S 139.1-Doğum Yaşı (Dünyaya Geliş Yaşı) ;Doğum tarihi itibarıyla.

2- Kozmik yaş=toplam element yaşı;bedenindeki tüm elementlerin toplam dinamik yaşı.

3-Zeka yaşı (nefsin güdük işletim sistemi sanal aracı)

4-Nefis (sanal+soyut+somut gerçek ebedi hayvani bedensel ve sanal araç).Akıl ve ruh yaşı olmaz bunlar zaten ebedi gerçek-sanal araçlardır.

5-Ruh Yaşı. Önermelerini eleştiriniz.

İlk yaradılış veya bilimin büyük patlama dediği dönem ve periyotlar dan günümüze kadar her dönemde element ve atomlar oluşmuştur. Bedenimizdeki bazı element atomları ilk dönem ve dönemlere ait bazıları ise en son güneşle oluşan elementlere ait atomlardır

 

C 139.Bilimin deneylerle ispatlanan gerçeklerine bakarız bu dedikleri bilimsel olarak ispatlanmadıysa boş laf derim geçerim. Hamit MENÇUK

C.139 İlk yaradılış veya bilimin büyük patlama dediği dönem ve periyotlardan günümüze kadar her dönemde element ve atomlar oluşmuştur bedenimizdeki bazı element atomları ilk dönem ve dönemlere ait bazıları ise en son güneşle oluşan elementlere ait atomlardır. BAHAR YILDIZ

C 139.Doğum yaşı,kozmik yaşı zeka yaşı  tamam da nefis ve ruh yaşı olduğunu kabul etmiyorum. İdris MANTAŞ

C 139.Zihinsel fiziksel ve psikolojik donanıma ulaşmışsa şayet: Evlenmesinde herhangi bir sorun olmaz. Ruhun kabul gördüğü olgunluğa ulaşmak gerektiğini de unutmamak gerekir. HAYRETTİN AYDIN

C 139. 1) Dünyaya geldiği zamanki yaşıdır. 2) Kozmik Yaş: Bedendeki tüm tanecikli yapıların yaşıdır. 3) Zekâ Yaşı: Zekânın işlevselliğinin başladığı zamandır. 4) Nefis, insandaki arzu edilen şeylerin hayvani versiyonudur. 5) Ruh Yaşı olmaz. Çünkü bunlar edebi gerçek sanal araçlardır. Doğan ERGÜN.

C 139. Verilen önermelerdeki yaş tanımları içindeki en önemli yaş tipi  zeka yaşıdır. Hatice TUNCER.

C 139. zekanın, ruhun  ve nefsin yaşı olmaz ama doğum ve kozmik yaş vardır. Ahmet ESER

C 139. yani bir bakıma öğle. Söylenecek daha ne var bilemiyorum.CAHİT ÖZKAN

C.139 1-bence doğum yaşı dinin güzelliklerinin farkına varma zamanı,Kozmik yaş bedenin yapılacak olan güzel işlerle ne kadar ömrünü yeteceği yaş, Zeka yaşı güzel ahlakı yakalama ve zekayı bu yolda ne kadar güzel bir şekilde kullanabilme süresi, Nefis dini yasaklardan uzak durma ruh insanı olma yaşı,

 Ruh yaşı belli bir başlangıçla sonu olmayan yaş. . Mesut ASLAN

C 139.Aslında belki verilen kavramların hepsini yaşı olur mu bilmiyorum ama bana göre nefis ve ruh yaşı olmaz.ilyas AKTÜRK

C.139: Doğum yaşı dünyaya geliş yaşı olduğundan olabilir. Kozmik yaş tüm elementlerin toplam dinamik yaşıdır. Zekâ yaşı da olması muhtemeldir. Çünkü işletim sistemimizdeki sanal araçlarımızdan biridir. Nefis ve ruh yaşı olduğunu sanmıyorum, bunlar denildiği gibi ebedi sanal araçlardır. Dilek KARABAYRAKTAR

C 139.Yukarıdaki önermeye katılıyorum Seyhan IŞIK

C.139.ruhun yaşı olmaz ama ruhu yöneten bana göre akıldır . akılda biyolojik olarak çocukluk,ergenlik ,yaşlılık dönemleri vardı Menşure DAĞLAR
C.139.
Bazı şeyler var ki başlangıcı, gelişme evresi ve sonucu vardır.Bazıları başlangıcı var, sonucu var.Bazılarının ise başlangıç ve sonları yok; ortaya çıkma zamanları vardır.Abdullah DENİZEDALAN C 139.Doğum yaşı,kozmik yaşı zeka yaşı  tamam da nefis ve ruh yaşı olduğunu kabul etmiyorum. Bedih EROĞLU

C.139 ruh beden ve elementlerle ilgili yaş sorgulaması bilimsel verilere ve kozmik hadiselere uygun bir tarzda araştırılmalıdır. Birçoğunda sonuca ulaşmanın imkan dahilinde olmadığı düşünülebilir. N.BİLGİN

C.139 insan kendini hangi yaşta hissediyorsa o yaştadır cümlesi ruh yaşını anlatır.zeka yaşı insanın zekasını kullanabilme yeteneğini ne kadar zeki olduğunu gösterir.doğum yaşı insanın doğduktan bu yana yaşadığı süredir.nefis yaşı diye bir şey yoktur.insanın nefsinin yaşı olur mu hiç. Melek BOZANER

C.139 zeka yaşı insanın zekasının bir ölçütüdür.doğum yaşı ise insanın yaşadığı süreçtir.ruh yaşı ise insanın psikolojik olarak hissettiği yaştır.önermeye katılıyorum.Selma ZENGİN

C.139 doğum yaşı insanın dünyaya geliş yaşıdır.nefis yaşı bence de yoktur.zeka yaşı insanın zekasını ne kadar kullanabildiğidir.ruh yaşıda insanın yaşadıklarına bağlı bir yaştır.önermede doğrudur.Çiğdem Yiğit

C 139.İnsanların doğum yaşı ana rahmine düştüğü ilk günden başlar.Zeka yaşı kişinin aklını ne kadar kullandığı ile ilgilidir.Kozmik yaş: insanın kemik yaşıdır. Gerçekte var olduğu yaşıdır. Nefis ise: her insanda bulunan fakat belli zamanlarda ortaya çıkar. ŞEHMUS AKYÜZ

C.139.insanın bir tane yaşı vardır oda bilimsel olarak ispatlanabilen yaştır.Diğerleri benim için önemli değildir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 139.Bilimin deneylerle ispatlanan gerçeklerine bakarız bu dedikleri bilimsel olarak ispatlanmadıysa boştur.Erdinç YEŞİLYURT
C 139.
Doğum yaşı,kozmik yaşı zeka yaşı  tamam da nefis ve ruh yaşı olduğunu kabul etmiyorum. Mehmet Şirin ARTUK

C 139. Komik yaş bulunamaz çünkü elementlerin oluşum tarihlerini bilmiyoruz. MUZAFFER CEYLAN

C 139. 1) Doğum yaşı: insanın doğduğu andaki yaşa denir.

           2)  Kozmik: vücutta bulunan elementlerin yaşı.

           3)  Zekâ yaşı: nefisle beraber başlar.

           4)  Doğrudur, bunların yaşı olmaz.

           5)  Ruhun yaşı olmaz.  Çünkü insanların ruhu ebedidir. Tekin ÖZBEY

C 139. Zihinsel ve psikolojik donanıma ulaşmışsa şayet: Evlenmesinde herhangi bir sorun olmaz. Ruhun kabul gördüğü olgunluğa ulaşmak gerektiğini de unutmamak gerekir. Emre Özden

C 139.Doğum yaşı insanın dünyaya gelişle başlar. Kozmik yaş insanın üzerindeki elementlerin oluşum yaşı zekâ yaşı insanın düşüne bilme yaşı nefis yaşı isteklerine ne denli boyun eğmediğinin yaşı ruh yaşı insanın yaratıcı tarafından yaratıldığı yaştır. Bunların bir önemi olduğunu sanmıyorum. Kerime TAŞ

C.139:bana göre en önemli önerme yaş tipi zekadır. Celal  TİLGEN 

C 139 1 ve2 yaş bulunabilir ama3 4,5 yas bulunamaz Ömer GEZİCİ

C 139.Tanımları doğru buluyorum.Emine ÖZTÜRK

C 139. Verilen kavramların açıklamaları doğru,hangi kavramda olursa olsun insan bedeni, zihni, her şeyi zamanla olgunlaşır. Hatice ŞAHİN

C.139 Tanımlar doğru. Bana göre en önemli yaş zeka yaşı. A.KONUKSEVER

C 139. Ruhun ve aklın yaşı yoktur. İlk yaradılış veya bilimin büyük patlama dediği dönem ve periyotlar dan günümüze kadar her dönemde element ve atomlar oluşmuştur. Bedenimizdeki bazı element atomları ilk dönem ve dönemlere ait bazıları ise en son güneşle oluşan elementlere ait atomlar olduğunda zeka nefis ve kozmik yaştan bahsedilebilir. Abdulmevla OKTUAY

C 139.İnsanın belli bir doğum yaşı ,kozmik yaşı ,zeka yaşı vardır.Ancak ruhun ve aklın yaşı olamaz.Meral YILMAZ

C 139.Aslında belki verilen kavramların hepsini yaşı olur mu bilmiyorum ama bana göre nefis ve ruh yaşı olmaz.ilyas AKTÜRK

C 139. Doğum, kozmik, ruh, zekâ, nefis yaşları aslında bir bütünün parçalarıdır. Bunların ortalaması da hayat yaşını oluşturur… Ercan ÇiFTÇi

C 139. Aslında ruh yaşı vardır.Çünkü insan öldükten sonra bile bedeninde bakteriyel ve elementsel reaksiyonlar gerçekleşmektedir. . Uğur YÜCEDAĞ.

C 139. Doğum yaşı dünyaya geliş yaşı olduğundan olabilir. Kozmik yaş tüm elementlerin toplam dinamik yaşıdır. Zekâ yaşı da olması muhtemeldir.Ahmet DUSAK

C 139. Zihinsel ve psikolojik donanıma ulaşmışsa şayet: Evlenmesinde herhangi bir sorun olmaz. Ruhun kabul gördüğü olgunluğa ulaşmak gerektiğini de unutmamak gerekir. Muhsin ERSAN

C.139 Akıl ve ruhumuzun yaşı yoktur. Nefis ise insanların zeka yaşlarına gelmelerinden sonra değer kazanır. ADEM BATARAY 

C.139 Kainat gelişiyor, mantıklı tabi.  İRFAN CEYLAN

C.139  Her an yenileniyor  evren, olabilir.SEVDETA ŞİŞMAN

C.139.insanın bir tane yaşı vardır oda bilimsel olarak ispatlanabilen yaştır.Diğerleri benim için önemli değildir. Zehni GÜN

C 139.yaş tanımları içindeki en önemli yaş tipi  zeka yaşıdır. Akıl ve ruhumuzun yaşı yoktur.BARIŞ HOZMAN
C 139.
İnsanın asıl yaşı biyolojik olarak ne zaman doğduğuna bakılarak yapılan yaş değerlendirmesidir. . ZEYNEL EDE

C 139.İnsanların doğum yaşı ana rahmine düştüğü ilk günden başlar.Zeka yaşı kişinin aklını ne kadar kullandığı ile ilgilidir.Kozmik yaş: insanın kemik yaşıdır. Gerçekte var olduğu yaşıdır. Nefis ise: her insanda bulunan fakat belli zamanlarda ortaya çıkar. (FATİH KAPLAN
C 139.
İnsanların beden yaşı anne rahmine düştükleri ilk gün başlar. Zeka yaşı ise insanın aklını kullanabilme becerisidir. BURHAN KORHAN

C 139. Ruhun yaşı olur. yaşamı boyunca çektiği sıkıntılar, yaşadığı kötü olaylardan dolayı insan ne kadar genç olsa da kendini yaşlı hisseder. Fahriye İNCE C.139.Nefis,zeka ve ruh yaşı kişiyle başlar kişiyle biter diğerleri kişiden önceden de vardır. Osman KILINÇ

C 139.Bence sadece ruh yaşı yanlış gerisi doğrudur.Barış DEMİRTAŞ

C 139. Çok okudum ama bir şey anlamadım. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.139 Her insan da aynı elementler vardır. Kişi kendi kendini çağın gerekliliklerine göre yetiştirmelidir. Bunu yaparken de doğrularından taviz vermemelidir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 139. Bilimin deneylerle ispatlanan gerçeklerine bakarız bu dedikleri bilimsel olarak ispatlanmadıysa boş laf derim geçerim. Nesrin EKİNCİ

C.139 bu kavramları hiç tanımlamamıştım ancak soruda okuduğum tanımlar mantıklı geldi. Mehmet Fatih ŞENGÜL

C 139.  SİNAN UZUNDEMİR

C 139.Tüm canlıların temel bileşenleri arasında karbon,hidrojen,oksişen bulunmaktatırdır.Bu bileşenler belki kainatın yaratılışından bugüne gelen bileşenlerdir.Bu anlamda bir canlı belki milyonlarca yaşında olabilir.Murat ÇELEN