S 141.A-Geçmişten bugüne: ahreti için; dünyasını veya dünyası için ahretini umursamayan inanç sahibi fert, toplum ve devletler varımıdır? Varsa gerekçeleriyle ve kanıtlarıyla örneklendiriniz. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir(hadis).

İp ucu; İfrat ve terfidi düşünün.

 

C 141.A)Çok var mesela Lut kavmi Semud kavmi hele günümüz Avrupa’sı Amerika’sı tamamen dünyaya endekslenmişler. ama ilginçtir sadece ahrete yönelen insanlar çok az onlarda dünyadan vazgeçmiş.b) değişim =farklılaşma yenileşme.liyakatli değişim=dürüst doğru değişim.liyakatsiz değişim=doğru olmayan yalan değişim. Hamit MENÇUK

C141 vardır baş örtüsünü dünyası için yada öteki dünya için kullananlar olabilir.Ahreti için bu dünyayı umursamayanlar vardır.

B.Farlılıkların netleşmesidir.liyakatli değişim:samimiyet,dürüstlük,ve doğruluk çerçevesinde farklılığın gözlenmesi kendini gerçekleştirme.liyakatsiz değişim:ise tam tersidir gelişim den uzak gerilemedir.BAHAR YILDIZ

C 141.A)Vardır.Fertlerin sayısı saymakla bitmez.Büyüklere ise günümüzden birçok örnek verebiliriz.Peygamberimiz bir hadiste hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya,yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışınız diye buyurmuştur.Aynı şekilde “Dünya ahretin tarlasıdır” hadisi olayın önemini yeterince vurgulamakta.          B)Değişim;bulunduğu konum veya halden farklı görünümdür.Liyakatli değişim;pozitif yönde tamamlayıcı olan, tamamlayıcıLiyakatsiz değişim;negatif yönde olan, yok edici. İdris MANTAŞ

C 141. . Ama en ideali ikisini bir arada götürmektir. Ama maalesef İslamlar tanışmamış insanlar, bütün varlıklarıyla dünyaya bağlanmışlar. Allah sonlarını hayır etsin inşallah. HAYRETTİN AYDIN

C 141. A: Ahreti dünyası için umursamayan milyonlarca insan ve çok sayıda toplum vardır. B: Liyakatli Değişim: Doğru, akıllı eğitimin güzel ahlaklı insanları  örnek verilebilir. Liyakatsiz değişim ise; Kuduz, koyun sürü ahlaklı insanları örnek verebiliriz. Doğan ERGÜN.

C 141. A- Bu tarz insanlarla doludur. Ahreti için dünyadan vazgeçen insanlarla, kendini Allaha adamış

tasavvuf düşünürleri. Dünyası için ahretinden vazgeçen insanlar ise gözü para hırsı bürümüş, nefsine

yenik düşmüş siyasetçiler örnek verilebilir.

B- Değişim; bir insanın düşüncesinde,  yaşayışında, giyiminde kısaca hayat tarzında meydana gelen farklılıklardır. Liyakatli Değişim; insanların davranışlarını, eylemlerini, yaşayış tarzlarını güzel ahlakı örnek alarak onu kendilerine kılavuz ederek değiştirmelerine denir. Liyakatsiz değişim;insanların davranışlarını, eylemlerini, yaşayış tarzlarını kapitalist, kuduz ve sahte ahlakı kendilerine kılavuz ederek değiştirmelerine denir. Hatice TUNCER.

C 141. Geçmişte de vardı bu günde var . geçmişte lut kavmi bu güne de Amerika örnek olarak verilebilir. Ahmet ESER

C 141. ahire ti için dünyasını terk edenler sofular, tarikatlar. Dünyası için ahire ti terk edenler Amerika ve türevleri. CAHİT ÖZKAN

C.141 tabii ki örneği çok canlı bir şekilde görülmektedir.siyasiler veya kamu kurumlarında çalışanlar devlet olarak ta  mevcut yani… yaşamış

evliyalar. mücedditler.Gazali,Mevlana,en başta sahabelerimiz olmaktadırlar.bugünde böyle çalışan insanlar inanç zafiyetinden ve nefsin mahkumluğundan kurtulamayıp dünyaya dalan gafletteki insanlar çok var ….eskiden veya şimdi de ahretine çok çalışan emin kimseller vardır.b-değişim var olan durumun ortadan kaldırılması veya bir şeyler eklenmesiyle yeni durumun ortaya çıkması.liyakatli layık hak edilen ve yapılması gereken değişim liyakatsiz hak edilmeyen değişim demektir. . Mesut ASLAN
C 141.Sadece günlerce camilerden çıkmamakla veya sadece pozitif bilimle uğraşmakla kurtuluşa erişmez. İki tarafta hüsrandadır. Bu ikisini dengeli bir şekilde götürebilirsek gerçek hidayete eder. ŞEHMUS AKYÜZ

 C 141.Aslında bir çok devlet öyledir .ama vampirist cani Amerika bence en güzel örnek.ilyas AKTÜRK

 C.141: a)Tabii ki vardır. Dünyasını ahrete, ahretini dünyaya değişen, umursamayan toplum, birey muhakkak vardır. Bugün bir karbon elementi için ortalığı kan gölüne

 çeviren, kıyımlara neden olan ülke ve buna seyirci kalan ülkeler.

b) Değişim, içinde bulunulan durumdan başka bir duruma, konuma geçme eylemi diyebiliriz. Liyakatli ve liyakatsiz değişim ise yapılan eylemin yakışık alması, yerinde olması ya da tam tersi durumu olarak ifade edebiliriz. Dilek KARABAYRAKTAR

 C 141.A:Ahreti için Dünyasını umursamayan fert toplum olabilir.Ama devlet yoktur bence.Ama dünyası için ahretini umursamayan fert toplum devletler olabilir

B:Liyakatli değişim= aklın ve bilincin ortada olduğu değişimdir

Liyakatsiz değişim=  Aklın bilincin var olmadığı daha çok zekanın olduğu bir değişim Seyhan IŞIK  

C141.A)yarın ölecekmiş gibi ahreti hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya çalış. Hadisini unutmamak gerek

B:her bir hakikat ne ölçüde yüksekse ,düşüş ve bozuluşu da o ölçüde zararlı ve serttir.kişisel menfaat için taraf değiştirenler Menşure DAĞLAR

C141.A)Bu tür devletler ve kavimler hep olmuştur.Örneğin; Lut  Kavmi. Bu iki terimi beraber yaşamayanlar belli bir noktadan sonra bir bozukluğa ve sapkınlığa uğrar ve talep olur.

B)Değişim faydalı ve faydasız olabilir.Örneğin; Türkiye ‘nin AB’ye girme çabalarında kültür ve yaşayışın değişimi kötü ama onların teknolojik gelişmelerini almaları faydalıdır.Abdullah DENİZEDALAN

C.141 A. Var. Hem dünyası hem ahreti için çalışan kişinin doğru yolda olduğunu düşünürüz. B. Liyakatli değişim: kendini geliştirme. Liyakatsiz değişim: gelişimden uzak gerileme olarak düşünülür. N.BİLGİN

C.141 Elbette vardır.ancak her iki hayata da gerektiği kadar değer verilmelidir.ne dünya için ahretten vazgeçmeli nede ahret için dünyadan vazgeçmeli.bazı insanlar ahretin bile olmadığını düşünerek dünyaya odaklanmışlardır.en önemlisi AMERİKADIR.Melek BOZANER

C.141 vardır.birçok devlet sapkınlık içindedir.ve tamamen kendilerini bu dünyaya bu hayata odaklamışlardır.ahretlerini unutmaktadırlar.Selma ZENGİN

C.141 dünyasını veya ahretini unutan birçok insan,toplum ve devlet vardır.ancak ikisi de doğru değildir.insan ne ahretinden nede dünyadan vazgeçmelidir.ikisin yeri ayrıdır.Çiğdem Yiğit

C141.Bu dünya için ahretten,ahret için bu dünyadan vazgeçen insanlar vardır.para ve zevk için her şeyi yapan insanlar ahretten vazgeçmişlerdir.ahret için bu dünyadan vazgeçen insanlara örnek hiç evlenmeyen Hıristiyan in adamları (papalar) verilebilir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 141. A: Ahreti dünyası için umursamayan  çok sayıda toplum vardır.

          B: Liyakatli Değişim: Doğru,  güzel ahlaklı insanları  örnek verilebilir. Liyakatsiz değişim ise; Kuduz, insanları örnek verebiliriz. Erdinç YEŞİLYURT

C 141. A: Ahreti dünyası için umursamayan milyonlarca insan ve çok sayıda toplum vardır. B: Liyakatli Değişim: Doğru, akıllı eğitimin güzel ahlaklı insanları  örnek verilebilir. Liyakatsiz değişim ise; Kuduz, koyun sürü ahlaklı insanları örnek verebiliriz. Mehmet Şirin ARTUK

C 141.Vardır.Çünkü gelen peygamberler dünya ile ahret arasında dengeleyicidirler. MUZAFFER CEYLAN

C 141. A- böyle inanç sahipleri vardır. Örneğin; kâfirler. Dünyası için ahretini feda ederler. Birçok söylenti vardır. İkisinin ortasını almamız gerekir.

            B- liyakatli: ahlaklı insan. Örneğin; peygamber. Liyakatsiz: Ahlaksız insan. Örneğin; münafık. Tekin ÖZBEY

C 141.a.Evet vardır. Örneğin paranın derdine düşüp ahretini düşünmeyenler.

b.Liyakatli: Yeterli olmak. Liyakatsiz: yetersiz olmak.  Kerime TAŞ

C.141   Evet vardır bunlara en güzel örnekte Amerika ve İsrail gibi  devletlerdir Dünyası için ahire ti terk etmişlerdir   Celal TİLGEN

C 141. Dünyası için ahir eti, ahir eti için dünyasından vaaz geçenler bizden değildir. Emre Özden

C 141.evet vardır nemrut ve firavun dünyası için ahretini umursamayan devlet yöneticileriydi.Cebrail HAN

C 141. A geçmişe veya toplumlar gibi genelleme yapmaya gerek yoktur Pek yakinimizde yani kendimiz ve çevremizdekiler Kimi zaman: ahir eti için; dünyasını kimi zaman dünyası için ahir etini umursamayan olmuşuzdur

         B deyişimi insani doğal seyrinde ise liyakatli denilse liyakatsiz Ömer GEZİCİ

C 141.İnanç sahibi olanların böyle bir durumu olamaz. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vaz geçenler bizden değildir(hadis) ifadesi yeterince açıklayıcı olmuştur.Emine ÖZTÜRK

C 141. Evet günümüzde ve tarihimize baktığımızda dünyası için ahreti,ahreti için dünyayı unutmuş insanlar ve toplumlar vardır. Örneğin Nuh kavmi. Hatice ŞAHİN

C.141 evet vardır günümüzde de örnekleri çoktur. bir takım yok olan kavimler de örnek verilebilir. A.KONUKSEVER

C 141. A-dünyasını veya dünyası için ahretini umursamayan inanç sahibi fert, toplum ve devletler  vardır. Komünistlerde Allah inancı olmadığı için ahrete  inanmazlar  bu nedenle ahretlerini satmış  satmışlar.  B- Liyakatli Değişimler pozitif değişimlerdir örnek güzel ahlaklı insan  oluşturan devrimler. Liyakatsiz Değişimler negatif değişimlerdir örnek kuzuz ahlaklı insanlar oluşturan devrimler. Abdulmevla OKTUAY

C 141.Bunlar inanç sahibi değillerdir ve böyle toplumlar vardır.Ateistler vardır.Meral YILMAZ

C 141. Katılıyorum. Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vaz geçenler bizden değildir(hadis) Kadir AVCİ

C 141.Aslında bir çok devlet öyledir .ama vampirist cani Amerika bence en güzel örnek.ilyas AKTÜRK      

C 141. A- Muhakkak vardır. Öyle olmasaydı herkes bizden olurdu.

           B- Değişim; kalıbın dışına çıkmaktır.

                Liyakatli değişim; fedakârlıkla kalıbın dışına çıkmaktır

                Liyakatsiz değişim; bir şeylerden feragat etmek yerine çıkarlar için çalışmaktır. Ercan ÇiFTÇi

C 141. “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışın”.Uğur YÜCEDAĞ
C 141.
böyle toplumlar vardır elbette buna en güzel örnek olarak Suudi Arabistan ı örnek olarak verebiliriz.hep ahiretleri için çalıştılar ama dünyalarını  biraz boş verdiler bundan  dolayı geri toplum oldular.Ahmet DUSAK

C 141. Evet, vardır. Ama en ideali ikisini bir arada götürmektir. Ama maalesef İslam’la tanışmamış insanlar, bütün varlıklarıyla dünyaya bağlanmışlar. Allah sonlarını hayır etsin inşallah. Muhsin ERSAN

C 141. A: Ahreti dünyası için umursamayan milyonlarca insan ve çok sayıda toplum vardır.
B: Liyakatli Değişim: Doğru, akıllı eğitimin güzel ahlaklı insanları  örnek verilebilir. Liyakatsiz değişim ise; Kuduz, koyun sürü ahlaklı insanları örnek verebiliriz. Bedih EROĞLU

C.141 A. Bu tarzda inançları olan insanlar vardır. Bu inanca sahip olanların çoğu geçmişten gelen kalıplaşmış düşüncelerle hareket etmektedir. ADEM BATARAY

C.141 B. Liyakatli değişim laik olan değişimdir. Diğeri ise laik olmayan anlamındadır. ADEM BATARAY

C.141 Vardır. Sovyetler, İngiltere, Fransa, Abbasiler İRFAN CEYLAN

C.141 Oldu tabi ki. Fransa, Amerika SEVDETA ŞİŞMAN

C.141. Bu şekilde toplun bilebile kendini tehlikeye atmaz ama doğru olduğunu zannedip yada gerçekten inanmayarak hayatını zehir edebilir. Zehni GÜN

C 141. dünyada her tür insan toplum ve devlet vardır. BARIŞ HOZMAN

C 141. Bu tür devlet ve insanlar tarihin her döneminde var olmuşlardır ve hala Amerika ve Avrupa ülkeleri bunun devamlılığını hızlandırmaktadırlar. ZEYNEL EDE

C 141.Sadece günlerce camilerden çıkmamakla veya sadece pozitif bilimle uğraşmakla kurtuluşa erişmez. İki tarafta hüsrandadır. Bu ikisini dengeli bir şekilde götürebilirsek gerçek hidayete eder. (FATİH KAPLAN)

C 141.Sadece bilimle veya sadece dinle ilgilenmekle kurtuluşa erişmez. İkisini dengeli sürdürmelidir. BURHAN KORHAN

C 141. A. Evet vardır. Kapitalist devletler dünyası için ahretini umursamayan devletledir. Ahreti için dünyasını umursamayanlar da dinde aşırılığa kaçmış olur. Bugün ölecekmiş gibi ahrete yarın ölecekmiş gibi de dünyaya çalışmak gerekir.                                                                                          B. değişim, enerji veya varlığın bulunduğu konum hal ve hayat denkleminden farklı konum, hal ve hayat denklemine geçme eylemi, süreci veya olgusudur. Liyakatsiz değişim, sosyolojik veya tüm döngülerde, antagonistik yani yok edici, zararlı bölücü ve parçalayıcı veya zararlı bütünleştirici değişimlerdir. Liyakatli değişim, sosyolojik veya tüm döngülerde; yaşatıcı tamamlayıcı pozitif bütünleşik ya da analitik özgünleşen değişimlerdir. Fahriye İNCE
C 141.
Katılıyorum ne tek başına bu dünya ne de ahret bizi ihya etmez ikisini birbirinden koparmadan Selman BÜYÜK

C.141.Birincisi için dindarları verebiliriz ikincisi içinde Ömer HAYAM’ı örnek verebiliriz. Osman KILINÇ

C 141.Katılıyorum.Dünyasını ve ahreti umursamayan bir çok toplum ve insan vardır.Barış DEMİRTAŞ

C 141. Var olan dünya düzeninde böyle devletler hiç yok. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.141

A- vardır ve ben onlara çok saf gözüyle bakıyorum. Bir yandan dünyamız için çalışacağız bir yandan da ahretimizi ihmal etmeyeceğiz.

B- değişim bir kalıptan farklı bir kalıba girmektir. Liyakatte faydacılıktan gelmektedir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 141. A)Vardır. Fertlerin sayısı saymakla bitmez. Büyüklere ise günümüzden birçok örnek verebiliriz. Peygamberimiz bir hadiste hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışınız diye buyurmuştur. Aynı şekilde “Dünya ahretin tarlasıdır” hadisi olayın önemini yeterince vurgulamakta.         
B)Değişim; bulunduğu konum veya halden farklı görünümdür.
Liyakatli değişim; pozitif yönde tamamlayıcı olan, tamamlayıcı

Liyakatsiz değişim; negatif yönde olan, yok edici. Nesrin EKİNCİ

C.141 A. Var.hem ahret hem de dünyası için çalışan kişi en güzelini yapıyor. B. Liyakatli değilim gelişme ile orantılı. Liyakatsiz değişim ise gerileme olarak düşünüyorum. Mehmet Fatih ŞENGÜL

C 141. A ) Devlet: Türkiye, Arabistan. ( Türkiye’de insanlar inandıkları gibi değil; yaşadıkları gibi inanıyorlar.)

Kişi: Zekeriya Beyaz, Yaşar Nuri Öztekin.

B ) Değişim: fark.

Liyakat: layık olma, hak etme.

Liyakatsiz: yozlaşma. SİNAN UZUNDEMİR

C 141. Doğrudur “dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir” dünyaya bir sınav için gelmişsin ahreti umursamazsan sonun mısır firavununa benzer. Kısaca topraktan gelmişiz ve oraya gideceğiz. Murat ÇELEN