S 163.Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi;ahlaki, sosyal, ekonomik ve bilimsel açıdan minimum liyakatli sinerjitik(bir birini destekleyen-motive eden) döngülerin oluşmamış olmasından kaynaklanıyor. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

İp ucu;hiç olmazsa her kurumda 1-2 tane liyakatli döngü düşünün. Liyakatli komisyonu-mahkemesi, Adalet komisyonu-mahkemesi, Fıtrat komisyonu ve mahkemesi kavramlarının uygulamada gerekliliğini düşünün.

 

C 163.Biz birbirimize destek olacağımıza köstek oluyoruz biri iyi bir şey yaptı mı hoooop deriz nereye gidiyorsun. Hamit MENÇUK

C 163. Bazen ümitsiz destek ümitsizliği kabullenmemekten daha kötüdür. Çünkü her ferdin yaşam kaynağı ümit değildir!  M. Sait DEMİR

C 163.Bir ülkede ahlaki değerler çiğneniyorsa,ahlaksızlığın her türlüsü başını almış gidiyorsa ve buna da medeniyet deniliyorsa,bende bu medeniyete tek dişi kalmış canavar derim.Her kurumda güzel ahlakı,dürüstlüğü yaymalı,batının kokuşmuş ahlak ve değerlerini atmalı, kendi değer ve yargılarımıza dönmeliyiz. İdris MANTAŞC 163. Ülkemizin ahlaki, ekonomik, sosyal sorunların nedeni bence liyakatli döngülerin olması ve bilimi iyi bir şekilde empoze edemeyişimizdendir. Doğan ERGÜN

C 163. - Bu döngüler birbirini tamamlamadığı için de motivasyon eksikliği ortaya çıkmaktadır, bu da yapmak istenilen işten tam anlamıyla verim alınmasına engel olur. Hatice TUNCER.
C163.
Ülkemizde insan kaynakları insanların sosyal özelikleri ve yetenekleri ilgili alana istinat etmelidir.HAYRETTİN AYDIN
C.163
herkesin ene ene demsinden dolayı bu sorunlar var biraz da ente ente olsa… Mesut ASLAN
 C.163 Ülkemizin en büyük sorunu dürüstlük,adaletlik birbirini destekleme kültürel çıkmazları aşamama sosyalliği birlikte yapamama gibi döngüler içerisindedir. Her şeyden önemlisi güzel ahlak model olmamaktadır. BAHAR YILDIZ

C 163.Daima güzel ahlakı,dürüstlüğü yaymalı,batının kokuşmuş ahlak ve değerlerini atmalı, ve kendi değer ve yargılarımıza önem vermek gerekir. Mehmet Şirin ARTUKC 163.Gerçekten kurumlarımızda motive edici döngüler olursa  çok daha iyi verim alınır. Seyhan IŞIK

C.163: Her kurumda en az birkaç liyakatli insan olmalı ki kurumlar ayakta kalabilsin. Dilek KARABAYRAKTAR

C.163.bir yerdeki adalet ve eğitim sistemi liyakatsizlerin eline geçmişse orda motivasyon dan söz edemeyiz. . Menşure DAĞLAR

C 163. Doğrudur. Ahmet ESER

C 163. ve liyakatli insan topluluklarının olmayışıdır.CAHİT ÖZKAN

C 163.Bireylerimiz sadece kendi çıkarları için çalıştıkça sorunlar olacaktır. İnsan kedisi için istediğini milleti içinde düşünmelidir.Abdullah DENİZEDALAN

C.163 Bütün konularda hakkaniyet ve adalet ölçülerine riayet eden bilimsel bilginin gerektiği ölçülere vakıf insanlar arasında hakem olabilecek kişilere ihtiyaç vardır. N.BİLGİN

C 163.Bir ülkede değerler umursanmıyorsa,ahlaksızlığın her türlüsü başını almış gidiyorsa ve buna da medeniyet deniliyorsa ne denir ki...Her kurumda güzel ahlakı,dürüstlüğü yaymalıyız.Erdinç YEŞİLYURT

C.163.Herkesin kendi görüşünü üstelemesinden kaynaklanmaktadır.Selma ZENGİN

C.163.Aynı değerlere sahip insanların birbirlerinin eksiklerini tamamlamak yerine ayrılığa gitmeyi tercih etmelerinden kaynaklanıyor.Melek BOZANER

C.163.İnsanların sadece kendilerini düşünmelerinden ve kendi görüşlerinin gerçek doğrular olduğuna inandıklarından dolayı ayrılığa gitmektedirler.Çiğdem YİĞİT

C.163.toplumda başkalarının başarısından rahatsız olan insanlar oldukça bu önermenin gerçekleşmesi biraz zordur.bunun için önce başkalarının başarısından mutlu olmayı insanlara öğretmeliyiz. HAYRETTİN KARABUDAK

C 163.Sorun vardır olmalıdır.Sorunlardan ders çıkarmak gerek. MUZAFFER CEYLAN

C 163. Bu döngülerin düzenli bir şekilde olursa yaşam daha güzel olur. Tekin ÖZBEY

C 163. Güzel ahlak bu işin çözümüdür.Osman KILINÇ

C 163.Aslında ülkemizde tam anlamıyla demokrasi olmadığındandır.  Kerime TAŞ

C 163. Ülkemizde insan kaynakları insanların sosyal özelikleri ve yetenekleri ilgili alana istinat etmelidir. Emre Özden

C 163 .birey dini bakımdan da  tatmin edilmelidir. Ömer GEZİCİ

C 163. Güzel ahlaklı insanların eksikliğinden   ahlaki, sosyal, ekonomik ve bilimsel açıdan minimum liyakatli sinerjitik bir birini destekleyen-motive eden) döngüler oluşmamıştır. Abdulmevla OKTUAY

C 163. Sinerjitik döngü şart. Eğer olmasa bu defa o döngünün yerini çıkarlar dünyası olan menfaatler parçalayojistik döngü alır… Ercan ÇiFTÇi

C 163. İyi eğitim almadıklarından iyi ahlak aşılanmadığından kaynaklanıyordur bence. Kadir AVCİ

C.163 Kurumlar da liyakatli bireyler  olmalı ki çark dönsün yoksa sistem çok zarar görür  ve liyakatli  kişilerin artması sağlanmalıdır  Celal TİLGEN

C 163. Kurumlarımız arasında ortak yolu bulmak yerine zıtlıklara gidilmiştir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 163. Evet, doğrudur. Hakkı olduğu yere koymaz isek; ne sosyal ne ekonomik ne de siyasi bir olgudan söz edebiliriz. Hepsinde bir sakatlık baş gösterir. İşi ancak liyakatli kişilerle halletme yoluna gidilebilir. Muhsin ERSAN  

C.163 En az bir tane faydalı kuralımız olsa çok şey değişirdi. İRFAN CEYLAN

C.163 Siyaset değil hizmet üreten kurumlar lazım.  SEVDETA ŞİŞMAN

C163) Aslında  bu sorunların altında yattan gerçeklere bakmak gerekir. Mehmet Salih Gökhan

C 163.Bir ülkede ahlaki değerler çiğneniyorsa,ahlaksızlığın her türlüsü başını almış gidiyorsa ve buna da medeniyet deniliyorsa,bende bu medeniyete tek dişi kalmış canavar derim.Her kurumda güzel ahlakı,dürüstlüğü yaymalı,batının kokuşmuş ahlak ve değerlerini atmalı, kendi değer ve yargılarımıza dönmeliyiz. Bedih EROĞLU

C163.İnsanlarımızın ve ülkemizin en büyük sorunu adaletin dürüstlüğün olmaması.kısacası güzel ahlakın model olmamasından kaynaklanıyor. Mehmet fatih ŞENGÜL

C 163.Ülkemiz güzel ahlak yerine batı ahlakını tercih ediyor. Bari bilim yönünden batıyı taklit etselerdi. Daha kazançlı olurdu. Maalesef kötü ahlakı seçiyoruz. Yılbaşı denen bizde olmayan bir kutlama yapıyoruz. (FATİH KAPLAN)

C 163.Ülkemiz ahlak bakımından batıyı tercih ediyor. Bu ahlak kapitalist ve çirkin bir ahlaktır. BURHAN KORHAN

C 163. Sorun sistemleri kullanan insanda bitiyor. ŞEHMUS AKYÜZ
C 163.
Eğer değerlerin yüceltilmesi teşvik edilmiyor ise geri kalmışlık olasıdır. Hayatın her noktasında yardım edilmeyen gelişim aşamalarının ileri bir noktaya ilerlemesi pek mümkün değildir. ZEYNEL EDE

C.163 İnsanlar birbirlerine her zaman zarar verecek şeyler yapmaktadır. Oysaki herkes birbirinin yanlışlarını kapatsa ve yardımcı olsaydı ne güzel olurdu. ADEM BATARAY

C 163. Demokrasinin olmayıp, liyakatli güzel ahlaklı bireyler olmadığındandır. Hatice ŞAHİN

C 163. Kurumlar da güzel ahlaklı, liyakatli bireyler  olmalı ki çark dönsün yoksa sistem çok zarar görür  ve liyakatli  kişilerin artması sağlanmalıdır  Meral YILMAZ

C 163.İyi ahlakını batıya (emperyalist ülkeler)  satmış kurum ve kuruluşlardan fazlası beklenemez. Selman BÜYÜK                                                                                                                                         C 163. Ülkemizde birbirlerini destekleyen döngüler yani örneğin bir konuda karara varılmasında ahlaki yönü değerlendiren sosyal ekonomik ve bilimsel yönünün de değerlendiren ve konunun bu alanlara uygunluğunu belirleyen döngülerin oluşturulması gerekir. Fahriye İNCE
 C.162 Soytarı denir. Hiçbir zaman ar ve de şeref aşılamamalıdır. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 163.din siyaset bilim birbirinden yararlanırlar bu devirde gerçektende minimum seviyede liyakatlidirler. Nesrin EKİNCİ

C 163.Demokrasi ve insani değerlerin eksikliği desek.A.KONUKSEVER

C 163. Maalesef ülkemizde bankaları hortumlayan ellerini kollarını sallayarak gezerken bir dilim baklava çalan çocuk otuz yıl ceza yiyor. İş ahlakı yok +bireysellik var + kişi başına düşen milli gelir  a + beyin göçü çok = toplumsal yozlaşma, anarşi, güvensizlik. SİNAN UZUNDEMİR

C 163. Zaten bu tür insanlar olsa şimdi kapitalizme köle olmazdık. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 163. Biz bütünü ele almak ve daha iyi değerlendirmek için bütünü parçalara ayırırsın parçaları daha iyi inceleme imkânın olur parçadan bitişine doğru bir bağ kurur. Murat ÇELEN