S 158.Kavram anarşisi nedir? Kavram yanılgısı nedir? Düşünce yanılgısı nedir? Filimi izleyin. Akıl nedir? Eşya akıllı olabilir mi? Akıl kime özgüdür?

Bazı eğitim-öğretim cahilleri batıdan taklit olarak akıllı tahta, akıllı sınıf derler. Tamamlayan, tamamlar, otomatik, bilir, bilgili veya bilen sınıf, tamaları, tamamlayan, otomatik veya bilir-bilen-bilgili tahta demek daha doğrudur. Aksine büyük bir kara cahilliktir. Ağzı olan arzu ederse böğürebilir ama her böğürtüleninde gerçek payını hayata ve yazı diline doğru -sanal, soyut ve somut gerçek değerler göre aktarılması gerekir. Bu kavram curcunasındaki her şeyi olduğu gibi dilimize geçiremeyiz kaldıki sözde bazı bilim insanları eksik ve yanlış kavram türetiyor. . Önermesini eleştiriniz.

İp ucu;belki de ülkemizin, akıllı sınıflara, yeni camilere, yeni üniversitelerden çok daha;akıllı insanlara, en azından maaşını amorti edecek kadar liyakatli öğretim üyelerine ve sadık, çalışkan dürüst vatandaşlara gereksinimi vardır. Kurum içi anatagonistk(bir birini yok edici) rekabetten çok; motive edici sinerjitik(bir birini tamamlayıcı) atmosfere sahip insanlara gereksinimi var

 

C 158.Akıl insana özgüdür. Maddeler akıllı olamaz. söz gelimi bir bilgisayar kendi kendine çalışabilir mi? Ama küçük bir çocuk bile açma düğmesine basıp gerekirse  bilgisayarı mahveder patlatır. Hamit MENÇUK

C 158. Genellikle bir konu üzerinde öncenden bilinenin doğru ve sonradan doğru bilinenin doğru olmadığını o konunun ispatıyla kavrandığı zaman, yanlış bilinenle verilen mücadele bazen kavram anarşisine neden olabilir. Bu yanlışları önceden alırken kavranılan bölüme kavram yanılgısı denir. Kavram yanılgısıyla elde edilen verileri düşünce de pekiştirmeye de düşünce yanılgısı denir. Bu sadece bir konu! Bir çok konun varlığında aynı durumları gözleyen bu duruma da kaos der! Çünkü ne bunları düzelte bilmiş, nede düzeltemediğinden de vazgeçebilmiş ve de yanı kökenden olmayan fakat bezer veya aynı veyahut tam farklı anlam ifade eden kelimelerin farkına varamamıştır.

M. Sait DEMİR

C 158.Kavram anarşisi;kavramlar arası çatışma,kavram yanılgısı;kavramı yanlış bilip,yanlış yorumlama,düşünce yanılgısı;bir olgu üzerinde yanlış senaryo üretmektir.Akıl ruhun nüvesine dayalı bir işletim sistemidir.Cansız varlıklarda aranmaz.Akıl sadece insanlara özgüdür. İdris MANTAŞ
C 158. Kavram Anarşisi: kavramlara yabancı sözcükler eklemek demektir. Kavram yanılgısı: Bilinen gibi sanılan bir kavramın gerçekte öyle olmamasıdır. Akıl: Bireyin sanal araçlarıdır. Eşya akıllı olması saçmalıktır. Ve akıl sadece insanoğluna özgüdür. Doğan ERGÜN.
C 158.
Kavram anarşisi; bir kavramı kötü amaçlara alet etmektir. Kötü emelli insanların kavramı taşıdığı anlamın tersine kullanmasıdır.Kavram yanılgısı ise; İnsanların kavramı gerçek anlamı dışında farklı olarak algılaması. Burada kasıt yoktur. Tamamen yanlış anlamayla ilişkilidir.Düşünme yanılgısı; Yanlış olan bir gerçeği, olguyu, veya bir kavramı doğru olarak kabullenmesi ve algılaması durumudur.Akıl; Sıra dışı doğal ve doğa ötesi erdemli sezgilere-bilgilere açık ya da sahip, fıtratı ölçüsünde, güzel ahlak kurallarına uyumlu yaşamayı arzulayan veya  yaşamaya çalışan  insandaki kişiliktir. Cansız varlıklarda akıl yoktur. Eşya cansız bir varlık olduğundan aklı söz konusu değildir.. Akıl sadece insanlara özgüdür.Diğer canlılarda akıl yoktur. Hayvanlar  içgüdüsel olarak davranırlar. Hatice TUNCER.
C.158 kavram anarşisi var olan kavramın nelere dayandığının temelini çıkaramama çatışmasıdır.düşünce yanılgısı ise kişinin kendinde var olan  herhangi bir durum karşısında takındığı tavrın doğru tavır olmadığını algılayamama bozukluğudur.olaylara yaklaşım tarzının olması gerekenden farklı olması….akıl ruhun bir işletim mekanizmasıdır ruh ta insan da tek bulunur. Ruhu olmayan özellikle cansız varlıkları da bu olgu içerisine yerleştirmek çok ta doğru değildir akıllı insan da düşünme yapma vardır eşyalar yapar ama düşünüp tasarlamaz… Mesut ASLAN

C 158.Akıl birey böyledir.Cansız varlıklar akıllı olamaz.Mesela bilgisayar kendi kendine çalışabilir mi?Fakat çocuk bile açma düğmesine basıp gerekirse  bilgisayarı mahveder patlatır.Erdinç YEŞİLYURT

C.158 Ülkemizin yeni camilere ve yeni üniversitelerden çok akıllı insanlara en azından maaşını amorti edebilecek kadar liyakatli öğretim üyelerine sadık çalışan ve dürüst vatandaşlara gereksinimi vardır. BAHAR YILDIZ

C 158.Kavram anarşisi=gerçek anlamı dışına saptıran

Kavram yanılgısı=kavram karmaşıklığı

Düşünce yanılgısı=düşüncenin doğruluğunun muallakta olması

Eşya cansız bir varlık akıllı olması beklenemez.Akıl insanlara özgüdür.Akıllı insan;diğer dillerdeki kavramları kendi diline yansıtmaz. Seyhan IŞIK

C.158: Kavram anarşisi; içi dolu olmayan kavram, kavram yanılgısı; doğru kavramı karşılık olarak seçememiş olmak, düşünce yanılgısı; yanlış kavramlarla düşünmek. Eşya akıllı olamaz. Akıl sadece insana bahşedilmiştir. Toplumun akıllı olduğu söylenen cihazlardan çok akıllı ve ahlaklı insanlara ihtiyacı vardır.  Dilek KARABAYRAKTAR

C158. Bir ulusu ulus yapan dilidir. Kaldı ki dil kültür ve sosyal yaşantının örünü. Menşure DAĞLAR

C 158. kavram anarşisi kavramlar arasında kalmaktır. kavram yanılgısı kavramı yanlış açıklamaktır. Düşünce yanılgısı bir kavramı yanlış düşünmektir.akıl düşünmeyi sağlayan organdır.eşya akıllı olamaz. Akıl insana özgüdür. Ahmet ESER

C 158. evet çok doğru. Biz modernleşeceğiz( batıları taklit) derken onlar gibi giyinip ,onlar gibi yiyip onlar gibi konuşmaya çabala mı yor muyuz yada en azından bazı cahiller bunu böyle sürdür mü yor mu? CAHİT ÖZKAN

C 158.Akıl insana özgüdür. Diğer canlı varlıklar içgüdüleriyle hareket ederler. Nesnelerin ise böyle bir özelliği yok.Mehmet Şirin ARTUK

C 158.Akıl sadece insana özgüdür.Kavram anarşisi ile yanılgısı farklı şeylerdir.Her toplumun kendine özgü, kendi değer ve yargılarına göre kavram ve düşünceleri vardır.Bunlara anarşi karıştırma ve bozmanın hiç kimsenin hakkı yoktur.Abdullah DENİZEDALAN

C.158 Kavram kargaşasıyla insanların kafasını karıştırmamak ilmin esas gayesi olan insanları net bir şekilde bilgilendirmek asıl amaç olmadıkça ilimden istifade edilmesi mümkün değildir. N.BİLGİN

C.158.kavram anarşisi kavramların birbirine karıştırılması,kavram yanılgısı kavramların yanlış anlaşılması,düşünce yanılgısı yanlış düşünmedir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 158. İnsan başkalarının yürüyüşlerini taklit ettiğinde kendi yürüyüşünü unutur. MUZAFFER CEYLAN

C 158. Kavram anarşisi: Kavramı tanımamak birden başıboş kalmak. Kavram yenilgisi: Yanlış hatırlamak. Düşünce yenilgisi: Yanlış düşünmek. Akıl: Akıl doğuştan verirken ruhla bağlantısı olan nefsi yürütene akılı denir. Eşya akılı olamaz akıl insanın özüdür. Tekin ÖZBEY

 C 158.Eşya akıllı olamaz. Akıl sadece insana özgüdür. Kavram yanılgısı ise bir şeyin gerçekliğinden farklı düşünmektir. Kerime TAŞ

C 158.Akıl insanoğluna özgüdür. Cansız varlıklar için bilen ya da bilgili

İfadesinin kullanılması daha doğrudur. .Emine ÖZTÜRK

C 158. Herkesin söylediğini kendimize kabul göremeyiz. Genel geçer doğrular vardır, bunları benimsemek gerekir. Laf kalabalığının içinde dolaşmaya hiç lüzum yoktur. Ama şunu unutmamak gerekir: Meseleler, istişare kararı sonucunda alınmışsa eğer bunda herhangi bir yanılgı olmayacaktır. Emre Özden

C 158.Kavramların yanlış algılanması kaosa yol açar. Kavramları yanlış algılayan bilim insanı ülkenin geriye doğru sürüklenmesine yol açar.Cebrail HAN

C 158 .kendi özde yerlerini varken neden başkalarını taklit ederiz ki. Ömer GEZİCİ

C 158. Kavram yanılgısı, öğrencilerin anlamada güçlük çektikleri kavramları kendi anlayışlarına göre uygun bir şekilde yorumlamaları ve bilimsel kavramlara bakış açılarının bilim adamları tarafından kabul edilmiş olanlardan farklı olmasıdır. Akıl  vakayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla  beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır. Akıl insana özgüdür. Abdulmevla OKTUAY

C158. Beli seviyeye gelmiş elit bir kadronun insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için kullandığı yabancı ve karmaşık kavramlardan dolayı insanlar kavram kargaşası ve yanılgısı yaşarlar.akıl düşünme yeteneğidir düşünme ise insanın beş duyu organıyla maddeyi yada vakayı beyne taşıyıp öncül bilgilere dayanarak zihinsel hüküm vermesidir. Hatice ŞAHİN

C 158. Kavram anarşisi: Hayatın, gereksinimlerin ifadelerini öldüren veya onları çeşitli çıkarlarında kullanandır.   Kavram yanılgısı: Bir gerçeği, bir gereksinimi olması gereken kavramın dışında bir kavramla ifade etmektir. Düşünce yanılgısı: O şey hakkında düşünülen düşüncenin yanlış adrese postalanmasıdır. Akıl: Fikirler terazisidir. Eşya akıllı olamaz çünkü herhangi bir fikre sahip değildir. Akıl düşünme özelliği olan fikir üretebilen canlılara mahsustur. Ercan ÇiFTÇi

C 158.Kavram anarşisi birçok kavramı zihnimizde konumlandırmamızdır.Akıl sadece insana özgüdür.Eşyaların aklı olamaz. Meral YILMAZ

C 158. Doğrudur. ülkemizin, akıllı sınıflara, yeni camilere, yeni üniversitelerden çok daha;akıllı insanlara, en azından maaşını amorti edecek kadar liyakatli öğretim üyelerine ve sadık, çalışkan dürüst vatandaşlara gereksinimi vardır. Kurum içi anatagonistk (bir birini yok edici) rekabetten çok; motive edici sinerjitik (bir birini tamamlayıcı) atmosfere sahip insanlara gereksinimi var.. Kadir AVCİ

C.158 Kavram anarşisi: anlamının  dışına çıkarılan saptırılan

           Kavram yanılgısı: bir kavramın yanlış anlaşılması

           Düşünce yanılgısı: bir konuda yanlış durumları kullanarak düşünmek Celal TİLGEN

C.158 Ülkemizin yeni camilere ve yeni üniversitelerden çok akıllı insanlara en azından maaşını amorti edebilecek kadar liyakatli öğretim üyelerine sadık çelışan ve dürüst vatandaşlara gereksinimi vardır.

İlyas AKTÜRK

C 158. Kavram enerjisi;kavramların herkes tarafından karıştırılmasıdır.

           Kavram yanılgısı;Bir kavramı gerçek anlamı dışında yorumlanmasıdır.

           Düşünce yanılgısı;Kavram yanılgısının akabinde gelen yanılgıdır.

Eşyalar akıllı olamaz.Çünkü aklın temelinde güzel ahlak vardır.Oda insana mahsustur. . Uğur YÜCEDAĞ

C 158. Herkesin söylediğini kendimize kabul göremeyiz. Genel geçer doğrular vardır, bunları benimsemek gerekir. Laf kalabalığının içinde dolaşmaya hiç lüzum yoktur. Ama şunu unutmamak gerekir: Meseleler, istişare kararı sonucunda alınmışsa eğer bunda herhangi bir yanılgı olmayacaktır. Muhsin ERSAN 

C 158.A)İnsanlığın hali zamanla dilenci olmaya gider sermaye bitince

B)Siyasi yapının  ve askeri yapının sağcı olmasından

C)İnsanı ve kendini seven herkes

D)Bilenlerin her zaman bildiklerini bilmeyenler öğretme hevesi

E)Sistemli çalışma ve sistemli hareket etme Mahmut ERBAY

C.158 Çoğu kez sanılıyor ki imkanlar artınca sorunlar bitecek okullara bilgisayar alınıyor, ama eğitim kalitesi artmıyor. Bilgisayardan evvel bilgisayardan faydalanmayı bilen eleman lazım. İRFAN CEYLAN

C.158 Milli eğitim akılı tahta alıyor okullara da keşke akıllı öğretmen yetiştirse önce. SEVDETA  ŞİŞMAN

C 158. Herkesin söylediğini kendimize kabul göremeyiz. Genel geçer doğrular vardır, bunları benimsemek gerekir. Laf kalabalığının içinde dolaşmaya hiç lüzum yoktur. Ama şunu unutmamak gerekir: Meseleler, istişare kararı sonucunda alınmışsa eğer bunda herhangi bir yanılgı olmayacaktır. HAYRETTİN AYDIN  

C158) Kavram anarşisi kelimeye istediği anlama çekmek. Kavram yanılgısı var olan bir anlamı farklı bir boyutta düşünmek.Düşünce yanılgısı bilinen bir düşüncenin aksine farklı bir düşünceyi anlamak. Mehmet Salih Gökhan

C 158.Akıl insana özgüdür. Maddeler akıllı olamaz. söz gelimi bir bilgisayar kendi kendine çalışabilir mi? Ama küçük bir çocuk bile açma düğmesine basıp gerekirse  bilgisayarı mahveder patlatır.Bedih EROĞLU
C.158.
Akıl insana özgüdür maddenin akılılığı olmaz. Osman KILINÇ

C158.bizim ülkemizin, akıllı sınıflara, yeni camilere, yeni üniversitelerden çok daha;akıllı insanlara, en azından maaşını amorti edecek kadar liyakatli öğretim üyelerine ve sadık, çalışkan dürüst vatandaşlara gereksinimi vardır.. Mehmet fatih ŞENGÜL

C 158. Akıl insanlara özgüdür. Eşyada olamaz. Kavram yanılgısı ise kavramların kesin anlamını tersinden anlamaktır. Selman  BÜYÜK

C 158. Sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle; id, değer yargıları, inanç değerleri, süper egolar, gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış düşünce mantığına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Akıl insana özgüdür. Eşyalar akıllı olamaz. Cahillere de akıl verilmiş ama kullanamıyorlar. (FATİH KAPLAN)

C 158.Akıl insana özgü bir kavramdır.Eşyaların veya hayvanların akılları olmaz. BURHAN KORHAN

C 158. Kavram Anarşisi: kavramlara yabancı sözcükler eklemek demektir. Kavram yanılgısı: Bilinen gibi sanılan bir kavramın gerçekte öyle olmamasıdır. Akıl: Bireyin sanal araçlarıdır. Eşya akıllı olması saçmalıktır. Ve akıl sadece insanoğluna özgüdür. ŞEHMUS AKYÜZ

C 158. kavramların çatıştırılması kavram anarşisi. Kavramların anlamının bilinmemesinden dolayı ortaya çıkan karmaşıklık kavram yanılgısı. Düşüncelerin iyi anlaşılmamasından ortaya çıkan sorunlar düşünce yanılgısı. Akıl insana özgüdür eşya nasıl akıllı olsun.BARIŞ HOZMAN

C 158. Kavram anarşisi kavramlar arasında başıbozukluk ve kendi içinde tutarsızlıkların oluşmasıdır. Düşünce yanılgısı doğru bildiğimiz yanlışların dışarı yansıtılması şeklinde tanımlanır. Eşyalar düşünceleri yoktur. ZEYNEL EDE

C.158 Kavram anarşisi kavramları kabullenmeyen, kavram yanılgısı kavramlar arası geçişleri yanlış düşünmektir. ADEM BATARAY

C 158. Akıl insana özgüdür.Barış DEMİRTAŞ

C 158. Kavram yanılgısı kavramları olduğundan farklı algılamaktır.kavram anarşisi kavramları çatıştırmadır.A.KONUKSEVER

C.158 kavramları olduğundan farklı göstererek onları bir anlam yanılgısına götüren kişiler tarafından kendi emelleri doğrultusunda kullanılmasıdır.SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 158.kavram anarşisi, kavramlar arasındaki çatışma. Kavram yanılgısı, kavramların anlamlarını yanlış bilme. Düşünce yanılgısı, yanlış bir düşüncenin doğru olduğunu zannetme. Akıl düşünebilme kabiliyetidir. Eşyanın aklı olmaz akıl Allah tarafından insana verilen bir lütuftur. Nesrin EKİNCİ

C 158. Kavram anarşisi; kavramların yanlış kullanılmasıdır Kavram yanılgısı: kavramların anlamını farklı bilip yanlış yerde kullanmaktır.Düşünce yanılgısı: doğruluğu sonradan öğrenilebilen düşüncülerdir.Akıl: ahlakını ve doğasını sevebilme ve en iyi seviyeye getirme özelliğimizdir.SİNAN UZUNDEMİR

C 158. Akıl insana özgüdür. Kavram anarşisi kavramları harcamak ve anlamsız kılmaktır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 158. Kavram Anorjisi= kendi çıkarları doğrultusunda toplumu doğru olarak kabul ettiği gerçekleri kendince yönlendirmesidir.

Kavram Yanılgısı= bilinen gerçekleri kabul etmek yerine onun kendisine göre anlamdırılmasıdır.

Düşünce Yanılgısı= Bir nesnenin varoluş nedenlerinde faklı olarak başka alanlara yönlendirilmesidir. Murat ÇELEN