S 146.A-İnsanda kaç boyut vardır? Kainattaki boyut sayısı mı yoksa insandaki boyut sayısı mı fazla? Hangisinde sistemler daha mükemmel neden?

İp ucu:insan ve kainatın: objektif ve sanal araçların mükemmelliğini düşünün.

B-İnsanın bedensel ve zihinsel araçları arasında dengeli karar/lar vererek özgün kişiliğine güncellemelidir. Yada dengeli tercihler yapmalı, karar vermeli ve hareket etmelidir. Taraf tutması ve meyilli oluşu evrensel insani sıfatlardan ilkel insanı sıfatlara yönelen güdük insan olmasına neden olabilir. Önermesinin safsatalarını yazınız.

İp ucu;nefsin sanal hayvanı bedeni boyutu, Ruhsal beden boyutu, Sanal kişilik beden boyutu, Nefsi vücut beden boyutunu bir arada ilişkili düşünün. Ruhbanlık, ateistlik ..vb nasıl ve hangi düşünce şekli ve biçiminin ürünüdür.

C-İnsandaki olası temel boyutlar;

değişmezlik (sabit) X değişim, özgünlük X benzerlik, zaman X karşı zaman (henüz varlık aşamasına girmemiş sıfır zaman boyutlu varlıkların konumu) , genişleme X daralma , hız X ters hız, mekan X mekansızlık…vb Önermesini disiplinize ediniz.

C 146.A)İnsan kainatın bir kopyası gibidir  mesela dünyadaki elementlerinin çoğunun insan vücudu için gerekli olması gibi.b)önerme güzel ve yerindedir.Her şeyde dengeli olmak lazım kraldan daha fazla kralcı olmak akıl karı değil.C)Bu önermeyi nasıl disiplinize edeceğimi bilmiyorum. Hamit MENÇUK

C-146 A-İnsanda olası temel boyutlar değişmezlik sabit x değişim,özgünlük,x benzerlik,zaman x karşı zaman genişleme x daralma,hız x ters hız metan x metansızlık vb. kainattaki   boyut sayısı daha fazladır. BAHAR YILDIZ

C 146.A)İnsan ve kainattaki boyut sayısı aslında birbirine yakın ve benzer ve sınırsızdır..İkisinin de yaratılışı mükemmel.Allah kainattaki her şeyi insanın hizmetine sunmak için yarattı.         
B)Allah kainatı insan için yarattı,yapması ve yapmaması gereken her şeyi ona aşılattı.Bunları Allah’ın istediği şekilde yaparsa eşrefi mahlukat olur.Aksi olursa da sonu cehennem olur.
         
C)Değişim,özgünlük,zaman,genişleme,hız,mekan İdris MANTAŞ

C 146.
A: Kâinattaki boyut sayısı daha fazladır. İnsanda ise on üç temel boyut vardır. Kâinattaki sistem daha mükemmel işlemektedir. B: İnsanların bedensel ve zihinsel  araçlarını dengeli tutmaları gerekir. Taraf tutmaları ilkel insan modelini oluşturur. Doğan ERGÜN

C 146. Bence insanda bedensel, zihinsel boyut olmak üzere iki boyut vardır. Gerek kainat, gerekse insandaki boyut sayısı her ikisi kendi içinde sayıca fazladır. İkisinde sistemler aynı yoğunlukta ve mükemmellikte çalışır. Hatice TUNCER.

C 146. çok sayıda boyut vardır insanın boyut sayısı kainattaki boyut sayısından azdır çünkü insan kainatın içinde yer alır ama insanda bulunan boyutlar daha mükemmeldir. Ahmet ESER

C 146. zeka , nefis, id , ego ve süper ego boyutları vardır. İnsandaki boyutların fazla olduğunu

söylemek yanlış olamaz bence.CAHİT ÖZKAN

 C146.A- insanda boyutlar çok fazla tabii ki insanın metriksi belli bir düzeye kadardır ama evrenin sınırları yoktur.ama peygamber efendimiz bu boyutları da aşıp Allaha görüşmüştür yani demek ki aşılabiliyor ama sadece peygamber için ha insanlarda çoğu boyutu aşabilir çünkü insanlar düşünebiliyor.sanal soyut somut bir çok boyut vardır…B- her zaman evrensel veya güzel ahlaklı insan olma temel alınmalıdır.bunları sağlamak içinde zihin ve bedenle çelişmeyen koordinasyon sağlamak lazım.tarafsız ve sadece  insanlığa faydalı olunmalı aksi takdirde çok değişik yönlere girilebilinir.

 C-146 insanların bu boyutların çoğuna ulaşması için zaman,mekan ve belli bir mertebeye gelmesiyle sağlanır. . Mesut ASLAN

C.146: a) İnsan 3 boyutlu, kâinat ise bizim bilemeyeceğimiz kadar boyuta sahiptir. Kâinat daha mükemmel ve daha çok boyuta sahiptir.

b) İnsanlar taraf tutabilir fakat bu körü körüne ve bilinçsizce olmamalıdır. Aksi takdirde evrenselliğini yitirir.

c) Bu boyutlar insan yaşamında zaman zaman yer almaktadır. Dilek KARABAYRAKTAR

C 146.A)Kâinattaki boyut sayısı daha çoktur. Çünkü insan kainatın çekirdeği mahiyetindedir.

B)insan aklı ile karar verdiği müddetçe taraf  tutmaz ve evrenselliğe doğru  gider

C)boyutlar insanların kavraya bildiği ve kavrayamadığı aklın yetersiz durumlar vardır. İste bu durumlar boyutları ifade eder. ŞEHMUS AKYÜZ

C 146.A:Kainattaki boyut sayısı daha fazladır kainatı yaratan Allah her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki

B:Hem aklın hem de zihnin çerçevesinde dengeli kararlar verirsek belki güdük insan olmaktan kutmuş oluruz

C:İnsandaki bu olası temel  boyutlar yaşamın akışına göre değişebilir Seyhan IŞIK
C146
.İnsan küçük bir kainattır.ikisi de mükemmel Menşure DAĞLAR

C146.İnsan kainatta yer olduğunda kainattaki boyut sayısı daha fazladır.Ama her ikisinin de sistemler çok mükemmeldir.Çünkü her ikisinin de insan aklının çözemeyeceği eksiksiz bir işleyiş vardır.Abdullah DENİZEDALAN
C146 İnsanda üç boyut vardır. N.BİLGİN
C.146
insanda kainatta mükemmel yaratılmıştır.boyutları hakkında bir şey bilmiyorum.B)bu önerme doğrudur.insan dengeli davranmalıdır.dengesizleştikçe hayvanlaşmaktadırlar.Melek BOZANER 
C.146
insanda kendi içinde bir kainattır.ikisinde birçok boyutu vardır.B)insanlar dengesiz kararlar aldıklarında insanlıktan çıkarlar.önermenin eksiği yoktur.C)insandaki boyutlar koşullara göre değişebilir.Çiğdem Yiğit                                                                                                                   C.146 insan kainatın bir parçasıdır.bir çok boyutlara sahiptirler.B)dengeli kararlar verebilirsek özgün gerçek insan  olunur.C)bu boyutlar değişkendir ve birbiriyle bağlantılıdır.Selma ZENGİN
 C.146.insan kainatın küçük bir kopyası gibidir. Allah ikisini de kusursuz yaratmıştır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 146. İnsanda olası temel boyutlar değişmezlik  kainattaki   boyut sayısı daha fazladır. Erdinç YEŞİLYURT

C 146.A)İnsan kainatın bir kopyası gibidir  mesela dünyadaki elementlerinin çoğunun insan vücudu için gerekli olması gibi.b)önerme güzel ve yerindedir.Her şeyde dengeli olmak lazım kraldan daha fazla kralcı olmak akıl karı değil.C)Bu önermeyi nasıl disiplinize edeceğimi bilmiyorum.Mehmet Şirin ARTUK

C 146. İnsandaki boyut sayısı belirlenemez.İnsandaki boyut sayısı kainattaki boyut sayısından fazladır.İnsan kainattaki en gelişmiş canlıdır.Tüm özellikleri içinde barındırır.Her iki sistemde çok mükemmeldir.Ancak insan sistem büyük sistem yerine küçük ve ince bir sistemdir. MUZAFFER CEYLAN

C 146. A- İnsanda üç boyut vardır. İnsandaki boyut sayısı daha fazladır. İnsan daha mükemmeldir. Çünkü insan büyük bir kâinattır.

           B- İnsanın kendini her yönde geliştirmesi gerekir.

           C- Her üç yönde de kendini bilmesi gerekir. Tekin ÖZBEY

C 146.a.insanda boyut sayısı çok fazladır. Çünkü her şeye uyum sağlayabiliyor. İnsanda daha fazla ve daha mükemmeldir. Çünkü kâinat insan için yaratılmıştır.

b.Bedensel ve zihinsel araçlar arasında insanın nefsi vardır.

c.İnsandaki en temel boyut özgünlüktür.  Kerime TAŞ

C.146 İnsanda bir çok boyut vardır bunlar id, ego , süper ego gibi kainatta  da bir çok boyur olduğuna inanıyorum Celal TİLGEN

C 146. İnsanda üç boyut vardır. Her iki sistemdeki mükemmelliğe denilecek bir şey olamaz. Emre Özden

146. İnsanda üç boyut vardır. Her iki sistemdeki mükemmelliğe denilecek bir şey olamaz. HAYRETTİN AYDIN

C 146. A kâinatın bilinen üç insanında iki biri mattı diyarı manevi

B kararlarını akıla göre vermelidir

C ahlakına göre kararları veriri Ömer GEZİCİ

C.146 insanda  3 boyut vardır. Ama kendini aşmış insanlarda daha farklı boyutlarda olabilir. A.KONUKSEVER

C 146. A) İnsan akıl, zeka,duygu ve düşünce soyut ve somut bir çok yönden ele alınabilir.

            B) İnsan doğru yerde doğru şekilde davranmalıdır.

            C) Zaman>konum>değişim>benzerlik>hız>genişleme>daralma. Hatice ŞAHİN

C 146. A-Sanal Nefsi Kişilik Boyutu, Gerçek Nefsi (Bedensel) Kişilik Boyutu , Ruhsal Kişilik Boyutu, Akli Kişilik Boyutu

B- insanın zihniyeti ve nefsiyeti tek bir kaide üzerinde olmalıdır. Zihniyeti ve nefsiyeti arasında dengeli bir uyum olmalıdır.

C-özgünlük x benzerlik boyutu zaman x karşı zaman boyutunda hız x ters hızla genişleme x daralma göstererek mekan x mekansızlık boyutunu oluşturur. Abdulmevla OKTUAY

C 146.A.İnsanda sanal ve gerçek olmak üzere iki boyut vardır.insandaki enerji halleri doğadakinden daha fazladır.

           B.insan doğru kararlar verir;doğru tercihler yapmalı.taraf tutmamalı.

           C.Zaman,karşızaman,değişim,mekan,özgünlük,benzerlik,genişleme,daralma,mekansızlık.Meral YILMAZ

   C146.A- insanda boyutlar çok fazla tabiî ki insanın metriksi belli bir düzeye kadardır ama evrenin sınırları yoktur.ama peygamber efendimiz bu boyutları da aşıp Allah’la görüşmüştür yani demek ki aşılabiliyor ama sadece peygamber için ha insanlarda çoğu boyutu aşabilir çünkü insanlar düşünebiliyor.sanal soyut somut bir çok boyut vardır…B- her zaman evrensel veya güzel ahlaklı insan olma temel alınmalıdır.bunları sağlamak içinde zihin ve bedenle çelişmeyen koordinasyon sağlamak lazım.tarafsız ve sadece  insanlığa faydalı olunmalı aksi takdirde çok değişik yönlere girilebilinir.

C-insanların bu boyutların çoğuna ulaşması için zaman,mekan ve belli bir mertebeye gelmesiyle sağlanır. . İlyas AKTÜRK

C 146. A- İnsanda iki boyut vardır hayvani ve insani. İnsan küçük bir kâinat kainat ise büyük bir insandır. Sistemler aynı sistemdir.

            B- Taraftarlık lazım ama güzel ahlaka ve doğruluğa.

            C- Bunlar boyutların bir kaçıdır….. Ercan ÇiFTÇi

C 146. İnsan küçük bir kainattır ve her ikisinin de soyut somut ve sanal boyutu vardır. . Uğur YÜCEDAĞ

 C 146.  Değişim,özgünlük,zaman,genişleme,hız,mekan  İnsan doğru yerde doğru şekilde davranmalıdır Ancak insan sistem büyük sistem yerine küçük ve ince bir sistemdir  Ahmet DUSAK

   C 146. İnsanda üç boyut vardır. Her iki sistemdeki mükemmelliğe denilecek bir şey olamaz. Muhsin ERSAN

    C 146.A)İnsan kainatın bir kopyası gibidir  mesela dünyadaki elementlerinin çoğunun insan vücudu için gerekli olması gibi.b)önerme güzel ve yerindedir.Her şeyde dengeli olmak lazım kraldan daha fazla kralcı olmak akıl karı değil.C)Bu önermeyi nasıl disiplinize edeceğimi bilmiyorum.Bedih EROĞLU

C.146 A. İnsanlardaki boyut sayısı sınırsızdır. Evrenden aha fazladır. ADEM BATARAY

C.146 B. İnsanlar bazı kararlar alırken onları güzel ahlaklı bir şekilde beyin süzgecinden geçirip almalıdırlar. ADEM BATARAY

C.146 C insanların boyutları ne olursa olsun onları değiştirmek mümkün değildir. ADEM BATARAY

C.146 İnsan kainatın küçük bir timsalidir. Kainatta cereyan eden olaylar vücudumuzda da olur.  İRFAN CEYLAN

C.146 Biz evrene evren de bize benzer. Bu önerme eksik kalıyor. SEVDETA ŞİŞMAN

C.146.insan kainata temel yapı olarak benzer.. Allah ikisini de kusursuz yaratmıştır Zehni GÜN

C 146. İnsanda zeka, akıl, sevgi, hüzün gibi soyut boyutlar mevcut iken evrende bu boyutların yerini daha çok maddesel boyutlar vardır. Mutlaka ki insan gelişen dünya ya ayak uydurmak için kendisini yenilemelidir. Yoksa dönen ve değişen çarklar arasında yitip gidecektir. ZEYNEL EDE
C.146.
Kaç boyut vardır bilmiyorum herhalde insanın daha çok ve daha karmaşık bir yapıdır. Osman KILINÇ

C 146.A)Kâinattaki boyut sayısı daha çoktur. Çünkü insan kâinatın çekirdeği mahiyetindedir.

B)insan aklı ile karar verdiği müddetçe taraf tutmaz ve evrenselliğe  doğru gider

C)boyutlar insanların kavraya bildiği ve kavrayamadığı aklın yetersiz durumlar vardır. İste bu durumlar boyutları ifade eder. (FATİH KAPLAN)

            C 146.insan aklı ile karar verdiği müddetçe  taraf tutmaz ve evrenselliğe doğru gider. BURHAN KORHAN

C 146. A. her ikisinde de sistemler mükemmeldir. İnce ayrıntılara inildiğinde ikisinin de boyut sayısı fazladır.                                                                                                                                                          B. insan yaşamında verdiği kararları aklın ve ruhun süzgecinden geçirerek uygunluğunu ölçmeli ve yaşamına ondan sonra uygulamalıdır. 
C.146        

A-insan boyutu daha fazladır ki sanal araçları üretiyordur.

B-herkeste nefis denen canavar vardır ancak önemli olan b canavarı zapt edebilmektir. SEYFETTİN ÖZTOSUN
C. 146
insanda ki temel boyutlar zıddıyla vardır. Fahriye İNCE
C 146.
İnsanda üç boyut vardır.Mahmut ERBAY
 C 146.
İnsanlarda farklı üç boyut vardır.Barış DEMİRTAŞ
C 146.
Kainat daha mükemmel bir sistemdir. Bu tartışma götürmez bir gerçektir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 146. A- insanda boyutlar çok fazla tabii ki insanın metriksi belli bir düzeye kadardır ama evrenin sınırları yoktur. Ama peygamber efendimiz bu boyutları da aşıp Allah’la görüşmüştür yani demek ki aşılabiliyor ama sadece peygamber için ha insanlarda çoğu boyutu aşabilir çünkü insanlar düşünebiliyor. Sanal soyut somut birçok boyut vardır…

B- her zaman evrensel veya güzel ahlaklı insan olma temel alınmalıdır. Bunları sağlamak içinde zihin ve bedenle çelişmeyen koordinasyon sağlamak lazım. Tarafsız ve sadece  insanlığa faydalı olunmalı aksi takdirde çok değişik yönlere girilebilinir.

C-insanların bu boyutların çoğuna ulaşması için zaman, mekân ve belli bir mertebeye gelmesiyle sağlanır. Nesrin EKİNCİ

C.146 İnsanda bildiğim kadarıyla üç boyut var ancak bunlar dışında başka boyutlara sahip insanlarda olabilir. Kendini fazlasıyla aşmış insanlarda. Mehmet Fatih ŞENGÜL

C 146. A ) üç boyut vardır. Biri yaşantımız, biri metriksimiz, diğeri ise ahret. SİNAN UZUNDEMİR