S 167.Din bir gönül işi ise dinde devletin bütçesinden gönül rızası olmayanların para ve pulu ile imam kiralayıp cami yaptırılır mı? Din hizmetini devletin sırtına yükleyip dinde liyakatsiz imam ve uygulamalara sebep kapitalizmin bir oyunu olabilir mi?

İp ucu; Dininizle alış veriş yapmayınız!! (ayet var). İnanç sahipleri bir araya gelip paralarıyla kiraladıkları daha liyakatli ve takip edebilecekleri veya ücretsiz imamlarla bu iş yürüyemez mi? O zaman para kulu cimri ve muvafıklar da belki para için biraz daha dinden uzaklaşıp Müslümanlar rahat eder. Devletimizde dininden hayır görenlerle güven içinde olur.

 

C 167.Valla hocam harika bir çözüm olur.olur olmasına da çok rahat olurdu valla bu cimrilerde çıkardı Müslümanların içinden dinde rahat ederdi devlet de. Hamit MENÇUK

C 167. Allah (C.c) sadece imamlar veyahut müftüler bilsin, iman etsin ve söylesin diye dini yolamamıştır ki! Tüm Müslümanlara ihya etmiştir. Bu görev ise her Müslüman’ın değimlidir!

M. Sait DEMİR

C 167. Hayır olamaz. Eğer ki bu devlet Müslüman bir devlet ise devletin böyle meselelerin külfetini gerekirse hepsini üstüne almalıdır. Bizim varlığımızın gayesi nedir, bilmeliyiz. Şaşmamız gerekir. Kim kimin malına el koyuyor,  herhalde onun farkında değiliz. HAYRETTİN AYDIN

C 167.Din bir gönül işi doğru.Fakat devlet bütçesinden imamlara maaş verilmeseydi,imam bulunmazdı.Sonuçta onlarında belirli ihtiyaçları vardır.O zaman bu kadar camide olmazdı.Belki o zaman insanlarımız dinlerini de bu kadar bilmezlerdi.İnanç sahiplerinin de bu ortamda imamlara yardım etmeleri zor olurdu.Bu seferde devlet müsaade etmezdi. İdris MANTAŞ
C 167. Dinde devletin bütçesinden camilerin yaptırılmasında bir sakınca yoktur. Ancak bazı kimselerin liyakatsiz imanlarla bu gibi hayır işlerinde kendilerine fayda sağlarlar. Doğan ERGÜN

C 167. - Yaptırabilir. Çünkü herkes özgürdür, gönül işi olduğu için de yaptırmasında bir sakınca yoktur.

 Hatice TUNCER.

C.167 bence de olabilir ama günümüzde artık halkımız daha duyarlı camiler yapıyor ama büyük bir ihtimalle bu yetişen imamlar bir kapitalizm oyunundaki bir bölüm olabilir çünkü camilerde işlenen hutbe şöyle evet:bugün orman haftası ağaçları kesmeyelim… ne güzel uyutuluyor halkımız değimli… Mesut ASLAN

C 167. Allah  dini bir araç olarak göndermemiştir.bu dini hayatına uygulamak için göndermiştir ve insanları tecrübe etmek için göndermiştir.bu görev de tüm Müslümanlar için gönderilmiş.Mehmet Şirin ARTUK

C.167 hayır yaptırılmamalıdır Fakat devletin bütçesinden gönül rızası ile camii yaptırılabilir devlet bütçesinden eğitime,sağlığa,dine vs. konulara belirli miktarda paralar ayrılır. BAHAR YILDIZ

C 167.Dinin içerisine böyle basit şeyler karıştırılmamalı .Gerçekten Allah’ın rızasını kazanmak isteyenler bulunmalıdır. Seyhan IŞIK

C.167: Evet olabilir. Bunun için gerçek inanç sahiplerine ve gönülden bağlı Salih insanlara ihtiyaç vardır. Dilek KARABAYRAKTAR

C 167. Günümüzde bir geçim sıkıntısı var veya insan ne kadar zaman ayırabilir veya gönüllüler biri dost doğru mu? Yoksa farklı durumlarda mı anlatırlar? Bundan dolayı bir dini. Menşure DAĞLAR                                                                                

C 167. olabilir. Ama halkımız bu gün daha üretici duyarlı olmalıdır. Ahmet ESER

C 167. bu açıdan bakar isek gayet doğru bir yaklaşım. Çünkü başkasının boyunduruğu altında yapacağınız işlerin doğruluru tartışılır.CAHİT ÖZKAN

C 167. Bir yerde gönül rızası olmayanlar kadar gönül rızası olanlarda varsa cami yapılmalı birbirlerini saygı duymaları gerekir. Abdullah DENİZEDALAN

C.167 Din ehli olan âlimler belli bir ücret karşılığı devlet tarafından memur edilmeleri devletin dini kendi boyunduruğu altına alma anlayışına yol açar. Bağımsız din adamlarının dini toplantı yerlerinin oluşturulması elbette ki dinin daha doğru ve tarafsız anlatılmasına yol açacaktır.  N.BİLGİN

C 167. Allah  dini tüm Müslümanlara ihya etmiştir. Bu görev ise her Müslüman’ın görevi değimlidir! Erdinç YEŞİLYURT

C.167.Dinde zorlama yoktur her şey Allah rızası için yapılmalıdır.Selma ZENGİN

C.167.İnsanlar din seçiminde ve dini gerekleri yapmakta özgürdür zaten İslam dini de bunu söylemektedir.Melek BOZANER

C.167.Dinde özgürlük vardır. Din için bir şey yapılıyorsa Allah rızası gözetilmelidir.Çiğdem YİĞİT

C.167.devlet her türlü rezilliğe para veriyorsa imamlara da vermelidir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 167.Gönül rızası olmadın para ve pul ile ne cami yapılır ne de imama kiralanır. Bu  şekilde liyakatsiz imam yetiştirmek kapitalizmin oyunudur. Ama din metriksini aşamayanları kullanmaktır. MUZAFFER CEYLAN

C 167. Sen bir Müslüman ülkede yaşıyorsan ve camide toplumun umumi ibadet yer olduğundan bunu vermeye mecbursunuz. Devlet din sayesinde ayak da olduğu için hizmetini yapmak zorundadır.     Tekin ÖZBEY

C 167.Ta kendisidir bazıları parası için emekli olmuyor buda kuruma zara veriyor.Osman KILINÇ

C 167.Din gönül işidir Allah rızası için bazı şeyler yapılmalıdır. Kerime TAŞ

C 167. Böyle saçma bir şey olamaz bir bakıma hak yeme olur kişi inanmıyorsa cami yapılmasına da karşı çıkar para çıkarımlı bu işe gönül veriyor olabilir buda tabii ki kapitalist oyundur.Mahmut ERBAY

C 167.Bence  parayla  din  kazanılmaz. BARIŞ DEMİRTAŞ

C167.hayır işi gönül işidir.ama bence din hiçbir zaman parayla kıyaslanmamalıdır.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 167.Günümüz şartları biz insanları paraya kul etmiştir.İmamlar görevlerini para verilmediği taktirde nasıl ve ne kadar uzun süre yerine getirebilir. Dininizle alış veriş yapmayın ayetinin kast ettiği şeyin imamlara görevlerini yerine getirmeleri için para ödemeyin şeklinde algılanmasını mantıklı bulmuyorum. Emine ÖZTÜRK

C 167. Hayır olamaz. Eğer ki bu devlet Müslüman bir devlet ise devletin böyle meselelerin külfetini gerekirse hepsini üstüne almalıdır. Bizim varlığımızın gayesi nedir, bilmeliyiz. Şaşmamız gerekir. Kim kimin malına el koyuyor,  herhalde onun farkında değiliz. Emre Özden

C 167 .zorluklar ve kolaylıklar sadece insanin elinde olmaz ki Allah insanları imtihan için onları bu şekilde sınar Ömer GEZİCİ

C 167. Dine gönül vermeden yapılan işler sadece riya içerirler. Abdulmevla OKTUAY

C 167. İmam kiralanmaz. Kiralanan sadece imam elbisesi içindeki kapitalist insandır. Bu kapitalizmin bir oyunu değil bir komplesidir. Ercan ÇiFTÇi

C 167.Olabilir. Kadir AVCİ

C.167 hayır yaptırılmamalıdır Fakat devletin bütçesinden gönül rızası ile camii yaptırılabilir devlet bütçesinden eğitime,sağlığa,dine vs. konulara belirli miktarda paralar ayrılır. İlyas AKTÜRK

C 167. Gayri Müslim olanların vergisiyle bir başka dine maddi destek sağlamak haksızlıktır.Bu işler gönül işidir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 167. Hayır olamaz. Eğer ki bu devlet Müslüman bir devlet ise devletin böyle meselelerin külfetini gerekirse hepsini üstüne almalıdır. Bizim varlığımızın gayesi nedir, bilmeliyiz. Şaşmamız gerekir. Kim kimin malına el koyuyor,  herhalde onun farkında değiliz. Muhsin ERSAN

C.167 Kapitalistler yazdı zaten bu sistemi.  İRFAN CEYLAN

C.167 İslam Allah rızası dışındakileri batıl sayar. SEVDETA ŞİŞMAN

C167) Devletin parası her ferdin parasıdır Ama dini inancın daha fazla olduğu yerde tabii ki de  belli bir bütçe ayrılmalıdır.bugün için öyledir diyebiliriz. Mehmet Salih Gökhan

C 167. Allah (C.c) sadece imamlar veyahut müftüler bilsin, iman etsin ve söylesin diye dini yolamamıştır ki! Tüm Müslümanlara ihya etmiştir. Bu görev ise her Müslüman’ın değimlidir! Bedih EROĞLU

C 167.Yaptırılamaz. Osmanlı zamanında din işleri ve cami yapımında devlete başvurulmazdı. Camileri ve diğer din işlerini halk kendi bütçesiyle yapardı. Bu kapitalistlerin oynadığı bir oyundur. Dini devlete mal etmeye çalışıyorlar. (FATİH KAPLAN)

C 167.Dini işler halka yaptırılmalıdır. Cami ve ibadethaneler halka yaptırılmalıdır. Bu Osmanlıda da böyleydi. Bugün yapılan kapitalistlerin bir oyunudur. BURHAN KORHAN

C 167. Olabilir çünkü her insanın helal bir parası vardır ve cami o helal parayla yapılır ama zorlama olmamalı dır. ŞEHMUS AKYÜZ

C 167.İnanç değerleri bireysel olmakla birlikte inanç merkezlerinin maliyeti ve giderleri toplumun tümüne mal edilmeli ve devletin yardımı ile yürütülmelidir. ZEYNEL EDE

C.167 Hayır olamaz. İmam olmaz ise cami olmaz. Cami olmazsa insanlar dini öğrenemez. İç ibadetlerini yapamazlar. ADEM BATARAY

C.167 evet olabilir bunun için de dinini tam bilen ve uygulayan   Salih insanlara Gereksinim vardır Celal TİLGEN

C 167. Dinde zorlama yoktur, gönül rızası ile yapmak gerekir. Hatice ŞAHİN

C 167. İslam dinin en güzel yönü zorlama olmamasıdır. Önemli olan gönül rızasıyla yapmaktır. Meral YILMAZ

C 167. kapitalizm insan hayatına gireli din de parayla alınır satılır olmuştur din işlerinde para  söz sahibi iken gerçek imandan söz edilemez. Selman  BÜYÜK

C 167. Yaptırılamaz. Bu kapitalizmin bir oyunu olabilir. Fahriye İNCE                                                                C 167.Böyle saçma bir şey olamaz, bir bakıma hak yeme olur.Kişi inanmıyorsa cami yapılamasına da karşı çıkar para çıkarılır bu işe gönül veriyor olabilir bu da tabiî ki kapitalist oyundur. Mahmut ERBAY C.167 Bence günümüzde liyakatli insanlar azaldığı için maaş zorunlu olmalıdır ki bunda bir sakınca göremiyorum. İmamlara maaş bağlanmasın nidaları çok gerilerde kaldı. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 167.dinde zaten zorlama yoktur zaten gönülden istemeyen yardım etmez kendi rızası olmadan zaten yardımı kabul edilmez. Nesrin EKİNCİ

C 167. Dinde inanarak gönülden yapılması uygun görülür.A.KONUKSEVER

C 167. Din, kapitalizmin elinde bir malzemedir. Bu malzeme kullanılarak dini duygular istismar edilerek rant sağlanmaktadır. SİNAN UZUNDEMİR

C 167. Din insanlarda gönül işi olmaktan çok ahret korkusudur. Yani kimse tanrıyı sevdiğinden değil tanrıdan korktuğu için ibadet ederler. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 167. Gönül rızası olmayanların para ve pulu ile cami yaptırmak ve imam kiralamak. İmam ve cami İslam dinine ait kavramlardır zaten cami hayırseverler tarafından yaptırılıyor. Kimse zorla gidip başkasında para alıp cami yaptıramaz. Bu İslam’a ters bir fikirdir. Murat ÇELEN