S 159.A- Bir dünya düşünün;para, güç, yönetim ve sermaye; doyumsuz dilenci çingene- dilenci mıtrıp, dilenci poşa gen sistemine sahip kişilerin kavimlerin elinde matrisinde olursa insanlığın hali olur?

B-Bir ülkede ortanın solunu savunarak partiyi ele geçiren dürüst bir insan neden ortanın sağında nefes almak zorunda kalmış olabilir? Kuramsal cümleye mantıklı bir yanıt vermeye çalışın.

İp ucu:kişinin dürüst olduğundan emin olabilirsiniz. Neden dürüstlük bu ortamda zaferi kazanamıyor yada kayıp ediyor. Nasıl bir düzen ve düşünce metriksinde olduğunuzu anlamaya çalışın. Liyakatsizliği, cahilliği....her şeyi tam tersine bağlanmış bir ortamla ve sistemin varlığını ilişkilendirmeye çalışıp düşünün.

C-İnsana ve insanlığa(insanın her nefesine) en liyakatli kim nasıl değer verir?

D-Bilenin bilmeyenin halinden anlamsı yada anlamaya çalışması farz gibidir.Demirkuş 2008 Önermesinin eksiğini ve iddiasını açıklayınız.

İp ucu;cahilleri ve alimleri, öğrencileri ve profesörleri bir arada düşünün 1, 2

E- Bir sosyal sisteminin, sınavın, partinin, kurumun…vb verimli oluşunun ölçütü nedir/lerdir? Neler olmalıdır?

İp ucu;sosyal yönetim sistemi, sınav veya parti düşünün;içinde dürüstlüğünden, ahlakından, çalışkanlığından, performansından…vb emin olduğunuz insan/lar yaşatılmıyorsa, zelil oluyorsa veya ön planda liyakatinden yaralanılmıyorsa yada tam tersi oluğunu düşünerek yanıtlayınız.

 

C 159.Dediğim gibi alim cahili anlamadan cahile bir şey öğretirse o cahil gelir onun tepesine oturur. Cevap dünyanın hali berbat olur ne olabilir ki başka.Her şeyin başı halka ve hakka hizmet olursa her şey düzelir.C) Alimler en güzel şekilde değer verir.D) çok doğru bilen empati kurmazsa bilmeyen nasıl empati kursun ki.E) halka ve hakka hizmet boş ideolojilerden arınmış. Hamit MENÇUK

C 159.İnsanlar,parayla,güçle,sermayeyle doymazlar.Bunlar insanı bir taraftan tamir ederken bir taraftan da yıkar.Önemli olan kalbin doyup,haz duymasıdır.İnsanları aç gözlülüğe alıştırmamalıyız.Kendi el emeği ve alın teriyle geçimini yapmalı;başkalarına muhtaç olmadan yaşayıp,bu şekilde başkalarını düşünmeli.Üstünlüklerini değil. İdris MANTAŞ
C 159.
A: Kesinlikle insanlığın hali perişan olur. B: Partiyi ele geçiren dürüst bir insan ülkenin solunu savunarak hem de sağcısını savunarak her iki kesimden destek almayı sağlamak içindir.  C: İnsana en iyi değeri, gelişmiş insan ve liyakatli insan onların haklarına da sahip çıkarak gerçekleştirebilir. D: bilen kişi bilmeyenin sanal araçlarındaki enerji döngülerini dikkate alarak yardımcı olmalıdır. E: bir sistemin verimli oluşunun ölçütü sistemi yürütenlerin liyakatli kişilerin ve kendi yaptıkları işin hakkını veren kişilerin olması gerekir. Doğan ERGÜN

C 159. A- Düşünmemize gerek yok. Şu an içinde yaşadığımız dünya zaten zaten bu tür kişilerin elinde. İnsanlığın şuan ki halini örnek verebiliriz.

          B- Belki bulunduğu ortamdan sıkılmıştır. Her insan fıtratına uygun olan ortamda yaşamak ister.   Demek kj o insanın fıtratı orta sağında nefes almak istemiştir.

          C- Güzel ahlaklı, liyakatli kişiler değer verir. Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin.

          D- Bence bilen bir insanın bilmeyenin halinden anlamak zorundadır. Bilen bir insanla bilmeyen bir  insan aynı düzeyde değildir. Bilen bir insan empatik ilişkiler kurmada yetenekli kişilerdir.

          E- Tarafsızlık ön planda olmalıdır. Davranış, hareket, eylem ve tefekkürleri gerçek ve liyakatli  menfaatler için icra etmek gerekir. Ancak o zaman verimliliğe ulaşır. Hatice TUNCER.

C.159 A- kıyamete yaklaşmış olur.

B-dürüstlüğünden ve kendi öz değerlerini bir takım olaylara yenik duruma geçirmemesinden …

C- ayrımcılık yapmadan, her şeyi gerçekten insanın yararına düşünen bir sistemle bu olgu yerine gelebilir.

D-kesinlikle doğrudur gerektiği zaman onların seviyelerine inmek ve onları anlamakla mevcut çatışmalar ortadan kalkabilir.

E- bir insanın sadece bir özelliğine bakarak değil onların ne gibi yönlerinden yararlanabilirim ve bunu nasıl sağlayabilirim düşüncesi mevcut olması gerekir. Mesut ASLAN
C 159.
A:Korkunç bir facia olur

B:Bir şeyleri oturtabilmek için bazen kendi düşüncelerinden insan vazgeçebiliyor

C:Allah değer verir.Nimetlerini hizmetimize sunarak

D:İnsanlığın huzura kavuşması için bilenin bilmeyenle empati kurması gerekir

E:Verimli olabilmesi için güzel ahlaklı dürüst liyakatli insanların çalışması gerekir .Aksi takdirde verim alınması mümkün değil. Seyhan IŞIK

C.159: a) Yoksulluk sıradanlaşır, açlık ve sefalet doğal kabul edilir. Bugün olduğu gibi.

b) Söz konusu durum insanın dürüstlüğü ile ilgili, kişinin sağda ya da solda yer almasıyla alakalı değildir.

c) Onları anlamaya yaşadıklarını hissetmeye çalışarak.

d) Âlimin en büyük görevi aydınlatmaktır. Bugün gelinen durum âlimlerin korkaklığından cahillerin türemesidir.

e) Her şeyin ve herkesin olması gereken yerde ve ölçüde sahip olduğu konumdur. Dilek KARABAYRAKTAR

C 159. A: insanlığın hali perişan olur. B: Partiyi ele geçiren bir insan ülkenin solunu savunarak hem de sağcısını savunarak her iki kesimden destek almayı sağlamak içindir.  C: İnsana en iyi değeri, gelişmiş insan ve liyakatli insan onların haklarına da sahip çıkarak gerçekleştirebilir. D: bilen kişi bilmeyenin sanal araçlarındaki enerji döngülerini dikkate alarak yardımcı olmalıdır. E: bir sistemin verimli oluşunun ölçütü sistemi yürütenlerin liyakatli kişilerin ve kendi yaptıkları işin hakkını veren kişilerin olması gerekir. Mehmet Şirin ARTUK

C159.A)harap olur.

 B).güller çöplükte barınamaz güzel ahlaklı insanda aynı .

C)Yaratan

D).Birbirimizi anlamaya çaba harcamalıyız

E).Kendi görüşünde olmayan insanlara uygulamalarına bakarak. Menşure DAĞLAR

C 159. A- Ne kadar kötü olacağını düşünmek bile istemiyorum. B- Başka bir seçeneği olmadığı için. C- Allah c.c. D- farz değildir ama anlaması gerekir. E- Ulaşılmak istenilen amaca uygun olması gerekir. Ahmet ESER

C 159.

a) insanlık bunların eline kalırsa insanlık kalır mı acaba .

b) savunduğu solun düşündüğü sol gibi olmadığını görmüş olabilir

c)  bilenin bunu yapmak zorundadır. Yoksa bilmeyen ile bir olur. CAHİT ÖZKAN

C 159.A)Güzel ahlaklı insanları perişan bir şekilde bırakırlar.

B)Milletin duygularıyla oynayıp onları kendi düşüncelerine çeken insanlar, dürüst insanı düşman ilan ettiği için.

C)Bence güzel ahlaklı insanlar insanlığın hakkını vererek verir.

D)Bilen bilmeyenin halinden anlamaya çalışmalıdır ki bilmediğini anlatabilsin.

E)Güzel ahlaklı, bilgili, akıllı ve teknolojiyi üreten bireyler meydana getirmesiyle.

Abdullah DENİZEDALAN

C.159 A. İnsanların hali berbat olur. B. Ortanın solunda umduğunu bulamayan ortanın sağında bulurum düşüncesiyle oraya dalıp oradan istediğini alma. C. İnsanları en iyi tanıyan tanımaya gayret eden ve onların bilgi ve ahlaki değerlerini ölçebilen kişi değer verebilir. D. Bilen daima insanlara hoşgörüyle ve onların eksiklerini tamamlama yönüyle yaklaştığı için onları hor görmeden daha iyi anlamaya çalışır. E. Ölçütü hakkaniyet adalet ve bilim. N.BİLGİN

C 159. A:İnsanlığın durumu kötü olur.

          B: Yönetimi ele geçiren dürüst bir insan ülkenin bütünlüğünü sağlamalıdır. 

          C: İnsana gerekli değeri, gelişmiş insan vererek gerçekleştirebilir.

          D: Bilgin kişi bilmeyenin sanal araçlarındaki enerji döngülerini dikkate alarak yardımcı olmalıdır.

          E: Sistemin verimli oluşunun ölçütü sistemi yürütenlerin liyakatli kişilerin ve kendi yaptıkları işin hakkını veren kişilerin olması gerekir.Erdinç YEŞİLYURT

C.159.A.bu insanlar her şeyi yağmalarlar.

          B.oradakiler onu anlamamış olabilir.,

          C.ayrım yapmadan herkese aynı gözle bakanlar.

          D.yaşamın daha iyi bir hale gelmesi için bilenlerin bilmeyenlerin halinden anlaması gerekir.

          E.halkın sorunlarına çare bulması,onlarla kaynaşması. HAYRETTİN KARABUDAK

C 159.A) Tek düze insan modeli.

B) Solca yetersiz bulunduğundan

C) Kendisi

D) Bilmek zaten her şeyi bilmekle mümkündür.

E) Herkesi ortak bir paydada birleştirmesi MUZAFFER CEYLAN

C 159. A- İnsanlık hayvanlaşır.

           B- Böyle yerlerde insan akılı değil de zeki olması gerekir.

           C- Ahlaklı dürüst insan insana değer verir.

           D-  Bilmeyenlerin halinde anlayıp onları bilgilendirmek.

           E- Bunun tam tersi olan insanlar ancak bu gibi yerleri yönetebilirler. Tekin ÖZBEY

C 159.a.Bu dünya çekilmez olur yaşanılmaz.

b.Aslında kendisi yanlış seçimde bulunmuştur ortanın sağında olmak ona göredir.

c.Nefsine yenik olmayan insan bu değeri verir. Oda gerçekliyle bunu başarır.

d.Bilen insan sebepleriyle bu olayı irdeleyeceğinden bilmeyenin bunu neden bilmediğini bulabileceğindendir.

e.Ölçütü ahlaklı olmaktır. Kerime TAŞ

C 159.Dürüstlükten bahsedilemez bir ortam yaratılmış olur.İnanç kalmaz her şey maddiyata dönüşür güven ortamı sarsılır.Emine ÖZTÜRK

C 159. A-İnsanlığın hali yaman olur. O yer de yaşanmaz herhalde.

           B- Bizim davamıza başkaları benimsemeyebilir. Veyahut azımsayabilir. Biz bu kavram kargaşası içinde nefes almamız gerçekten zorlaşacaktır.

           C- Ahlakla bütünleşmiş insan bunun hakkını verebilir.

           D- Bilen kişi bilmeyen kişiden mesuldür. Onun için o mesele onun için farz haline gelmiştir diyebiliriz.

           E- İnsanların güvenini kazanmaktır. O zaman büyümeye doğru yol alır. Emre Özden  

C 159.Para, göç, kapitalist sisteme  dayalı yönetim insanlığın kanını emmen piranalar gibidir.Cebrail HAN

C 159 .A çalışma durur.üretim iflas eder

B böyle yapmazsa yaşama şansı olmaz.onlardanmış gibi davranır sonrada yapmak islediklerini yavaş yavaş empoze eder.

C empati yapabilen insanlar.

D kara cahiller bunun dışındadır. Ömer GEZİCİ

C 159. A- kıtlık çıkar. Zülüm başlar.

B-ortanın solunda bulunarak kendine ortanın sağında yer açmıştır.

C- İnsana ve insanlığa en liyakatli değeri alimler verir.

D-bilenler bilmeyenlerin halinde anlamazsa bilmeyenler bilenlerin başına dert olurlar.

E-Bir sosyal sisteminin verimli olmasının ölçüsü topluma sağladığı yararla ölçülür. Abdulmevla OKTUAY

C159. .Sayılanların olmadığı toplum mükemmel bir toplum olur. Hatice ŞAHİN

C 159. A-İnsanlık insanlıktan çıkar o dünya mıtrıplar dünyası olur.

            B-Çünkü çıkarı uğruna tercih yapar ama nefes yeri olan doğruluğu göz ardı eder.

            C-İnsana en liyakatli onu kendi yerine koyarak insan değer verir.

            D-Bilen bilmeyenin bildiğini bilerek bilen olmuştur. Yoksa onun o halinden haberdar olmasa kendinden de haberdar olmamış olur.

            E-Öncelikle doğruluk, yalan söylememek ve güzel ahlak ve de liyakatli anlayış gibi ölçütler olmalıdır. Ercan ÇiFTÇi

C 159.A.Kaos ve kargaşa çıkar.

          B.İnsan bir şeyin gerçek yüzünü görünce başka bir noktaya kayabilir.

          C.İnsanlık değerlerine saygılı kendisine beklediği değeri başkasına veren insanların ve insanlığın sorunlarına çözüm arayan kişi yapabilir

          D.Bilen bildiğini bilmeyene anlatmakla yükümlüdür.

          E. Yarattığı insan ve toplum değerleridir. Meral YILMAZ

C 159. Kapitalizmin yada kapitalizmi savunan şahısların olduğu her ortam insanlık dışıdır.Kadir AVCİ

C 159.Her şeyin maddeye dönüştüren toplumlar insanlığın değer yargılarından uzaklaşır ve toplum bir birlerine saygısı olmayan değer yargısız bir topluma dönüşür.Celal TİLGEN

C.159 A- kıyamete yaklaşmış olur.

B-dürüstlüğünden ve kendi öz değerlerini bir takım olaylara yenik duruma geçirmemesinden …

C- ayrımcılık yapmadan, her şeyi gerçekten insanın yararına düşünen bir sistemle bu olgu yerine gelebilir.

D-kesinlikle doğrudur gerektiği zaman onların seviyelerine inmek ve onları anlamakla mevcut çatışmalar ortadan kalkabilir.

E- bir insanın sadece bir özelliğine bakarak değil onların ne gibi yönlerinden yararlanabilirim ve bunu nasıl sağlayabilirim düşüncesi mevcut olması gerekir. İlyas AKTÜRK
C 159. A)Para,güç ve sermaye Çingenelerin elinde olursa o zaman mazlum cahiller bu insanların

metriksinde argüman olarak kullanılırlar.            

            B)Çünkü solun yaşaması için mutlaka eleştirilecek ve emilecek bir kaynağa ihtiyaç vardır oda sağdır.(bu sağ içinde geçerlidir)

            C)Gücü eline geçirenler güçsüzleri kollayarak insanlığa yardım edebilir.

            D)Bilmeyeni anlamazsan,bilmeyen senin ne bildiğini anlayamaz.

            E)Bir sosyal sistemde ne kadar az övgü olursa kendi içinde o kadar iyi kurumdur denilebilir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 159. A-İnsanlığın hali yaman olur. O yer de yaşanmaz herhalde.

           B- Bizim davamıza başkaları benimsemeyebilir. Veyahut azımsayabilir. Biz bu kavram kargaşası içinde nefes almamız gerçekten zorlaşacaktır.

           C- Ahlakla bütünleşmiş insan bunun hakkını verebilir.

           D- Bilen kişi bilmeyen kişiden mesuldür. Onun için o mesele onun için farz haline gelmiştir diyebiliriz.

           E- İnsanların güvenini kazanmaktır. O zaman büyümeye doğru yol alır.  Muhsin ERSAN

C.159 Taifte Allah resulü taşlanıyor, olmadık hakaretlere maruz kalıyor, Allah Cebrail i yolluyor ve istersen dağı onların üzerine dümdüz edeyim diyor. Ama O bilmiyorlar Allah ım bilmiyorlar diyor. Böyle bir öndere ihtiyaç var en azından onu güzel örnek alan birine. İRFAN CEYLAN

C.159 İnsanlara değer veren onları suçlamayan, onlara çözümler üreten aydınlar aranıyor nerde? SEVDETA ŞİŞMAN

C 159. A-İnsanlığın hali yaman olur. O yer de yaşanmaz herhalde.

           B- Bizim davamıza başkaları benimsemeyebilir. veyahut azımsayabilir. Biz bu kavram kargaşası içinde nefes almamız gerçekten zorlaşacaktır.

           C- Ahlakla bütünleşmiş insan bunun hakkını verebilir.

           D- Bilen kişi bilmeyen kişiden mesuldür. Onun için o mesele onun için farz haline gelmiştir diyebiliriz.

           E- İnsanların güvenini kazanmaktır. O zaman büyümeye doğru yol alır.  HAYRETTİN AYDIN

C159) Dünyanın öyle insanlarının eline geçmesi insanlık için en çileli ölüm olur herhalde. Mehmet Salih Gökhan

C 159. A: Kesinlikle insanlığın hali perişan olur. B: Partiyi ele geçiren dürüst bir insan ülkenin solunu savunarak hem de sağcısını savunarak her iki kesimden destek almayı sağlamak içindir. C: İnsana en iyi değeri, gelişmiş insan ve liyakatli insan onların haklarına da sahip çıkarak gerçekleştirebil D: bilen kişi bilmeyenin sanal araçlarındaki enerji döngülerini dikkate alarak yardımcı olmalıdır E: bir sistemin verimli oluşunun ölçütü sistemi yürütenlerin liyakatli kişilerin ve kendi yaptıkları işin hakkını veren kişilerin olması gerekir.Bedih EROĞLU

C.159.Büyük bir çoğunluğu köle olmaya mahkum kalırdı. Osman KILINÇ

C159.A) düşünemiyorum bile.her halde dünya yaşanmaz hale gelirdi.

  B)insanlar yaşayabilecekleri ortamı hazırlamaya çalışıyorlar.liyakatli bir şekilde hareket ederler  

  C)Ancak güzel ahlaklı insanlar.o frekansı yakalayabilirler….

   D)Bilmeyen anlamayabilir ama  onun fıtratına inebilmeliyiz.hor görmemeliyiz.tabi ki bilmeyene bir şey anlatmak zordur.ancak.HZ..Ali nin dediğini hatırlamalıyız’ bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum..’

 E) Dürüstlük,adalet ve saygınlık,eşitlik ve güzel ahlaklı olmaktan geçer. Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 159. İnsanlarda ahlak iffet din kavramları çöker yerini esaret alçaklık alırdı. Selman BÜYÜK

C 159.A)O zaman dünya yaşanılmaz bir yere dönüşür. Günümüzde olduğu gibi..

B)Eğer dürüstseniz ve gerçekten dürüst davranıyorsanız bu yerde hiçbir şey kazanamazsınız. Önce dürüstmüş gibi davranıp bir yerlere gelirsiniz, daha sonra asıl kimliğiniz olan çıkarcılığınızı konuşturursunuz. Siyasetçilerin yaptığı gibi…

C)Evrensel insanın özelliğine ulaşmış insan. (FATİH KAPLAN)

C 159.A)Böyle bir şey olsaydı dünya yaşanılmaz bir yer olurdu.

B)Bazı insanlar önce dürüstmüşler gibi davranırlar, daha sonra insanları arkadan vururlar. Örneğin politikacılar gibi.. BURHAN KORHAN

C 159. A) İnsanlık çöküş yaşardı.

B) Çünkü sistemde iyinin yaşamasın yer vermiyor.

C) Allah (c.c) değer verir.

D) Yoksa cehaletten kurtulamaz.

E)  Ne amaç üzerine kurulduğu

C 159. A)dünya Çingene parkına dönerdi.

B)körle yatan şaşı kalkar.

C)gerçekten insan olanlar insan gibi değer verir.

D)farz gibidir ama kimse farz ı önemsemiyor herkes sünnetle yetiniyor.

E)samimilik dürüstlük ve yeterince bilgili oluşu. BARIŞ HOZMAN
C 159.
Hayat işleyişi zaten aşağılık insanların yönetimi altındayken zaten çingene ve dilencilerin olmasından daha kötü değimlidir. Onlar olmuş ha da bunlar hiç fark etmiyor. İnsana değer veren her yönetim şekli makul bir yönetim şeklindedir. Gerçek insanlık değerlerine sahip insanlar ancak diğerlerine değer verir. ZEYNEL EDE

C.159 Zaten dünyamız şu an o kişilerin elinde. Yani zeki insanların elindedir. Oysaki herkese faydalı olacak kişilerin elinde olsaydı çok daha farklı olurdu. ADEM BATARAY

C 159. A. Böyle bir durum olursa zaten insanlık ve dünya bitmiş demektir,

B. ortanın solundaki dürüst insan solda dürüstlükten eser olmadığını ve kazanamayacağını anlayınca dürüstlüğün sağda kazanacağı düşüncesiyle kendini sağda bulur

C. insanlığa en liyakatli değeri güzel ahlak ve evrensel ahlak sahibi insanlar verir

D. bilmeyeni farklı kişilerin kendi menfaatlerine  alet etmemeleri için bilenin bilmeyenin anlaması lazım

E.bir sosyal sistemin verimliliğinin ölçütü bu sistem içerisinde  güvenilir samimi dürüst güzel ahlak sahibi olmasıdır  Fahriye İNCE

C 159. Dünyanın böyle insanların eline geçmesi dünyanın sonunu gösterir.Mahmut ERBAY                                     C 159. Çok kötü sonuçlar ortaya çıkar.Barış DEMİRTAŞ
C.159

A-insanlar harap olur o zaman, geçmiş bunun en iyi göstergesidir.

B-çünkü o kurum dürüstleri kabul etmemiştir.

C-efendimizdir ki şüphesiz. İnsanların en hayırlısı en faydalısı olandır demiştir.

D-çünkü o kendisini onun seviyesine getire bilir .

E-dürüstlük ve de güzel ahlak üzerine olmalıdır. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 159.A-Allah korusun derim o zaman yaşanmaz bir ülke olur.

B-o zaman zor durumda kalmıştır.

C-dürüst liyakatli insan değer verir.

D-empati kurarak anlamaya çalışmalı bence.

E-dürüstlük. Nesrin EKİNCİ

C 159. A. İnsanların hali berbat olur. B. Ortanın solunda umduğunu bulamayan ortanın sağında bulurum düşüncesiyle oraya dalıp oradan istediğini alma. C. İnsanları en iyi tanıyan tanımaya gayret eden ve onların bilgi ve ahlaki değerlerini ölçebilen kişi değer verebilir. D. Bilen daima insanlara hoşgörüyle ve onların eksiklerini tamamlama yönüyle yaklaştığı için onları hor görmeden daha iyi anlamaya çalışır. E. Ölçütü hakkaniyet adalet ve bilim.A.KONUKSEVER

C 159. A ) perişan ve kaoslu bir hal alır. Ahlak, akıl, saygı ve üretim diye bir şey kalmaz. SİNAN UZUNDEMİR

C 159. Zaten böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve her şey ortada ülkeyi siyasi ve askeri olarak aptallar sürüsü yönetiyor. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 159. İnsan doyumsuz bir varlıktır.Kendini bazen tamamıyla genlerin kontrolüne verebilir.Bu durumda doğru ve yanlışı birbirinden ayırt etmeyebilir.Murat ÇELEN