S 150.Akıllı İnsanların bazı özellikleri de;

1-Çevresine: maddi ve manevi olanakları ölçülerinde liyakatli olarak yararlı; konum, davranış, eylem ve üretim içinde bulunanlardır. Önermesini mükemmelleştirmeye çalışın.

2-Yaşantısında varlıkların ve sistemlerin değişmez ve değişebilir fıtrat ölçülerini doğru tanıyarak:onların metrikslerini doğru değerlendirip kullanabilenlerdir.

 

C 150.Güzel bir şey aslında insanların  aptal olduğunu bilirseniz o aptallığa göre eğitim verip o insanı da topluma faydalı hale getirebiliriz. Hamit MENÇUK

C 150. Akıllı insanların özellikleri ; Kendisinde, çevresinde ve çevresinin ötesindeki maddi ve manevi olanakları ölçülerinde en uygun bir şekilde en olumlu ve verimli sonuçları alabilen; Konum, davranış, eylem, üretim gibi değerlerin sonuçlarına kısa ve ulaşılmış amaç taşıyıp, yaşantısında varlıkların ve sistemlerin değişmez ve değişebilir fıtrat ölçülerini doğru tanıyarak, oluşan metrislerin değerlendirmesini doğrulukla bilerek, değerlendirip yaşamda ve yaşam ötesinde kullanabilenlerdir. M. Sait DEMİR

C150. İnsanların gelişmişlik düzeylerini bilerek hareket etmeliyiz.BAHAR YILDIZ

C 150.Akıllı insan evvela kendini tanımalı,Rabbi’ni tanımalı ve kendisine bu soruyu sormalı;Ben kimim?Nereden geldim?Niçin geldim? Ve nereye gidiyorum?.Akıllı insan önce kendisiyle geçinmeli sonra da çevresiyle geçinmelidir.Sürekli iyi şeyler yapıp hayata olumlu katkıda bulunmalıdır. İdris MANTAŞ
C 150. Akıllı insan çevresine yarar veren eylemlerde bulunur. Bu insanlar doğasında bulunan değerleri metriksine doğru alabilenlerdir. Doğan ERGÜN

C 150. Akıllı insan; davranışlarını, eylemlerini, tefekkürlerini verimli ve yararlı şeyler için ircaa  eden,güzel ahlakı kendisine kılavuz eden insandır. Doğruyu, yanlışı ayırt edebilir. Hatice TUNCER.

C 150. akıllı insan karşısındakine nasıl yaklaşılacağını bilir çevresini zarar vermez. Ahmet ESER

C 150. bunlara ilaveten çevresini iyi tanımalı ve yaptıklarını aklın süzgecinden geçirmelidir.CAHİT ÖZKAN

C 150.Üretken insan güzel ahlaklı, çalışkan ve çevresine faydalı olan insandır. Yaşantısıyla çevresine örnek olabilen insandır.Sistemleri değiştirebilen  ŞEHMUS AKYÜZ

C.150 akıllı insanların vasıfları çoğaltılabilir ama genel olarak güzel ahlaklı olan ve çevresine ve insanlığa ayrıca dinine hizmet eden insanlar olarak tanımlanabilir. Mesut ASLAN

C.150: Önerme fazlasıyla mükemmel özellikler barındırıyor ama günümüzde bu özellikte insan bulabilmek çok zor. Dilek KARABAYRAKTAR

C 150.Akıllı insan;güzel ahlakı sayesinde sabırlı davranır karşısındaki insanın id,ego,süperegolarını değerlerini güvenli bir yer oturtabilmek için onların ruhunu okumalıdır Seyhan IŞIK

C 150. Akıllı insanların özellikleri ; Kendisinde, çevresinde ve çevresinin ötesindeki maddi ve manevi olanakları ölçülerinde en uygun bir şekilde en olumlu ve verimli sonuçları alabilen; Konum, davranış, eylem, üretim gibi değerlerin sonuçlarına kısa ve ulaşılmış amaç taşıyıp, yaşantısında varlıkların ve sistemlerin değişmez ve değişebilir fıtrat ölçülerini doğru tanıyarak, oluşan metrislerin değerlendirmesini doğrulukla bilerek, değerlendirip yaşamda ve yaşam ötesinde kullanabilenlerdir. Mehmet Şirin ARTUK

C150. Akıllı insan kendi tercihlerinde yalnız kendi menfaatlerini değil, toplumunda yarar ve menfaatlerini düşünendir. Menşure DAĞLAR

C150.1)Böyle davranarak kendine kendine yararlı olmayı artırır.Hem kendine hemde diğier insanlara fayda sağlar.

2)Varlıkların ve sistemlerin değişmezlerini bilip; onlarla uğraşmamak değişenlerine yeteri kadar zaman sağlayıp;daha mükemmel değişikler yapmayı sağlar.Abdullah DENİZEDALAN

C 150.. Bu da sosyal dengeyi korumak için şarttır. HAYRETTİN AYDIN

C150.Katılıyorum. N.BİLGİN

C150 bence bu önerme zaten mükemmel.Melek BOZANER

C.150 bu önermeye başka eklenecek  bir söz bulamıyorum.zaten gerekenler yazılmış.Selma ZENGİN

C.150 önerme de eksik bir şey yok zaten mükemmel.anacak böyle insan oldukça azdır.Çiğdem YİĞİT

C.150.akıllı insanlar kendilerini karşısındaki insanın yerine koyabilmeli onun düşündüklerini düşünebilmelidir.HAYRETTİN KARABUDAK

C 150. Başkasının davranışını tahmin eden geleceğine yön verendir. MUZAFFER CEYLAN

C 150. 1) Çevresine ahlaklı bir şekilde bulunmalıdır.

            2) Ortamlara göre düzeli değişebilen olmalıdır. Tekin ÖZBEY

C 150.İnsan dinin gereğini yerine getirirse zaten mükemmelleşir. Kendisine çevresine nefsine hâkim olarak yarar sağlar ama nefsine hâkim olmayan insan kimseye yarar sağlamayacağı gibi zarar verir. Kerime TAŞ

C 150. Akıllı bireyler; Kendisinin, çevresinde ve çevresinin ötesindeki maddi ve manevi olanakları ölçülerinde en uygun bir şekilde en olumlu sonuçları alabilen; Konum, davranış, eylem, üretim gibi değerlerin sonuçlarına kısa ve ulaşılmış amaç taşıyıp, yaşantısında varlıkların ve sistemlerin değişmez ve değişebilir fıtrat ölçülerini doğru tanıyarak, oluşan metrislerin değerlendirmesini doğrulukla bilerek, değerlendirip yaşamda ve yaşam ötesinde kullanabilenlerdir.Erdinç YEŞİLYURT

C.150 Akıl insan kendini bilen çevresine ve kendisine fayda sağlayan , güzel ahlaka  sahip . yalnız kendi menfaatlerini düşünmeyen ve toplumunda menfaatlerini ön planda tutan kişidir Celal TİLGEN

C 150. Akıllı insanların işi maddi ve manevi değerleri ölçüsünde liyakatli olmaya çalışırlar. Bu da sosyal dengeyi korumak için şarttır. Emre Özden

C 150. 1-insanlığa faya dal, olurken onları hazıra alıştırarak değil onları eyiterek öğretmelidirler

          2-değişebilir metriksileri uygun zamanda iyiye göllendirmelidir. Ömer GEZİCİ

C 150.Akıllı insan iyi ahlak sahibi olayları doğru yorumlayan ve uygulayandır. Emine ÖZTÜRK

C.150 Akıl güzel ahlakla doğru orantılı olduğundan akıllı insanda iyi güzel ahlaklı kişidir. A.KONUKSEVER

C 150. Doğru bir önermedir. İnsan belli bir konuma geldikten sonra çevresine maddi, manevi , sosyal açıdan yardımcı olmalıdır. Çevresini, doğasını iyi tanımalı ona göre davranmalıdır. Hatice ŞAHİN

C 150. Akıllı insan kendine ve çevresine hayır yağdıran maddi ve manevi olanakları iyi eylem ve davranış üretmek için kullanan güzel ahlak sahibi insandır. Abdulmevla OKTUAY

C 150.Akıllı insan güneş gibi çevresini hem aydınlatır hem de ısıtır.Kendi sınır ve aşabilirliklerini bilir.Meral YILMAZ

C 150.Akıllı insan çevresine barış mutluluk huzur sağlık getirebilen yada bunun için uğraşan kişidir. Kadir AVCİ

C.150 akıllı insanların vasıfları çoğaltılabilir ama genel olarak güzel ahlaklı olan ve çevresine ve insanlığa ayrıca dinine hizmet eden insanlar olarak tanımlanabilir. İlyas AKTÜRK

C 150. 1-Çevresine ve kendisine..

           2-Daha sonra onu daha kullanışlı hale getirenlerdir. Ercan ÇiFTÇi

C 150. Akıllı insanı, aklını güzel ahlakla temellendiren ve zeka ile şekillendiren kişidir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 150.akıllı insan güzel düşünen liyakatli be bilinçli olandır. fıtrat ölçülerini doğru tanıyarak, oluşan metrislerin değerlendirmesini doğrulukla bilerek, değerlendirip yaşamda ve yaşam ötesinde kullanabilenlerdir Ahmet DUSAK

C 150. Akıllı insanların işi maddi ve manevi değerleri ölçüsünde liyakatli olmaya çalışırlar. Bu da sosyal dengeyi korumak için şarttır. Muhsin ERSAN

C 150. Akıllı insanların özellikleri ; Kendisinde, çevresinde ve çevresinin ötesindeki maddi ve manevi olanakları ölçülerinde en uygun bir şekilde en olumlu ve verimli sonuçları alabilen; Konum, davranış, eylem, üretim gibi değerlerin sonuçlarına kısa ve ulaşılmış amaç taşıyıp, yaşantısında varlıkların ve sistemlerin değişmez ve değişebilir fıtrat ölçülerini doğru tanıyarak, oluşan metrislerin değerlendirmesini doğrulukla bilerek, değerlendirip yaşamda ve yaşam ötesinde kullanabilenlerdir.Bedih EROĞLU

C.150 Akıllı insan sadece kendisini düşünmeyen, çevresine zarar vermeyen, tam aksine yararı olan insanlardır. ADEM BATARAY

C.150 Hatip hitap ettiğini tanırsa sonuç mükemmel olur.İRFAN CEYLAN

C.150 Karşındakini tanırsan daha iyi bir dünya var olurdu. SEVDETA ŞİŞMAN

C.150. Akıllı insan her zaman eliyle diliyle parasıyla davranışıyla ve bütün imkanları dairesinde etrafına yardım eder örmek olur. Zehni GÜN

C 150. Zaten buda akıllı insanların yapabilecekleri ölçüsünde bir davranıştır ve bu davranışlar sayesinde daha iyiye giden yol bulunabilinir. ZEYNEL EDE

C 150.Üretken insan güzel ahlaklı, çalışkan ve çevresine faydalı olan insandır. Yaşantısıyla çevresine örnek olabilen insandır. Sistemleri değiştirebilen çevresine kolay adapte olabilen insandır. (FATİH KAPLAN

C 150. Yaşantısıyla çevresine örnek olabilen insandır. Sistemleri değiştirebilen çevresine kolay adapte olabilen insandır. BURHAN KORHAN

C 150.  Akıllı insan çevresindeki insanların kişililerini bilip her yönden faydalı olan insandır. Fahriye İNCE                                                                                                                                                         C 150.Akıllı insan çevresine kendisine ve bilime katkı yapan insandır..Selman BÜYÜK
C.150.
Birinci önerme zaten mükemmel bir önermedir kişileri ne oldukları değil ne derece insana yararlı olabiliyorlar  ona göre yargılamak gerekir. Osman KILINÇ

C 150. Akıllı insan bu dünyadaki varlığının bir anlamı olduğunu bilendir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 150.Mantığıyla hareket eden insandır.Mahmut ERBAY

C 150. Çevresine örnek olabilen insandır.Barış DEMİRTAŞ

C.150 akıllı insanların bazı özelikleri de şunlardır; çevresin de gelişen olaylara doğru çözüm üreterek onlara faydalı olmaktır. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 150. Kendini bilen kendisi için devleti için milleti için çalışan insanlara insanlığa değer veren akıllı insan ne şekilde nasıl davranacağını çok iyi bilir. Nesrin EKİNCİ

C.150 Akıllı insan olan aklını kullanan güzel ahlak ile orantılı bir olgu. Ve de akıllı insan çevresindeki insanları da doğru yönlendirir. Mehmet Fatih ŞENGÜL

C 150. Çevresine menfaatsiz maddi ve manevi olarak yaralı insan ile tükettiği kadar üreten insan ve ayrıca akıllı insan ahlakını da güzel yapan insandır. SİNAN UZUNDEMİR

C 150. Kendi imkânları ölçütünde çevresine faydalı olmayı amaçlayan gereken içinde bulunduğu konum mahiyetiyle gerekse etik kuralları çerçevesinde hareket etmesi gerektiğinin bilincinde olan ve bilinç doğrultusunda eyleme geçen akıllı olandır. Murat ÇELEN