S 137.Kader, tesadüf, tevafuk ve olasılık kavramlarını tanımlayınız. Bu kavramları bir biriyle ilişkilendirip bilimsel yargılara dayalı bir sonuç önerin.

İp ucu;hakim olduğunuz veya hakim olabileceğiniz yada kısaca; her şeyine vakıf-kadir olabileceğiniz bir ortamda;olasılık ve 3 kavram arasındaki ilişkiyi/leri net bir arada düşünün. Ör;Bir havuzda 1, 2 ve 3 farklı topun arasında ki olasılıkları bir arada düşünün. Yada kainatın başlangıcını bu kadar sade olasılık içinde düşünün. Sonra her şeyin orijinlendiği bilinen bu olasılığı unutun. Kendinizi bu şişirilmiş ve karmaşıklaşmış olasılık içinde bir varlık olarak düşünün. Zihninizle düşünerek, bedeninizle test ederek, bu ortamı aşmaya çalışın.İlminizle kainatın her şeyini yada kısmen temel değişimlerini, sabitelerini(değişmezler) ve nötrlerini anlayıp aşamaya, kainatın büyük patlamadan az önceki yada ilk yaradılıştaki sadeliğine ulaşmaya çalışın. Var olan kainatı orijine doğru erimiş/ergimiş bir toplu iğnenin ucuna kotlayıp sıkıştırıp hızlandırılmış düşünün. Her tek, ikili ve üçlü noktada uzak ve yakın olasılık oranlarını bir arada düşünerek olasılığın içinde rasgeleyi anlamaya çalışın. Filimi izleyin 1, 2, 3, İp ucu;Son derece sade ve basit. Adeta kusursuz bir başlangıç kümesi veya çorbasındaki en küçük fiziki ama en büyük potansiyel noktasındaki:hiçbir olasılığın hesap-kitap dışı olmadığı yada tüm olasılıkların hesap-kitap içinde kaderlendiği ve taktir edildiği bir kümeyi hayal edin.
İpucu;Kainattaki canlı varlıkların güçlerin ve tüm özellik-hünerlerin en kusursuz bir şekilde tek bedene veya bir çifte tevhit edilmiş olarak düşünün. Bu çifte kuramsal olarak Adem AS ve Havva Annemiz Deyin. Yada ilk insan çifti deyin.Her iki uçta (toplu iğne ucu ve  bu günkü kainat) varlıkların arasındaki boyutları ve olasılık oranlarını bir arada düşünmeye çalışın.

 

C 137.Tevafuk Allah’ın istemesi  tesadüf insanların bu kelimeyi değiştirmiş hali  olasılık zaten böyle bir şey yok  hayatta hiç bir şey tesadüfü değildir. Kader ise bunların ortaya çıkmasıdır. Hamit MENÇUK

C.137. Böyle bir şey yapamadım, bilim kaderi kapsayamadığı için! M. Sait DEMİR

C.137

KADER;Alın yazısı

TESADÜF;Ummadığın bir anda beklenmeyenin gelmesidir

TEVAFUK;Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyin bir nedeni vardır.

OLASILIK;Bir durumun gerçekleşme veya gerçekleşmeme durumudur.

Din daha kesin bir sonuçtur sadece bilimi aydınlatır bilim dinden faydalanır. BAHAR YILDIZ

C 137. Kader,önceden belirlenen kişinin başına gelecek her şeydir.Tesadüf,aniden oluşan eylemdir.Olasılık,gerçekleşmesi kesin olmayan olgulardır.Tevafuk,tesadüf yerine kullanılıp,kadere daha bağlı bir kavramdır.Tevafuk aslında kaderle tesadüfün bir etkileşimli ürünüdür. İdris MANTAŞ  
C 137.
Kader,önceden belirlenen kişinin başına gelecek her şeydir.Tesadüf,aniden oluşan eylemdir.Olasılık,gerçekleşmesi kesin olmayan olgulardır.Tevafuk,tesadüf yerine kullanılıp,kadere daha bağlı bir kavramdır.Tevafuk aslında kaderle tesadüfün bir etkileşimli ürünüdür. Bedih EROĞLU

C 137.
Kader: Bir kişinin alın yazısıdır. Tesadüf: Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi. Olasılılık: Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, İhtimal demektir. Buna göre kader tesadüfe dayalı olmayan, herhangi bir olasılık bile bulundurmayan değişmeyen bir kavramdır. Doğan ERGÜN

C 137. Kader; alınyazısı, yazgı anlamındadır. Tesadüf; yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi. Rastlantı anlamını taşır. Olasılık; bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal anlamındadır. Tevafuk; birbirine uyma, uygun gelme anlamındadır.Kaderde tanımından da anlaşıldığı gibi insanların iradesi dışında gelişen ve insanların değiştiremeyeceği yazgısıdır. Ancak tesadüfte ihtimal vardır. Yani bir durumu, bir olayı önceden

tahmin edip sonucunu değiştirebiliriz. Tevafukta başımıza gelen her şeyden sorumluyuzdur. Olasılıkta ise sonu belli değildir. Önceden tahmin edip, her iki duruma göre  ( olabilir-olmayabilir ) hareket ederiz.Hatice TUNCER.

C 137.  Kainat nasıl oluştu. Ve insanlar nasıl meydana geldi?CAHİT ÖZKAN

C 137. KADER: Hayatımıza yön vermiş çizelgemizdir.

           TESADÜF: Gerçekleşmesi ihtimaller üzerinde olan durumun gerçekleşmesidir.

          TEVAFUK:  İşi hayra yorumlama, işin oluşunda gizli bir mesajın verilmek istenmesidir.

          OLASILIK: Meselenin gerçekleşme ihtimalidir.       HAYRETTİN AYDIN

C 137. Kader yaşanılacak olayların belli olması. Tesadüf  ihtimaller sonucu oluşandır. Tevafuk her şeyin bir neden sonuçu olması. Olasılık olabilecek tüm sonuçlardır. Bütün bunlar biriyle ilişkilidir çünkü hayatta her şey bunlara bağlıdır. Ahmet ESER

C 137.Kader Allah(c.c) tarafından kişide mutlak olacak olaylardır.Tesadüf, tevafuk, ve olasılık ise olması kesin olmayan veya olabilecek olaylardır. Okul okuyup bir gün bir avukat, doktor veya başka bir şey olacağımız kesin değildir. Kişinin olacağı ve yapacağı her şey kaderinde yazılmıştır ve de olacaktır. ŞEHMUS AKYÜZ

C.137 kader alahın insanların hayatlarında meydana gelecek tüm olayların önceden belirlenmesi.

Tesadüf: farkında olmadan karşılaşılan durumlar ve maruz kalınan olaylar kümesi.

Tevafuk istenilen,yapılması gereken veya akılda geçirilen olaylarla bir anda karşılaşma durumu.

Olasılık:bir olayın meydana gelebilme ihtimali.

Bilimsel olarak bunların açıklaması yoktur nasıl olduğu bilinemez.bilimsellikten çok ilahi değerler kümesinde bunları oluşturmak gerekir. Bunların kavramı dinsel anayasayla açıklanabilir. . Mesut ASLAN
C 137.
Kader aslında insanın elinde olan bir şey ama tesadüf farkında olmadan yaptığımız şeylerdir.olasılık ise yapılması olası olan olup olmayacağı belli olmayan demektir.ilyas AKTÜRK

C.137: Kader olacak olanı bilmez. Tesadüf, olabilecek olanlar içindeki ihtimalin gerçekleşmesi. Tevafuk, denk gelmesidir. Bir durumun olması ihtimalidir. Bunları ilişkilendirecek olursak dünyanın oluşumunu örnek verebiliriz. Dilek KARABAYRAKTAR

C 137.Kader:bizim yaşamamız gereken olaylardır kaderi değiştirebileceğimiz alanlar olduğu gibi değiştiremeyeceğimiz yerlerde vardır

Tesadüf:diye bir şey yoktur.Hiçbir şey bir tesadüf sonucu yaratılmamıştır.

Tevafuk:tesadüf yerine tevafuk kelimesini kullanmalıyız.Her şey önceden planlanmış ve düzenlenmiştir

Olasılık:olma ihtimali olan olaylar. Seyhan IŞIK

C137. Tevafuk: önceki seçimlerimizden kaynaklanan neticelerdir; Kader:ikiye ayrılır kendi tercihlerimiz  ve Allahın belirledikleri

Tesadüf: saçmalıktır

Olasılık :tercihlerinin sonucunda olma ihtimalidir Menşure DAĞLAR

C137.Kader; gerçekleşmemiş ama sonuçlarının belli olan değişmez ama zamanı ve yeri geldiğin de gerçekleşen olaydır.

Tesadüf; sonucu belli olmayan beklenmeyen sonuçların bile gelebildikleri şeylerdir.

Olasılık ise; birkaç sonucun içinden herhangi birinin gelmesidir.Abdullah DENİZEDALAN

C.137 kader: mutlak suretle başa gelen çekilir düşüncesinin bir tezahürü değildir. Kaderin insanın çalışmalarını donuklaştırıcı bir amacı yoktur. Bir nevi insanın ülkelerin kaderi onun yapacağı çalışma ve attığı adımlarla doğru orantılıdır. Tesadüf: bu kavramın bilimle hiçbir ilgisi olmadığı gibi ve insanın etkileşim alanına girmediği bir kavram. Tevafuk: tevafuk denen bazı olayların başarı veya başarısızlık bağlamında değerlendirmek ve işleri tevafuk ve tesadüfe bırakmak büyük yanlıştır. Olasılık: varsayım ve ihtimale dayanan olaylar kişiyi tembelliğe itmemelidir.

Bilimsel değeri olan gerçekçi yaklaşım tarzı çalışma ve çabanın ürünü olan azmin ve ilerici düşüncelerin benimsendiği türden çalışmalardır. N.BİLGİN

C.137 KADER:insnaın elinde olan ancak Allah tarafından önceden tahmin edilen alın yazısı.TESADÜF:tesadüf diye bir şey yoktur.yanlış bir kelimedir.yüklenen anlam tamamen yanlıştır.TEVAFUK:tesadüf sandığımız ancak tesadüf olmayan kendimizin yaptıklarımızdan dolayı yaşanan olaylardır. Melek BOZANER

C.137 KADER:Allah tarafından belirlenen ve insanların yaşayacaklarının daha önceden yazılmasıdır.kader insanın elindedir.TESADÜF:tesadüf yoktur.TEVAFUK:Allah tarafından belirlenen şeylerin meydana gelmesidir.OLASILIK:olayların olma ihtimalidir.Çiğdem Yiğit

C.137 KADER:kişinin kendi aklı ile yapamadığı ancak bunları önceden yazıldığı olaylardır.TESADÜF:böyle bir şey yoktur.saçmalıktır.TEVAFUK:rastlantılardır.beklenmeyen şeylerin olmasıdır.OLASILIK:olacağı belli olmayan ihtimaller bütünüdür.SELMA ZENGİN

C.137.Kader:bizim yapacaklarımızı Allah’ın önceden bilmesidir.

Tesadüf:beklenmeyen bir şeyin aniden ortaya çıkmasıdır.

Tevafuk:tesadüfler Allah’ın denk getirmesidir.

Olasılık:bir olayın gerçekleşebilme ihtimalidir.

  İnsanın kaderinde yazılı olanlar başına gelmez,başına gelecekler kaderinde yazılıdır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 137.Kader  insanın elinde olan bir şey ama tesadüf farkında olmadan karşılaştığımız şeylerdir.olasılık ise yapılması ihtimal olan demektir.Erdinç YEŞİLYURT

C 137. Kader,önceden belirlenen kişinin başına gelecek her şeydir.Tesadüf,aniden oluşan eylemdir.Olasılık,gerçekleşmesi kesin olmayan olgulardır.Tevafuk,tesadüf yerine kullanılıp,kadere daha bağlı bir kavramdır.Tevafuk aslında kaderle tesadüfün bir etkileşimli ürünüdür. Mehmet Şirin ARTUK

C 137.Kader ;insan hayatının öncen ALLAH c.c tarafından bilinmesidir.

Tesadüf ;insan açısından gayrı ihtiyari olan olaylardır.

Tevafuk; kendiliğinden ve gayri ihtiyari hiçbir şey olmaz her şeyin önceden ALLAH c.c tarafından bilinip bizim açımızdan aniden olmasıdır.

İnsan kaderi bazen tevafuklarla ortaya çıkı akıl yordamıyla yoğrulması ve bilimsel bulgular ortaya çıkar. MUZAFFER CEYLAN

C 137. Kader: Allah(c.c) daha önce yazdığı, bildiği olaylara denir. Tesadüf: Kendi kendine olması. Tevafuk: olayların Allah (c.c) tarafından yapılması. Kader, tevafuk olurda ama tesadüf hiçbir zaman olamaz, yoktur. Tekin ÖZBEY

C 137. Kâinatta tesadüf denen şey yoktur. Emre Özden

C 137.Tesadüfler bir olayın meydana gelmesidir. Olasılık ise bu olayın ortaya gelebilme ihtimalidir. Kader ise insanın kendi isteğiyle başına gelmiş herhangi bir olayı kendi iradesiyle sonuca bağlamasıdır. Kerime TAŞ

C.137:kaderde bana göre şans diye bir şey yok. Celal  TİLGEN

C 137.Kader yaşamamızın önceden belirlenmesidir. inanan biri için tesadüf diye bir şey yoktur tevafuk vardır.Cebrail HAN

C 137. insanin elinde olmadan gerçeklesen olaylardır Ömer GEZİCİ

C 137. Kader, bir şeyin kendi tercihimiz doğrultusunda olup ta Allah tarafından bilinmesidir.

           Tesadüf, farkında olmadan karşılaşılan olaydır.

           Olasılık, bir olayın gerçekleşme yada gerçekleşmeme durumudur. Bilimle pek bağdaşmayan kavramlardır. Çünkü bilim ispat ister. Hatice ŞAHİN.

C.137 tesadüf diye bir şey yok. Kader ise tüm yaşacaklarımız. Tevafuk birtakım olacakların ani olması. A.KONUKSEVER.

C 137. Kader : Varlıkların ve hadiselerin bütün halleri ve vasıfları ile, sebepleri ve şartları ile, haiz olacakları kuvvet ve kabiliyetleriyle, varlık alemine gelecekleri zaman ve mekanlarıyla Cenab-ı Hak tarafından ezelde tayin buyrulması be bir tertip ile kaydedilmesi demektir.

Tevafuk : yani her şeyin birbirine denk gelip bir nizâm ve uygunluk içinde oluşunun ma'nâsına işâret eder.

Tesadüf : Rastlantı, her olayın muhakkak bir nedeni olmadığını ya da olayların bir neden-sonuç zinciriyle meydana gelmediğini varsayan görüş

Olasılık : bir olayın gerçekleşme oranıdır. Olayın ilgili olduğu bazda, uygun durumların sayısının mümkün durumların sayısına oranı olarak da ifade edebiliriz.

Kâinatta tesâdüf, hakîkî olarak yoktur. Abdulmevla OKTUAY

C 137.Kader;insanın kendi istek ve beklentileri dışında kendi elinde olmayan her şey olarak tanımlanabilir.

           Tesadüf;rastlantılar sonucu ortaya çıkan olaylardır.

           Tevafuk;kadere bağlı bir kavramdır.Kaderin tecellisidir.

           Olasılık;bir olayın gerçekleşme ya da gerçekleşmeme olasılığıdır.Meral YILMAZ

C 137. Kader: Olmuşların, olanların ve olacakların önceden belirlenerek planlanmış şekildeki halidir.

           Tesadüf: Kendi kendine olmadır.

           Tevafuk: Bir planlanmayıcı tarafından yapılması.

           Olasılık: Olabilirlilik yani ihtimal.

Bilimsel yargılar aslında kaderin içindedir insan olasılıklarla tesadüfen bulduklarını sandıkları şeyler gerçekte birer tevafuktur. Ercan ÇiFTÇi

C 137. Kader;insanoğlunun daha dünyaya gelmeden geçireceği hayat devresinin çizilmesidir.Ama kader insanın elindedir kaderci olunmamalıdır. . Uğur YÜCEDAĞ

C 137.Kader  yaratıcının  bildiği ama insanların da bunu yaşayarak belirlemesi dir.

Olasılık  ise bir olayın gerçekleşme ihtimalidir.

Tesadüf  kendi kendine olmadır

Tevafuk bir planlayıcı tarafından yapılmasıdır.Ahmet DUSAK

C 137. KADER: Hayatımıza yön vermiş çizelgemizdir.

           TESADÜF: Gerçekleşmesi ihtimaller üzerinde olan durumun gerçekleşmesidir.

          TEVAFUK:  İşi hayra yorumlama, işin oluşunda gizli bir mesajın verilmek istenmesidir.

          OLASILIK: Meselenin gerçekleşme ihtimalidir.       Muhsin ERSAN

C.137 Tesadüf, olasılık, v.b kavramlar kadere bağlı olarak değişir. Çünkü insanların kaderleri hayata gelmeden önce çizilmiştir. Ama kaderimiz belli olduğu halde ‘’Allah neden bizi dünyaya göndermeden cennete veya cehenneme atmadı’’ diye bir soru da aklımıza gelebilir. ADEM BATARAY

C.137 Allah en güzel şekilde yaşayalım diye bize tavsiyeler verir din ile. Biz bencilce yarını düşünmeden hareket eder, ve hüsrana uğrayınca da basarız yaygarayı. Siz camiye gitmek isterseniz Allah bütün imkanları verir size ama siz illa bara derseniz gitmeyesiniz diye, üzülmeyesiniz diye size  durmadan yanlış der, ama siz illa derseniz al der işte kader bu.İRFAN CEYLAN

C.137 Allah’ı güzeli ve çirkini var ede
C.137

KADER;Alın yazısı

TESADÜF;Ummadığın bir anda beklenmeyenin gelmesidir

TEVAFUK;Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyin bir nedeni vardır.

OLASILIK;Bir durumun gerçekleşme veya gerçekleşmeme durumudur. Din bilimi kapsar dalayısı ile bilimi dinle açıklamalıyız diye düşünüyorum. Zehni GÜN

C 137. Kader,önceden yazılmış insan için planlar topluluğudur. Tevafuk,hiçbir şeyin anlamsız olarak yaratılmayışıdır. Tesadüf kısaca rastlantı olarak tanımlanabilir. Herhangi bir durumun olma şansıdır. . ZEYNEL EDE

C 137.Kader Allah(c.c) tarafından kişide mutlak olacak olaylardır. Tesadüf, tevafuk, ve olasılık ise olması kesin olmayan veya olabilecek olaylardır. Okul okuyup bir gün bir avukat, doktor veya başka bir şey olacağımız kesin değildir. Kişinin olacağı ve yapacağı her şey kaderinde yazılmıştır ve de olacaktır.( FATİH KAPLAN)
C 137.
Kaderi değiştiremezsiniz.Tesadüf ve olasılık ise  her zaman değişmektedir. BURHAN KORHAN

C 137. Kader, insan oğlunun doğumdan ölüme kadar yaşadığı ve yaşayacağı her şeyin yaratıcı katında yazılı olmasıdır.  Tesadüf, kendiliğinden bir şeylerin olmasıdır aynı zamanda gerçekleşen bu olayların sebepsiz olmasıdır. Tevafuk, olayların yaratıcının izni dairesinde gerçekleşmesidir. Yani her şeyin bir sebebi vardır. Fahriye İNCE
C.137.
Kader önceden belirlenmiş yaşam şeklin tesadüf bir olayın ummadığın anda olmasıdır tevafuk bilmiyorum olasılık da ihtimaldir. Osman KILINÇ 
C 137.
Bir fikrim yok. Mahmut ERBAY
C 137.
Kader,ilerde insanın nasıl hayatını devam edeceğini gösterir. Tesadüf,bilmeden başından geçen olay
Tevafuk,tesadüfi olmayan olay                                                                                                                 
Olasılık,Bir durumun gerçekleşme ihtimali   Barış DEMİRTAŞ
C 137.
Kader ve tesadüfe diye bir şeye inanmıyorum. Olasılık var olabilecek ihtimaller toplamıdır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.137 Allahın hikmetiyle bazı olayları zamanı gelince ortaya çıkmasıdır diye bir ortak tanım yapabiliriz. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 137. Kader, önceden belirlenen kişinin başına gelecek her şeydir. Tesadüf, aniden oluşan eylemdir. Olasılık, gerçekleşmesi kesin olmayan olgulardır. Tevafuk, tesadüf yerine kullanılıp, kadere daha bağlı bir kavramdır. Tevafuk aslında kaderle tesadüfün bir etkileşimli ürünüdür. Nesrin EKİNCİ

C.137 kader: iki çeşit kader mevcut külli ve cüzi kader külli kader alnımızda yazılı olan kader cüz i kader ise insanın elinde olan kaderi. TESADÜF: tesadüf diye bir şey yok. Tevafuk: denk gelen şeyler. Olasılık: ihtimal. Mehmet Fatih ŞENGÜL

C 137. Kader: alınyazısı. Tevafuk: uygun hale gelme, birbirine uyma.

Olasılık: rastlantı.Tesadüf: rastgele. SİNAN UZUNDEMİR

C 137.Kader;önceden belirlenmiş yol haritasıdır.sonradan üzerinde kısmen küçük değişiklikler yapılabilir.Tevafuk;kaderin yardımcı kısmı .Murat ÇELEN

C 137.size seçme hakkı verir. Ve ilim öğretir akılla, yol gösterir din ile işte kader bu. SEVDETA ŞİŞMAN