S 161.Allah C.C.'ün dinleri;gereksinimlerin ürünü olarak peygamberlerin bir buluşu, keşfi veya ürünü olabiliri mi neden?

İp ucu;her şeyin gerçek (sanal, soyut ve somut ), yalan ve nötrünü bir arada düşünün. Tasdik eden insan potansiyelini ve kalitesini diğer doğal dinlerdekilerle mukayese ediniz. Peygamberler neden modası geçmeyen insanlardır!! Yaptıklarının ve önerdiklerinin geçerliliğini düşünün.Eğer insanların inanç gereksinim ve arzuları doğal dinlere emanet kalsaydı her yıl kaç insan adak olarak kesilecekti!! Filimi izleyin 1, 2, 3,

 

C 161. Hayır onlar kaşif değiller Allah tarafından insanların selameti için gönderilmiş seçilmiş  elçilerdir. Hamit MENÇUK

C 161. Doğa dinlerinin varlığı kesin kanıtlıyor ki; insan kendisini bilmek isteyen ve kendisini bildiren bir yaratıcının, isteyen olgularının sonucudur. Bu istemi kendi istemleriyle karıştıran insanlar o yaratıcının farkına varamadığından kendilerini o dine mahkum kılmışlardır! Bu sebebi haliyle geniş çerçevesini ele almadan takibi dinler yapıldığında bazılarında kendisini bazılarında başka vaziyetlere rastlayan insan yinede muradına eremediğinden sapmıştır. Peygamberler ve peygamberlerin samimi takipçileri ayrıca birer mucit sayılır. Bu mucidi yeti sağlayan asıl mucidi yaratandır. Hal böyle olunca bu yolu takibinde giden nice milyonlar veyahut milyarlarca insan onların hep takipçisi hem de şahidi müspetinde sayılır ki; Çünkü o kadar insanda bu yolda aynı kanıtlara ve kanunlara rastlamıştır. Rastlamayan zaten gayri Müslim değimlidir! M. Sait DEMİR

C 161.Allah,dinleri insanların kurtuluşu için ve ona göre hayatlarını sürdürmeleri için gönderdiğini;peygamberleri de insanların arasından seçip dini en güzel şekilde tebliğ ettirmiştir.Nasıl ki elmas diğer taşlar içinde ayrı bir yere sahip iseler,peygamberlerde insanlar arasında o denli farklı bir yere sahiptirler.Nasıl ki elmasın modası geçmeyip günden güne değer buluyorsa,peygamberlerinde  değeri gün geçtikçe daha çok anlaşılmakta. İdris MANTAŞ
C 161. Dinler peygamberlerin bir buluşu değildir. Dinleri Allah göndermiştir. Doğan ERGÜN

C 161. Dinler Peygamberlerin bir buluşu ya da keşfi değildir. Onlar sadece öğretici elçiler olmuşlardır.Hatice TUNCER.

C.161 zaten dinimiz sadece insanlara nasıl faydalı olabilme varsayımıyla yola çıkmış ve peygamberler var olabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda yaşayarak ve maruz kalarak bu ihtiyaçlar karşısında ayetlerle çözüm getirilmiştir. Peygamberimiz zamanına bakarsak o dönemde hemen bir ihtiyaçtan dolayı hemen ayet geliyordu… Mesut ASLAN

C 161.Peygamberler birer mucit sayılır. Bu mucidi yeti sağlayan asıl mucidi yaratandır. Hal böyle olunca bu yolu takibinde giden nice milyonlar veyahut milyarlarca insan onların hep takipçisi hem de şahidi müspetinde sayılır ki; Çünkü o kadar insanda bu yolda aynı kanıtlara ve kanunlara rastlamıştır.Mehmet Şirin ARTUK

C.161 Dinler ALLAH tarafından peygamberlere vaat edilmiş birer elçidir. insanlar dini daha iyi ve doğru kavramak için vaat edilen bilgileri peygamberler tarafından sağlanmıştır. BAHAR YILDIZ

C 161.Hayır olamaz.Zaten İslam dini en iyi şekilde gereksinimlerimizi karşılıyor. Seyhan IŞIK

C.161: Hayır. Peygamberlerin bir buluşu olamaz. Bir insanın her şeyi bu kadar kusursuz ve uyumlu olarak düşünmesi imkânsızdır. Dilek KARABAYRAKTAR

C161. Olamaz. Çünkü Hz Muhammed’in okuma yazması olmadığı halde kuranda birçok yerde Allah kitap, kalem ve mürekkebe yemin ediyor. Ancak cahiliye toplumunda bunların değeri yoktu. Menşure DAĞLAR

C 161. Olur çünkü peygamberler ihtiyaç duyulduğu için gönderilmiştirler. Ahmet ESER

C 161. peygamberler sadece kendilerine verilen görevleri yerine getiren örnek insanlardır.CAHİT ÖZKAN

C 161.Gereksinimlerin ortaya çıkması ile Allah tarafından . peygamberler gönderilir ve gereksinimlerin çözümleri Allah tarafın peygamberler aracılığıyla çözümlenir.Abdullah DENİZEDALAN.

C.161 dinler(vahiy) Allah tarafından peygamberlere vaaz edilmiş. Ancak bu vaaz edilen hükümleri peygamberler yorumlayarak insanların daha iyi anlamalarını sağlamıştır. N.BİLGİN

C 161.Kainat dinlerinin varlığını kesin kanıtlıyor ki; insan kendisini bilmek isteyen ve kendisini bildiren bir yaratıcının, isteyen olgularının sonucudur. Bu istemi kendi istemleriyle karıştıran insanlar o yaratıcının farkına varamadığından kendilerini o dine mahkum kılmışlardır!  Erdinç YEŞİLYURT

C.161.dinleri peygamberler bulmamıştır.onlar sadece Allah (cc)tarafından kendilerine verilenleri insanlara tebliğ etmişlerdir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 161. İnanç olmalıdır nasıl ve ne şekilde olduğu da önemlidir. MUZAFFER CEYLAN

C 161. Olabilir. Peygamberler dinleri en güzel ve apaçık bir şekilde bize anlatmaları. Tekin ÖZBEY

C 161. Dinler zaten önceden var peygamberler insanlara dini daha güzel yaşamaları için gönderilmişler.Osman KILINÇ

C 161.Olamaz. Böyle mükemmel kurallardan oluşan din ancak Allah c.c tarafından oluşturulabilir. Kerime TAŞ

C 161.Katılmıyorum. Emine ÖZTÜRK

C 161.Tasdik eden insan potansiyelini ve kalitesini diğer doğal dinlerdekilerle mukayese ediniz. Peygamberler neden modası geçmeyen insanlardır! Yaptıklarının ve önerdiklerinin geçerliliğini düşünün. Eğer insanların inanç gereksinim ve arzuları doğal dinlere emanet kalsaydı her yıl kaç insan adak olarak kesilecekti. Emre Özden

C 161.Hayır olamaz dinler ilahi olarak  adlandırılıp peygamberler vasıtasıyla karşımıza çıkarılır.Cebrail HAN

C 161 .Allah peygamberleri insanları uyarmak için doğruyu arayanlara rehber olsu diye göndermiştir. Ömer GEZİCİ

C 161. Peygamberin getirdikleri Allah tarafından gönderildiğinden bir insanın bu şekilde ortaya atması güçtür. Abdulmevla OKTUAY

C 161. Peygamberlerin keşfi veya ürünü olamaz. Çünkü sonuçta onlarda birer insandır fakaaaat örnek ve seçilmiş insanlar… Ercan ÇiFTÇi

C 161. Öyle zaten:  ki bunun içinde ariyetten  şükretmeliyiz bize doğru yolu göstermeleri için güzel ahlakı aşılamaları için peygamberleri yol göstericilerimizi gönderdiği için. Kadir AVCİ

C.161  Dinler tanır tarafında  gönderilmiştir peygamberler aracı ve yol göstericidir  birde bu insan işi olmaz hiçbir insan bunu kusursuzca düşünemez    Celal TİLGEN

C.161 zaten dinimiz sadece insanlara nasıl faydalı olabilme varsayımıyla yola çıkmış ve peygamberler var olabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda yaşayarak ve maruz kalarak bu ihtiyaçlar karşısında ayetlerle çözüm getirilmiştir. Peygamberimiz zamanına bakarsak o dönemde hemen bir ihtiyaçtan dolayı hemen ayet geliyordu…İlyas AKTÜRK

C 161. Dinler peygamberlerin ilahi emirlerin rehberliğini yaparken kaynaklık eden Allah’ın emirleridir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 161. Meseleye bu şekilde bakmamak lazım.  İnsanların huzur ve mutluluğu için din vardır. Bunları anlatabilmek görevini birine yüklemek gerekir, peygamberlerin varlığı buradan zuhur ediyor. Bu mesele bu şekilde işliyor. Muhsin ERSAN

C.161 Olamaz, böyle bir yanılgı onların sahip olduğu hasletleri yok saymak olur. İRFAN CEYLAN

C.161 Hayır. Peygamberler seçilmiş ve her şey onlara vahyi edilmiştir. SEVDETA ŞİŞMAN

C161. Tasdik eden insan potansiyelini ve kalitesini diğer doğal dinlerdekilerle mukayese ediniz. Peygamberler neden modası geçmeyen insanlardır! Yaptıklarının ve önerdiklerinin geçerliliğini düşünün. Eğer insanların inanç gereksinim ve arzuları doğal dinlere emanet kalsaydı her yıl kaç insan adak olarak kesilecekti. Mesela ABD yerlileri vs. Hayrettin AYDIN

C161)Hayır bu bir keşif yada buluş olamaz.çünkü bu Allahın istediği bir şeydir. Mehmet Salih Gökhan

C 161. Doğa dinlerinin varlığı kesin kanıtlıyor ki; insan kendisini bilmek isteyen ve kendisini bildiren bir yaratıcının, isteyen olgularının sonucudur. Bu istemi kendi istemleriyle karıştıran insanlar o yaratıcının farkına varamadığından kendilerini o dine mahkum kılmışlardır! Bu sebebi haliyle geniş çerçevesini ele almadan takibi dinler yapıldığında bazılarında kendisini bazılarında başka vaziyetlere rastlayan insan yinede muradına eremediğinden sapmıştır. Peygamberler ve peygamberlerin samimi takipçileri ayrıca birer mucit sayılır. Bu mucidi yeti sağlayan asıl mucidi yaratandır. Hal böyle olunca bu yolu takibinde giden nice milyonlar veyahut milyarlarca insan onların hep takipçisi hem de şahidi müspetinde sayılır ki; Çünkü o kadar insanda bu yolda aynı kanıtlara ve kanunlara rastlamıştır. Rastlamayan zaten gayri Müslim değimlidir! Bedih EROĞLU

C161.Peygamberler ALLAHIN elçileridirler.dinler ise ALLAH cc.tarafından peygamberlere vaat edilmiştir. Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 161.Olamaz. Çünkü Allah’a Teala bu dinleri peygamberlerine göndermiştir. Bu dinleri peygamberler bulmamışlardır ki. (FATİH KAPLAN)

C 161.Böyle  bir şey olamaz. Allah (c.c) dinleri peygamberleri aracılığıyla göndermiştir. BURHAN KORHAN

C 161. Olamaz çünkü bir beşer bunu yapamaz. ŞEHMUS AKYÜZ

C 161. Tabii ki bunun olması mümkündür. Çünkü insan değerlerine önem veren insanlar yok oluşu önleme amaçlı bazı değerleri yaratmış olabilirler. ZEYNEL EDE

C.161 Peygamberlerin bir buluşu değildir. Sadece onların vasıtasıyla bize ulaşması sağlanmıştır. ADEM BATARAY

C 161. Eğer öyle bir şey olsaydı, İslam dini bu kadar büyük kitlelere ulaşamazdı. Hatice ŞAHİN

C 161. Peygamberler dinlerin yaygınlaşması için ve yol gösterici olarak yollanmıştır. Meral YILMAZ

C 161. Allah cc peygamberleri dinlerin temsilcisi olarak seçmiştir. Bu nedenle dinler bir buluş değildir. Fahriye İNCE                                                                                                                                           C 161.Zaten her din geldi. Mahmut ERBAY
C 161.
Bu durum olağandır.Barış DEMİRTAŞ
C.161
Peygamberlerin metriksi aşılamaz çünkü onlar en güzel surette yaratılmışlardır.  SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 161.peygamberlerin buluşu değil dinler peygamberler Allah tarafından dini yaymak için gönderilmişlerdir. Nesrin EKİNCİ

C 161. Dinler her kavimin ihtiyacına göre Allah tarafından yollanmıştır.A.KONUKSEVER
C 161
. Toplumun gereksinimleri doğrultusunda bir buluş olabilir; fakat Allah’ın peygamberlere sunmuş olduğu bir buluş tabi ki. SİNAN UZUNDEMİR

C 161. Olabilir. Çünkü  evrendeki her şey açıklanamıyor ve din buna fazla sorgulamayın diyor. Sebebi dinlerin sadece insanları inanç yoluyla kandırmaktır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 161. Dinler insanlar için zorunlu bir gereksinimdir. Peygamberler bu dinleri tebliğ etmekle sorunludurlar dinleri bir bütün olarak düşünürsek peygamberlerde bu bütünün bir parçası olarak görebiliri. Hem de çok önemli bir parçadır peygamberlerin modalarının geçmemesi her zaman olumlu olan taraf olmalıdırlar. Murat ÇELEN