S 165.

A-Sanal ve objektif olan gerçeklere önce insanı değil, imanı iman ettirmek gerekir. Sonradan insanda iman ederse bile onun imanına tam güvenmemek gerekir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.0, 1, 2, 3, 4,5

B-Fıtratı ölçüsünde:gerçeğe/lere(gerçek bildiği) iman ederek yaşamakla; mutlak gerçeklere liyakatli kenetlenerek yaşamak arasında ne fark vardır?

İp ucu;imanı iman eden Firavunun imanı geçersiz sayılmıştır!!, Yalana ve tersine iman etmeyi denemeye çalışın farkınızı far edin!! Ne kadar ne neyiz!?


C 165.
A)Ne Firavun İmanı gibi inandırıcı olmaz B)Bilmeden İman etmenin bence hiç bir anlamı yok  sadece taklit olur günümüz cahil sürü ahlakına sahip Müslümanlar gibi.

166.İnsan, fert ve toplum; ne zaman ve hangi koşullarda işlediği günahının/larının cezasını hemen çekmeyi hak eder? Hamit MENÇUK

C 165.Eğer iman edilecekse önce iman edileni çok iyi tanıyıp,araştırıp ona göre iman etmeli.Boş şeye boş yere iman edilmemeli(put gibi).İman ederken de imanında samimi ve dürüst olmalı,münafık olmamalı.Firavunun imanı gibi yalan yere iman,iman olmaz.İman tam teslimiyet ister. İdris MANTAŞ
C 165
. A: Sanal gerçeklere öncelikle kişinin iman etmesi gerekir. Sonradan iman ederse onun imanına tam güvenebiliriz. B: Gerçeklere bildiği gerçeklere iman etmek yerine mutlak gerçek liyakatli bir şekilde iman ederek yaşamak daha mantıklıdır. Doğan ERGÜN

C 165. Bir şeye tamamıyla inanıp, onu sindirememişsek, inandırıcı kılmamız mümkün değildir. Onun için meselelere samimi bir tavırla yaklaşmalıyız. HAYRETTİN AYDIN

C.165. - Sanal ve Objektif olan gerçeklere inanmayan bir inanca inanan bir insan sonradan iman etse de fayda etmez. Hatice TUNCER.

C.165 A-önce imana uygun olmalı sonrada uygunsa insanı bu alana güdülemek gerekir.

B-biri bir işi tam yapmak diğeri ise bir işi yarım yapmak manasına gelir ikisi arasındaki ilişkide aynıdır. Mesut ASLAN
C.165 A-
imanı iman etmek gerekir iman insanın kendisiyle ilgilidir yürekten inanıp imanı kuvvetlendirmektedir.

B-Böylece bildiklerine iman edecek yaşamak vardır birde mutlak gerçeklere liyakatli kenetlenerek yaşamak vardır. BAHAR YILDIZ

C 165.A:Çünkü imanı zayıflatacak o kadar çok şey var ki .

          B:Mutlak gerçeklere fıtratınım katmadan körü körüne bağlanmak ne kadar doğru

     bilmiyorum.Fıtratı ölçüsünde gerçeklere iman etmek insanı mutlu kılar. Seyhan IŞIK

C.165: a)İman edecek imanla, insan bir arada ve birbiriyle çelişmeden var olanı kabul ederse onun inancına güvenmek gerekir. Ayrıca kimsenin inancına sorgulama hakkına sahip değiliz.

b) Gerçek bildiğimiz bazen gerçek olamayabiliyor fakat mutlak şüphe götürmeyen gerçeklere liyakat ile bağlı yaşadıklarımız gerçeğin ta kendisidir. Dilek KARABAYRAKTAR

C165.doğrular insanlar sayısıncadır kişilere göre değişir. Fakat mutlak gerçekler herkese göre aynıdır kişiye göre değişmez. Menşure DAĞLAR

C 165. A- bence her şey insanda bitiyor. B- liyakatli bir şekilde iman etmek daha iyidir. Ahmet ESER

C 165. tek ayakla yaşam neyse fıtratı gereğince yaşamak da öyledir.CAHİT ÖZKAN

C 165. A-gerçek fayda sağladıkça ve kullanıldıkça gerçektir.

B-mutlak gerçek kesin gerçektir ama diğer gerçek yanıla bilir. Abdullah DENİZEDALAN

C.165 A. İman tamamen insanla ilişkili bir yapıya sahip olup kâmil anlamda iman etmeyenin iman etmiş sayılamayacağını söylemek mümkün olur. B. İman amel münasebeti bağlamında kuru bir imanın eyleme geçmeden kendini aksettirmesi mümkün değildir. N.BİLGİN

C 165. A: Sanal gerçekleri öncelikle kişinin benimsemesi gerekir. Sonra onun imanına tam güvenebiliriz.          
B:
Mutlak gerçeklere liyakatli bir şekilde iman ederek yaşamak daha mantıklıdır. Erdinç YEŞİLYURT
C 165.
İman ederken iman edilecek olanı idrak etmeli.batıl inançlara iman edilmemeli. imanında samimi ve dürüst olmalı,münafık olmamalı. iman ederken Allaha tam olarak bağlanmalı. Mehmet Şirin ARTUK
C.165
.İnsanların imanın şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. : Gerçeklere bildiği gerçeklere iman etmek yerine mutlak gerçek liyakatli bir şekilde iman ederek yaşamak daha mantıklıdır. Melek BOZANER 
C.165.
İman edecek imanla, insan bir arada ve birbiriyle çelişmeden var olanı kabul ederse onun inancına güvenmek gerekir.Her ikisi arasında pek fark yoktur.Selma ZENGİN
C.165.İnsanlar her şeyi yarım yaptıkları için iman etmeyi bile tam olarak yapmazlar.Bazı şeylere sadece iman etmek yetmez bunları hakkıyla yerine getirmek gerekir yoksa firavunun imanından farksız olmayız.Çiğdem YİĞİT

C.165.A. önce imanımıza uygunluğuna bakmalı sonra iman etmeliyiz.

          B.anlayamadım. HAYRETTİN KARABUDAK

C 165.A) Sanal gercek objelere önce insana kabul ettirilmesi eğer alı ve mantığa uyarsa imanı iman ettirilir ki unlar gerçek olsun.

B) Liyakatli kenetlenerek yaymak o olguyu kendine mal etmek demektir attığı her adımda canı gönülden o olguyla beraber olmak demektir. MUZAFFER CEYLAN

C 165. A-  İman insanı insan eder. Belki de insanı sultan eder.

           B- Bir doğuştan gelen duygular var birde yaşayarak duyguların oluşması vardır. Tekin ÖZBEY

C 165.A)İman ederse güzel ahlak gelişir

          B) Bu işin sahteciliği zaten olmaz Osman KILINÇ

C 165.a.Sanal ve objektif olan gerçeklere insanı inandırmak gerekir

b.Birisinde yanlış bilgilere inanmış olabilir. Ama mutlak gerçeği bilen ise araştırıp mutlak gerçeğe ulaşma hissiyle kavuşmuştur. Kerime TAŞ

C 165. A) Öncelikle imanın tam anlamıyla iman etmek gerekir insan sonradan iman etmişse imanın tam anlamıyla iman edildiğini bilmeliyiz.O bakımdan kişinin imanına güvenilmez.

B) Fıtrat ölçüsündeki gerçeklere hakkıyla iman edilmesi ancak mutlak gerçeklere hakkıyla iman edilir.Mahmut ERBAY

C 165.A}Bence  önce  insanı  imana  getirmeliyiz.

B}Bu  kişiden  kişiye  değişir.Bence  pek  fark  görmemekteyim. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 165 .A .o ancak dini şeyler için geçerlidir.

B biri dünya yi bırakarak sever diğeri bırakmadan inanır. Ömer GEZİCİ

C 165. A- önce iman edip sonra öğrenmeye çalışmalıyız dinimizi .

B-iman ederek yaşamak liyakatli yaşamaktan daha güçlüdür. Abdulmevla OKTUAY

C 165. A-Sanal ve objektif gerçeklere imanın ve insanın imanı onlardaki gerçekliğin ölçüsüne göre olmalıdır. Önce onlardaki gerçekliğin ölçütü anlaşılmalı

            B-Biri taklididir diğeri tahkiki(hakiki)dir. Ercan ÇiFTÇi

C.165 A-imanı iman etmek gerekir iman insanın kendisiyle ilgilidir yürekten inanıp imanı kuvvetlendirmektedir.

B-Böylece bildiklerine iman edecek yaşamak vardır birde mutlak gerçeklere liyakatli kenetlenerek yaşamak vardır. İlyas AKTÜRK

C 165. A)İmanın savunuculuğunu yapanlar önce savunduğu şeyi bilerek iman etmelidir.

           B)Gerçeklere körü körüne değil,kenetlenerek bağlanmalıyız . Uğur YÜCEDAĞ
C 165.
Bir şeye tamamıyla inanıp, onu sindirememişsek, inandırıcı kılmamız mümkün değildir. Onun için meselelere samimi bir tavırla yaklaşmalıyız. Muhsin ERSAN

C.165 Taklidi değil hakiki iman lazım. İRFAN CEYLAN

C.165 Yalandan değil gerçekten iman etmek lazım. SEVDETA ŞİŞMAN

C165) Ne olursa olsun eğer gerçekten imana gelmişse güvenmek gerekir. Mehmet Salih Gökhan

C 165. A: Sanal gerçeklere öncelikle kişinin iman etmesi gerekir. Sonradan iman ederse onun imanına tam güvenebiliriz.
B:
Gerçeklere bildiği gerçeklere iman etmek yerine mutlak gerçek liyakatli bir şekilde iman ederek yaşamak daha mantıklıdır. Bedih EROĞLU
C165.Benim üstadım bediüzzaman said-i nursi diyor ki ‘’ hakiki imanı elde eden insan kainata meydan okuyabilir’’ bence bu her şeye kadirdir.Mehmet fatih ŞENGÜL..

C 165.A)Soyut olan kavramları örneğin inanmayı kalbimizle yapmalıyız.Çünkü bu gerçekler aklın kaldıracağından daha ileridir.

B)İman ederek gerçeklerle yaşayan biri huzurludur, şüphe içinde değildir. Oysa sadece doğadaki gerçeklere inanan biri hep şüphe ve çıkmazlıklar içindedir. (FATİH KAPLAN)

C 165.A)İnsan inanmayı yapmalıdır. Hakiki manada inanmak budur. BURHAN KORHAN

C 165. A) insan her an küfürle karşı karşıyadır. Kimisi küfürde yaşar imanlı ölür kimisi imanlı yaşar küfür üzere ölür.

B) Kanaat farkı vardır .ŞEHMUS AKYÜZ

C 165. İnsan inançlarını sahip olduğu hayvani duyguları yüzünden aniden bir kenara itip boş vermişliğe sarılabilir ZEYNEL EDE

C.165 Yapılacak şeyden önce hiç kimsenin zarar görmeyeceğini bilmeliyiz ki ondan sonra kişiye uygulamalıyız. ADEM BATARAY

C 165. Bir işi yaparken, tamamı ile eksiksiz yapmak gerekir. Hatice ŞAHİN

C 165. Bir işi yarım yamalak yapmak o işi yapılmış saymaz. Tam anlamıyla yapmalı, en azından çalışmalıyız. Meral YILMAZ

C 165. imanı iman ettirmeliyiz ki insanlar daha kolay iman ettirilsin. Selman BÜYÜK

C 165. A. İnsanlardan önce insanın imanının inandırılması gerekir. İnsan daha sonra iman ederse eder. Fakat insanlar ters olan yalana da iman edebilir.      
 B. insanın kendi gerçek bildiğine iman ederek yaşaması sonucunda gerçek bildiğini sandığı bilgilerin yanlış olması onu farklı bir kişiliğe sürükleyebilir. Fakat mutlak gerçeklere iman ederek yaşamasında insanın sapması veyahut kötü bir kişiliğe bürünmesi söz konusu olmaz. Fahriye İNCE
C 165.A)
Öncelikle imanı tam anlamıyla iman etmek gerekir.İnsan sonradan iman etmişse imanı tam anlamıyla iman edildiğini bilemeyiz o bakımdan kişinin imanına güvenilmez.
 B)Fıtrat ölçüsündeki gerçeklere hakkıyla iman edilmez.Ancak mutlak gerçeklere hakkıyla iman edilir. Mahmut ERBAY

C.165

A-önemli olan insanda bulunan temelin üstüne bir şeyler ekleyebilmektir.

B-bir onları kabul ederek yaşamak var bir de onları kabul edip yayılmasını çoğalmasını sağlamak vardır. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 165.A-zaten gönülden inanırsan ve gereklerini yerine getirirsen imanın tamamlanmış olur.

B-göreceli bir kavram mesela firavun son anda korktuğu için iman etmiş ama öyle olmaz işte.  Nesrin EKİNCİ

C 165. A)İnsana bir şeyler katmak önemlidir.

B)İman ederek yani bilerek yaşamak çok önemli A.KONUKSEVER

C 165. a) bence parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. b) İslamiyet mutlak bir gerçektir ve iç huzuru sağlar. Ama Hıristiyanlıkta bir gerçektir fakat bozulmuştur. Dolayısıyla hakikati taşımadığından şüpheye yol açar. SİNAN UZUNDEMİR

C 165. Bence uzun araştırma yapılıp öyle değerlendirme yapılmalı. Firavun hakkında yanlış bilgi var gibi. İman içinse kişi önce kendisi kendisine güvenmesi gerekir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 165.Bu durumda kişinin yeterli alt zemine sahip olması gerekir diye düşünüyorum.Buna sahip olmayan birini inandırmak güç olur.Murat ÇELEN