S 14.Her hangi bir şekilde;dini doğru anlamayan/anlamak istemeyen insan din cahili, bilimi doğru anlamayan/anlamak istemeyen insan bilim cahilidir? Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

C 14.Dinle ilgili tam olarak doğruluğundan emin olmadığı bilgileri bilime indikte etmek doğru sonuçlar doğurmayabilir. Aksine dinide bilime tercih etmek sorunlara yol açmaktadır.(sistem sorunları) HAYRETTİN AYDIN

C 14. Bir söz vardır: Yarım  imam, insanı dininden; yarım doktor,insanı canından edermiş. Buna bakarak:İnsanın, sahip olduğu meslekte  vakıf olma zorunluluğu olması gerekir. Yoksa hiçbir şekilde, yararlı olma konumu içerisinde olamaz. Muhsin ERSAN.

C 14.Dini olduğu gibi değil de kendi  işine geldiği gibi anlayanlar din cahili;bilimi de olduğu gibi kabul etmeyen gerçeklere karşı kafasını kuma gömen mantığa sahip insanlarda  bilim cahili insanlardır. Hamit MENÇUK

C 14. İkisinin birleştiği tek nokta mevcuttur, oda bilginin ne şekilde olursa olsun bilgilendirilip bilgiyi alamayan insana verilen cahil sıfatıdır. M. Sait DEMİR

C 14. Bunlara kara cahilde denir. Yani b u cahiller bildiğinin katır avukatlığına ve eylemine soyunan fert ve toplumlardır.  Hatice TUNCER.
C 14.Cahilin tanımında da belirttiği gibi eksik bilgiye sahip,doğru olmayan bilgi için avukatlık yapan,bilmediklerini biliyormuşçasına övünen kişilerdir.Bu dinde olduğunda adı din cahili,bilimde olduğunda adı bilim cahili olur. İdris MANTAŞ
..C 14. Din konusunda eksik bilgisi olan kişilere din cahili denebilir. Bilim konusunda eksik bilgiye sahip olan kişilere bilim cahili denebilir. Doğan ERGÜN

C.13 İnsanların değer yargılarını idlerini idollerini  ne kadar iyi bilirsek yola yerlerden başlar ve eğitimde nasıl faydalı olabileceğimizin yollarını arar ve o derece en üst seviyede insanlar yetiştirilmiş olur. BAHAR YILDIZ

C.14 Herhangi eksik yapılan bir işten sonuç alınamaz.Din cahili de bilim cahili de her zaman yarım insandır. SEVDETA ŞİŞMAN

C.14 Yarım imam dinden, yarım alim bilimden. İRFAN CEYLAN

C 14.her ne konuda olursa olsun doğru bir şeyi yanlış olarak nitelendiren veya öyle görmek isteyen birinin cahilliğin den değil de insanlığından şüphe etmek gerekir. Cahit Özkan

C 14. Bence insan ne bilmiyorsa konuda cahildir.Ahmet ESER
C.14 bazen olduğu soruda belirtilmemiş Ömer  GEZİCİ

C.14 dini babadan dededen görerek uygulayan insanlar artık bir kalıba girmişlerdir.bundan dolayı dinde tam olarak nasıl davranacağını bilmez dini böyle kulaktan kulağa dolma bilgilerle yaşarlar.dini öğrenmeden, araştırmadan  sadece gördükleriyle yetinirler.bir iki ibadet yaparak dini uygulamalarını halletmiş olarak davranırlar.işte bunlar din cahil insanlardırlar.ondan sonra yaptıkları din hakkında biri yapılması gerekenleri söyleyince hemen onu hor görüp alay ederler.bilim cahili insanlar ise kendi menfi egolarına ters düşen her şeyi kabullenemezler.bu insanlarda cahildirler. Mesut ASLAN

C.14 İnsan her şeyi anlayamıyorsa  bu düşünmüyor demektir.anlamak istemiyorsa bu kişi ön yargılıdır.bence bu insanlar din ve bilim cahilinin yanında insan cahilidirler.Abdullah DENİZEDALAN

C.14.bu soruda kimlerin lider olduğu ve bunların hizmet ettiği değerler ön plana çıkıyor. Her devirde böyleleri çıkacak Menşure DAĞLAR

C.14: Anlamak istemedikten sonra en aşikâr hakikatler bile görülmez demek istiyor. Yani cahillik baki… Dilek KARABAYRAKTAR

C 14.Dinin güzelliklerini farkında olmasına rağmen kabullenmeyen insan din cahili,Bilimi ise aklında ziyade zekası ile hareket eden Bilim cahilidir. Seyhan IŞIK

C 14. Dini doğru anlamayan din cahili, bilimi doğru anlamayan bilim cahilidir. Bu birazda kolaya kaçmaktır yada bağnazlıktır.Hatice ŞAHİN

C.14 dini asli kaynaklarından öğrenmek kulaktan duyma yanlış bilgiden uzak kalmak en doğru ve mantıklı olandır. N.BİLGİN

C14.önermesine katılıyorum.Bence din ve bilim bir bütündür.Dinsiz bilim kör,bilimsiz din topaldır.Birinin cahili olmak tek ağızlı makas gibidir.Yani bir işe yaramaz..Mehmet Fatih ŞENGÜL.

C.14Herşeyin tam olanı en doğru olanıdır.SELMA ZENGİN

C.14Tam ve doğru olan her şey iyiye gidildiğini gösterir.MELEK BOZANER

C.14Önerme doğrudur. Bilim ve din tam bilinirse anlam taşır.ÇİĞDEM YİĞİT

C 14.Genellikle fert veya toplum az sayıda tercih ve davranışlarıyla cahildir veya  bir insan genellikle  bazı tercihleri itibariyle cahildir diye düzeltilebilir Ahmet DUSAK

C 14.Evet.Dini tam olarak anlamayan ve dini hayatında uygulayamayan kişiler sadece dini bir araç olarak bilir ve bu yüzden yanlış anlamış sayılır.Bilimi de doğru kullanmamak sadece bilimin adını bilerek bir şey çözülemez ayrıca bilimin içindeki fihristeleri bilmek gerekir. Erdinç YEŞİLYURT

C 14.Dini kendi  işine geldiği gibi anlayanlar din cahili;bilimi de olduğu gibi kabul etmeyen gerçeklere karşı sahip insanlarda  bilim cahili insanlardır. Mehmet Şirin ARTUK

C.14 bu iki kavaramın da ortak noktaları vardır bunlardan biride her ne şekilde olurda olsun verilen bilgiyi almayan veya almak istemeyen lere verilen cahillik kavaramıdır. Celal  TİLGEN 

C.14.dini kendi nefsine göre yorumlayan insanlar din cahili bilimi kendisine sadece kendisine hizmet için kullanan insanlar bilim cahilidir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 14. Din ve bilimi anlamayan ile anlamak istemeyen arasında fark vardır .Çünkü anlamayan iradesi dışında anlamak istemeyen ise kendi iradesiyle olur bunun için cahil din ve bilimi anlamak istemeye denir. MUZAFFER CEYLAN

C 14.Din cahili olup aynı zamanda bilim cahili olan insan ise tabiri caizse kör cahildir.Meral YILMAZ

C 14. İnsan anlamamağı isteme bir kabiliyeti yoktur. Tekin ÖZBEY

C.14 Yani hangi konuda olursa olsun iyi anlamadığımız her şey hakanda cahillik her zaman vardır .ZEYNEL EDE

C 14.Dini anlayamamak akılla ilgilidir ama anlamak istememek cahilliktir. Çünkü bir şeyi bilerek anlamak istememek kendini kandırmaktır. İşte böyleleri cahildir. Kerime TAŞ

C 14. yargısız infaz yapmadan ; yani insan görüşlerini ortaya sürmeyebilir bu yüzden o insana cahil diye hitap edilemez. Fakat bana göre din cahili olmak her şeyden tehlikeli ve de kötüdür. BARIŞ HOZMAN

C 14. Her hangi bir şekilde; dini doğru anlamayan/anlamak istemeyen insan dini yıpratır, bilimi doğru anlamayan/anlamak istemeyen insan bilimi gerçekliğinden yani bilimden uzaklaştırır. Emine ÖZTÜRK

C 14. Herhangi bir şekilde dini anlamayan,anlamak istemeyen insan din cahili,bilimi doğru anlamayan anlamak istemeyen insan bilim cahilidir. Sevgi ALMAK

C 14.Bence dini anlamak istemeyen insana cahil diyemeyiz.Çünkü herkesin bir görüşü vardır ve bu görüşe saygı duyulmalıdır.Bilimde doğruyu anlamayan insanlara cahil diyebiliriz. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 14.Bir konu hakkında bilgin yoksa ya da onu öğrenmeye çalışmıyorsan o konu hakkında cahilsin. Emre Özden

C 14.cahil insan edindiği yanlış bilgiyi doğru kabul edendir.anlamayan kişi olsa olsa eksik bilgili insandır. Cebrail HAN

C 14. Dini yanlış anlayan ve hayatına  uygulayarak  sosyal düzeni bozan kişiye din cahili ,  bilimi yanlış anlayan ve doğaya uygulayarak ona  zarar verene bilim cahili denir. Abdulmevla OKTUAY

C 14. Gerek din gerekse bilim konusunda kendi çıkarlarına uymadığı için onu anlamak istemeyenler ile onlarla hiçbir malumatı olmadığı taktirde konuşmalarda hep ön safta bulunanlar yani kendini biliyor/bilmiş zannedenler aslında hiçbir şey bilmediklerinin farkında olmayanlardır konuya olan düşmanlığın veya konu üzerindeki bu biliyor helal olsun tabirinin verdiği cahilliğin eseri olan insanlardır onlar. Ercan ÇiFTÇi

C 14. ^Kişi bilmediğinin düşmanıdır.^ifadesinden yola çıkarak en büyük hakikatlerin bile yanlış anlaşılmasından dolay karşısında oluna biliniyor. ŞEHMUS AKYÜZ

C 14. İnsanlar dine inanmayabilir.Bu cehaleti gerektirmez.Fakat dinde yada bilimde doğru olan birşeyi yanlış olarak telaffuz etmek cahilliktir. Uğur YÜCEDAĞ

C14) Bireyde bir konuyu anlamada kendisi özverilisi değilse gerileşme olur. Bu genel olarak cahilliktir. Din veya bilim diye ayrılmaz. Cahil cahildir. Mehmet Salih Gökhan

C 14. Din konusunda eksik bilgisi olan kişilere din cahili denebilir. Bilim konusunda eksik bilgiye sahip olan kişilere bilim cahili denebilir. İlyas Aktürk

C 14. Doğrudur genellikle  fert  veya toplum az sayıda tercih ve davranışlarıyla cahildir veya  bir insan genellikle bazı tercihleri itibariyle cahildir. Bilim cahili ve din cahili gibi.  Kadir AVCİ

C.14. Bence üç cahil vardır. Birincisi bilmeyen ikincisi bilmediğini bilmeyen üçüncüsü ise bildiğini yanlış bilip doğru biliyorum düşüncesiyle ısrar etmesi. Zehni GÜN

C.14 Kesinlikle doğrudur. Sonuçta her şey mantıklı bir döngüde hareket eder. ADEM BATARAY

C 14.İnsanlar bilgiye ve bilimsel bilgiye önem verilmelidir. . Bedih EROĞLU

C.14 Dini doğru bilenlerden doğru yansıtan kaynaklardan öğrenmek en mantıklısı. A.KONUKSEVER

C.14.Cahil kimseler kendi yanlışlarını başkalarına doğruymuş gibi diretirler. Tamamen ben merkezli davranırlar. Bir filozofun dediği gibi cahil de olsalar onları dinleyin çünkü dünyada herkesin bir hayat hikâyesi vardır. (FATİH KAPLAN)

C 14.cahil insan mantıklı düşünmezler hep ben merkezli olurlar . . Tamamen ben merkezli davranırlar. BURHAN KORHAN

C.14 Yani hangi konuda olursa olsun iyi anlamadığımız her şey hakanda cahillik her zaman vardır .ZEYNEL EDE

C 14.insanlar yaşadıkları hayatı anlamalıdırlar.din veya bilim için yeter li bilgiyi almalıdırlar Selman BÜYÜK

C. 14.Bir işin içinde azda olsa kötülük varsa o hiçbir zaman iyi olamaz .Osman KILINÇ

C.14 bence cahil, bir şey bilmeyen değil de, elindekilere körü körüne bağlanan kişidir. Bu dinde de taassup olarak geçer ve haramdır. İnsan her şeye açık olmalıdır. Ama seçici olmalı fakat bilgilerine körü körüne bağlanmamalı. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 14. Din cahili, edindiği doğru olmayan bilgiyi dinde var olan bir bilgiymiş gibi savunan kişidir. Bilim cahili, bilim hakkında edindiği yanlış bir bilgiyi dost doğru bir bilgiymiş gibi avukatlığını yapan kişidir. Bu da kişilerin dini ya da bilimi anlamadıkları veya anlamak istemediklerinden dolayı din veya bilim cahili yapar. Fahriye İNCE
C 14.
Yerinde ve güzel bir önermedir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 14.insanların neden yaşadıklarını ve nasıl daha iyi yaşaması gerektiğini bilmesi için din ve bilimi öğrenmesi gerekir. Mahmut ERBAY

C 14.doğru söze ne hacet zaten doğru öğrenemeyene cahil denilmektedir. Nesrin EKİNCİ

C 14. Cehalet kavramları doğru anlamak doğru algılamakla aşılabilir. SİNAN UZUNDEMİR

C 14.Önerme Dini kabul etmeyen Din cahili, bilimi kabul etmeyen bilim cahilidir. . Murat ÇELEN