S 144.İnsanları birbirini anlamada ve algıda değişmezliği nasıl evrenselleştirebiliriz? Algıda değişmezliğin insanlığa ne zararı veya dezavantajı olabilir?

 

C 144.Bütün insanların genetik yapısı farklıdır hoş görmek lazım.zararı şöyle olur ben merkezcilik aşırıya giderse toplum zarar görür. Empati yeteneğimi geliştirmeliyiz. Hamit MENÇUK

C 144. Her kes kötü algılarsa iyiyi, her kes iyiyi algılarsa kötüyü nasıl ayırt edeceğiz!

M. Sait DEMİR

C.144 Değerlerin objektif olduğu ve bu değerler üzerinden yapılan değerlendirmelerin sübjektif olabileceği kanımca yerinde olur.BAHAR YILDIZ

C 144.İnsanların birbirini anlaması için öncelikle tüm insanlara eşit bir seviyede bakıp liyakatli değişimlere her zaman  açık olmalıdır.Bana göre algıda değişmezliğin kişiye pek zararı olmaz. İdris MANTAŞ
C 144.
Algıda değişmezlik insanlarda bir şeylere baktığımız zaman bizlere kavram yanılgısını azaltır. Bu sayede daha kesin gözlemlerle bilimde ilerleyebiliriz. Doğan ERGÜN.

C 144. Algıda değişmezliğin hayata konulması imkânsız bir durumdur. Farklı renk ve ırklara sahip insanların aynı tasta su içmeleri çok zordur. İnsanları bir potada eritmek imkânsız gibi bir şey. HAYRETTİN AYDIN

C 144. Öncelikle bunu gerçekleştirebilmek için empati kurmak gerekir. Yani tüm insanların birbirini anlamasını istiyorsak, herktesin algılama yeteneği farklı olduğundan dolayı hepimizin empatik ilişkiler kurması gerekiyor. Ancak bu şekilde evrenselleştirebiliriz. Algıda değişmezlikte bir insanın algıladığı tek doğru vardır. Kendisinin doğrusu tektir. Diğer insanların doğruları yanlıştır. Buda insanların birbiriyle anlaşmasını zorlaştırır. Kısacası iletişim bozulur. İletişim olmaması demek problemin

doğması demektir. Hatice TUNCER.

C 144. herkesin bir olayı aynı şekilde değerlendirmesi o olay hakkında kargaşaya neden olmaz bu bir avantajdır. Ama olayı çözümlemede zorlanılabilir bu da bir dezavantajdır. Ahmet ESER

C 144. herkesin bir olaydan aynı anlamı görmesi çeşitliliği azaltır. Yani herkes aynı fikirde olursa nasıl bir ilerleme olur acaba.CAHİT ÖZKAN

C.144 ortak değerler bulunmalı birinin kaş dediği yapıya diğeri göz dememeli.bunların avantajı şu şekilde iletişim ve ortak paylaşım,birlikte çalışmak için ortak normlar üzerinde hareket ederek ortak sonuca ulaşmayı sağlar dezavantajı; zıtlıkların, iletişim bozuklukların, ortak çalışma yapamama durumunu ortaya koyar.uluslar arası anlaşmazlık ve kendi kabına girmek demektir.ve sadece dağ başında yaşamak ve sadece kendi başına yaşamak demektir. . Mesut ASLAN

C 144.Bütün insanların ortak bazı değerleri vardır bunlar ulusal anlamda ortak payda olabilir. İlyas AKTÜRK

C.144: İnsanları birbirini anlama da ve algıda değişmezliği evrenselleştirmek için herkesin anlayacağı ve herkese hitap edebilecek yöntem, metot geliştirmek gerekir. Bu durumun dezavantajı ise insanları robotlaştırabilir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 144. İnsanların id lerini,egolarını değer yargılarını anlayabilmek için onların diliyle konuşmak gerek .Sabit fikirli olursak insanlığı iyi yönde değiştirmek imkansız Seyhan IŞIK

C 144.Bir kelimenin anlamı bir yoksul ile bir varlıklı için aynı anlamda değildir.hatta maddi ve geometrik ölçüleri nede bakış farklıdır. Menşure DAĞLAR

C 144.İnsanların algıda değişmezliği evrenselleştirebilmeleri için herkese her şeyi aynı şekillerde tanımlamakla gerçekleşir.Zararları insanların farklı düşünüp farklı gelişmelerin gerçekleşmesi engellenir.Abdullah DENİZEDALAN

C.144 Algıda değişmezlik evrenseldir. İnsanların mantık ve akıl yürütme yolu bir olduğu için atasözünde de ifade edildiği gibi aklın yolu birdir sözü sağlıklı bilgiye ulaşmada bir avantaj olarak önümüzdedir. N.BİLGİN

C.144 herkesin anlayışı farklıdır.anlamada ve algıda değişmezlik olursa yanlış düşünen algılayanla aynı şeyi anlarım buda zarardan başka bir şey olmaz bence faydası olsa bile zararı da vardır.Melek BOZANER

C 144.Herkesçe aynı bilinen doğruların insanların birbirlerini anlamalarını sağlar. Öğrencilere bir şey öğretmek itiyorsak algıda değişmezliği kullanmalıyız. ŞEHMUS AKYÜZ

C.144 anlama ve algılama evrensel olursa farklı düşünce diye bir şey kalmaz.kim nasıl anlamak istiyorsa bence öyle algılasın.SELMA ZENGİN

C.144 eğer herkes aynı konuda aynı düşünceyi paylaşıyorsa doğru.ancak yanılgı içinde olan bir düşünceyi herkes aynı algılarsa yanlışlığa gidilir.buda zarara sebep olur.Çiğdem Yiğit

 C144.insanların yaratılış özellikleri farklıdır.bu yüzden her insanın aynı olayı farklı şekilde algılaması doğaldır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 144. Değerlerin objektif olduğu ve  yapılan değerlendirmelerin sübjektif olabileceği bence yerinde olur.Erdinç YEŞİLYURT

C 144. Algıda değişmezlik insanlarda bir şeylere baktığımız zaman bizlere kavram yanılgısını azaltır. Bu sayede daha kesin gözlemlerle bilimde ilerleyebiliriz. Mehmet Şirin ARTUK.

C 144, Bence algıda farklılık engellenemez insanlar farklı fıtratlar üzerinedir.kişi fikriyle vardır. MUZAFFER CEYLAN

C 144. İnsanlar birbirlerini daha iyi anlamaları için birbirine uyum sağlamaları gerekir. Algıda değişmezliği ise dezavantajı sağlar. Tekin ÖZBEY

C 144.İnsana ortak yararlar sağladığı kavratarak olabilir. Kerime TAŞ

C 144. Birbirimize karşı gösterdiğimiz hoşgörüyle. Emre Özden

C 144. bir doru kabul edilir Zararı evrim yavaşlar Ömer GEZİCİ

C 144. Bir birlerini dinleyen ve anlayan bireyler yetiştirerek. Kendi doğruları dışındaki doğruları kabul etmezler.Buda anlaşmazlıklara sebep olur. Emine ÖZTÜRK

C 144. Bütün insanlığın ortak kabul ettiği bazı değerler vardır. İnsanlar bunları yaşamlarında kullandıkları zaman evrenselleşebilirler. Hatice ŞAHİN

C.144 algıda değişmezlik yanılgıları da azaltacağından evrenselleştirilmesi olumlu olacaktır. A. KONUKSEVER

C 144. Algıda değişmezliği kavram kargaşasını yok ederek evrenleştirebiliriz. Algıda değişmezlik kişinin eksik ve yanlış taraflarını görmesini ve bir düzene oturtmasını sağlar. Abdulmevla  OKTUAY

C 144.insanların birbirini daha iyi anlamaları için iyi eğitim şarttır.Algıda değişmezlik sabit fikirli insanları temsil eder.Meral YILMAZ

C 144.Bütün insanların ortak bazı değerleri vardır bunlar ulusal anlamda ortak payda olabilir. İlyas AKTÜRK

C 144. Onları aşamadıkları sorunları onların sorunu olmak onlara sunma ile evrenselleştirme yoluna gidilebilir. Algıda değişmezlik kalıplara girmektir. Değişmezlik varsa zaten ilerleme yoktur.. Ercan ÇiFTÇi

C 144. Algıda değişmezlik insanların monolog aşamasına zemin hazırlar.Evrensel değerlerden uzaklaşır soyutlaşır. . Uğur YÜCEDAĞ

C 144.eğer algıda değişmezlik olsaydı bir konu anlatıldığı zaman herkes aynı şeyi anlayacaktı bu da bu da beyin heterojenliğini ortadan kaldırırdı.Ahmet DUSAK

C 143. Gelişmiş insanlar, fakir insanların her şeylerine göz dikerler. Onları kemirmeye, bitiremeye çalışırlar. Muhsin ERSAN

C 144. Algıda değişmezlik insanlarda bir şeylere baktığımız zaman bizlere kavram yanılgısını azaltır. Bu sayede daha kesin gözlemlerle bilimde ilerleyebiliriz. Bedih EROĞLU

C.144 İnsanların birbirini anlaması için konuşanın karşısındakinin seviyesine inerek konuşması gerekir. Aksi takdirde yanlış anlamaya yol açılabilir. ADEM BATARAY

C.144 İnsanlar diyalog kurarsa sorunlar hallolur. İRFAN CEYLAN

C.144  Birbirimizi anlamaya çalışmalıyız.SEVDETA ŞİŞMAN

C.144. Algıda değişmezlik insanların anlaşması için en önemli noktalardan biridir. Bu nedenle algıda değişmezlik evrensel yapılmalıdır. Bu da evrensel kavramlar oluşturarak meydana gelir. Zehni GÜN

C 144. İnsanlardaki değişmezlik ancak insan ilişkilerinin samimi ve dürüst olması ile düzeltilebilinir. Algıdaki bu değişmezliğin sürekliliği ikili ilişkilerin anlamsızlaşmasına sebep olabilir. ZEYNEL EDE

C 144.Herkesçe aynı bilinen doğruların insanların birbirlerini anlamalarını sağlar. Öğrencilere bir şey öğretmek itiyorsak algıda değişmezliği kullanmalıyız. (FATİH KAPLAN)

C 144.Herkes tarafından değişmeyen doğrularla insanlara bir şeyler öğretmek daha kolaydır. BURHAN KORHAN

C 144. Bir konu hakkında herkesin aynı algılarsa farklı düşünce ortamları ortaya çıkmaz. Farklı düşünceler ilerleme ve gelişim için gereklidir. Fahriye İNCE                                                                   C 144. İnsanların doğa ve bedeninden yararlanma biçimlerine empati duyabilir. Selman BÜYÜK C.144.Kişilerin ortak değerleri vardır veya zıt değerleri vardır empati ile geliştirebiliriz Osman KILINÇ

C 144.Algıda değişmezliğin bence insanlarda avantajı olur.Yanlış anlaşılma sıfıra iner. Mahmut ERBAY

C 144.Bence böyle bir şeyi gerçekleştiremeyiz.Çünkü öyle bir şey olsaydı şimdiye kadar olurdu.Barış DEMİRTAŞ

C 144. Her insanı kendi özelliklerine göre değerlendirmek lazım. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.144 Karşındakine farklı bakış biçimleri geliştirmeni sağlar. İnsanın kendine güvenini sağlar. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 144. Her insanın eşyalara ve nesnelere bakış açısı farklıdır. İnsanları algılarından dolayı eleştirmemeliyiz aksine saygı duymalıyız. Nesrin EKİNCİ

C.144 algıda değişmezliğin evrensel olması gerekir. Aklın yolu bir misali..Mehmet Fatih ŞENGÜL

C 144. İlim ve bilimle. SİNAN UZUNDEMİR

C 144. Algıda değişmezliğin insanın gündelik yaşamı için pratiklik konularında kondurabilir. Ama algıda değişmezliği evrimleştiremeyiz. Semboller veya rüyaları nasıl evrenselleştiremeyiz için herkesin bunları kabullenmesi gereklidir. Murat ÇELEN