da bunun üzerinden kendi emellerini gerçekleştirirler. Yani onlar için biz sadece maşayız. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 17. ABD ve AT gibi toplumlar, kendi ekonomik çıkarları için  başka toplumların bütünleşme sonucunda maddi ve manevi verimli sonuçlar verilebileceği düşüncesiyle bu toplumlarda soğuk savaş uygulatılıyor. Fahriye İNCE
C 17.Kapitalist devletler bunu çok güzel başarıyor orta doğunun altını üstüne getiriyorlar İBRAHİM ÖZDEMİR
C 17.
Kapitalizmin amacı bir toplumu bir bütün yapmak değildir.Bilakis bir toplumu ne kadar farklı parçalara bölünebilirse kapitalist sistem o kadar menfaat sağlar. Mahmut ERBAY
C 17. işte nabzına göre şerbet derler onlarda bu politikayı izliyorlar. Nesrin EKİNCİ
C 17.
Diğer toplumlar bu sorunlarla mücadele ederken ABD ve AB kendi menfaatlerini en acımasız biçimde gerçekleştiriyorlar. Toplumları birbirine düşürerek emellerine daha kolay ulaşabiliyor ve süper güçlülüğünü koruyabiliyor. SİNAN UZUNDEMİR
C 17.ABD ve AT‘n in sinsi planıyla bazı yemleri kolayca yutabiliyorlar. Murat ÇELEN

C 17.Amacı tamamen onları sömürmek.Çünkü ABD ve Avrupa bunlara muhtaç.Bununla birlikte onların sahip olduğu kapitalist ahlak türlü türlü bahane ve tuzaklarla bu yerleri ele geçirmeyi başarıyorlar. İdris MANTAŞ