S 135. A-İstisnalar hariç; neden kendimizi, büyüklerimizi ve tarihi aşmalıyız hatta öğrencilerimizi de bizi aşacak şekilde yetiştirmeliyiz?

İp ucu;Akıllı insanlar (zihinsel ve bedensel olarak), İlkel insanın tersine :kainatın, doğa ötesinin, pozitif, nötr, negatif ve varyasyon; tüm aşmazlarını, aşılmazlarını, marifet ve zafiyetlerini, emanetlerini, risklerini, davranışlarını, eylemlerini ve değerlerini;en doğru zaman, süreç ve olguda/larda; doğru yerde/kişi-kişilerde değerlendiren ve değerlendirtenlerdir.

Akıllı insanların en çarpıcı özelliklerinden birisi, gerektikçe;sıra dışı, negatif, istenmeyen veya güdük insan sıfatlarını (drama,dengesizlik, aptallık, yalanı, geri zekalılık, zır delilik, saflık, ahmaklık, serserilik, yalancılık..vb özellikler) toplumun menfaatleri için diyet olarak kullanmalarıdır. Akıllı insanda tüm bedensel(beyin, kalp...vb) ve zihinsel araçlar (akıl, zeka...vb) verimli kapasite ile israfsız çalışır.Evrensel insan; ulaştığı bu sıra dışı;aşmaz, aşılmaz hudutlardan;edindiği, kavradığı ve sağladığı bilgileri, asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini mutlaka kesin doğru teşhis ettikten sonra çevresini inandırıp, rahatlatıp; geleceğe yönelik çözümler üretir ve yeni yollar açar. Öğrencilerimiz sağken bizi, tarihi aşmazsa veya aşacak şekilde yetiştirilmezse, biz öldükten sonra ölü zihinsel bedenimizin ve tarihin metriksi içinde bocalar dururlar.Bu gerçeği içine sindiremeyenler mutlaka bir gün belki de emin olmadıkları birine/lerine kendini/lerini;aksam,sindirilmiş görecek veya bulacaklar.

B-İnsan dünyada gelmiş geçmiş tüm sistemleri ve liderleri, bilginleri..vb hemen herşeyi aşabilir/siniz ama dini ve peygamberleri aşamaz/mazsınız? Önermesinin eksiğini veya safsatasını yazınız.

İp ucu; Dinin metriks boyut ve konumlarını düşünün.

 

C 135.Gelişmek ve çağdaşlık çağı aşmalıyız.Bir önceki taşın üstüne bir taş daha ilave etmektir gelişmek.Biz onları geçemezsek demek ki  gerisinde kalmış olacağız  akıllı ve zeki insanlar üretir. Sadece tüketmez.Hamit MENÇUK

C.135.Gelişmişlik çalışarak,azimle,dürüstlükle bu yolda devam ederek yapmalıyız.daima ileriye doğru gitmeliyiz.BAHAR YILDIZ

C 135. Veto mağdurlarının   sayısı her geçen gün artmaktadır. Bari geleceğimizi bu tufandan kurtaralım. HAYRETTİN AYDIN

C 135.A)Sahip olduğumuz değerlere yeni yeni değerler ekleyip bunları çocuklarımıza ve dolayısıyla da toplumumuza aşılatalım ki toplumumuzun gelişimi daha fazla olsun.Yoksa sürekli olduğumuz yerde ha bire sayarız.          B)Dinin ve Peygamberlerin metriksi aşılamaz.Onların sahip olduğu değerleri,yargıları,hükümleri Allah tarafından belirlenip,örneklenmiştir.Bunun dışında her şeyin metriksini aşmamız mümkün. İdris MANTAŞ
C 135.Gelişmişlik çalışarak,azimle,dürüstlükle bu yolda devam ederek yapmalıyız.daima ileriye doğru gitmeliyiz.Bedih EROĞLU
C 135.
A: Tarihimizi, büyüklerimizi bizler de aşmamız gerekir. Çünkü gelecek kuşaklara da bilgi yönünden aşmış kişiler olmalıdır. B:Din ve peygamberleri aşamayız. Çünkü din tüm evreni kuşatmıştır. Nitekim şu ayette “seni âlemlere rahmet olarak gönderdik” ifadesi bunu gösterir. Doğan ERGÜN.

C 135.  A- Artık bu kalıplaşmış sisteme dur demek için, yeni bir parlak gelecek içinB- Evet. Çünkü onlar ilahi gerçeklerdir. Bizler tam anlamıyla bu gerçeğe ulaşamayız.

  Hatice TUNCER.

C 135. çünkü hep elimizde olanlar ile yetinir isek biz nasıl kendimizi veya başka metriksileri aşacağız.CAHİT ÖZKAN

C 135. Bence de eğer aşamazsak geri kalırız aşarsak ilerleriz. Ahmet ESER

C.135 A-günün ihtiyaçları gitgide değiştiğinden ve arttığından

B- din sınırları peygamberimiz tarafından çizilmiş bu sınırdan öteye geçilemez. Mesut ASLAN

C 135.A.Gelecek neslin daha iyi bir nesil olması ve daha mutlu bir nesil olması için. B.Doğrudur peygamber Allah ile yakın ilişkide olan kişidir.ilyas AKTÜRK

C.135: Evet, kendimizi, büyüklerimizi ve tarihi aşmalıyız ve yetiştireceğimiz bireyleri de bizi aşacak şekilde yetiştirmeliyiz. Bizler yerinde sayan bireyler olursak bizden sonrakilerde öyle olacaktır. O yüzden geçmişi öğrenmek, bugüne kazanımlar elde etmek ve geleceğe yatırım için çözüm yolları üretmek gerekir.

b) Din ilahi kanunlar bütünüdür, peygamberler ise Allah’ın elçileridir. Onlar yol göstericidir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 135.A) Tarihi var olma sürecinde, olaylardan kendimizi soyutlayamayız.  Onun için geleceğime iyi bir metriks ortamı hazırlamalıyız.

B)  Evet, aşılamayacak hiçbir mesele yoktur, din müstesna. ŞEHMUS AKYÜZ

C 135.A:Belki biz öldükten sonra bu insanları bizi aşacak şekilde yetiştirmezsek o zaman bir bocalama içinde olurlar başka şeylerin kurbanı olurlar.

B:Din ve Peygamber Allah’ın kontrolü altındadır Bazı şeyler kesinlikle Allah’tandır ama dünyadaki gelmiş geçmiş tüm sistemler akıl çerçevesi içinde aşılabilir Seyhan IŞIK
C.135.A)çünkü her asrın sorunları farklıdır bizden sonrakileri daha çetin sorunlar bekliyor
B)kur’ anın her çağa hitap etmesinden kaynaklanıyor Menşure DAĞLAR
C.135)
Biz kendi bilgin ve alimlerimize baktığımızda sadece kendi kendilerine çalışmış ve hiçbir öğrenci yetiştirmeden gitmişler.batılılar baktığımızda ise kendileri bir şeyler üretirken kendi yanlarına  birkaç öğrenci yetiştirmişler ve kendi eksiklerini öğrencileri tamamlamıştır.Abdullah DENİZEDALAN

C.135.Akıllı insanlar (zihinsel ve bedensel olarak), İlkel insanın tersine :kainatın, doğa ötesinin, pozitif, nötr, negatif ve varyasyon; tüm aşmazlarını, aşılmazlarını, marifet ve zafiyetlerini, emanetlerini, risklerini, davranışlarını, eylemlerini ve değerlerini;en doğru zaman, süreç ve olguda/larda; doğru yerde/kişi-kişilerde değerlendiren ve değerlendirtenlerdir.

Akıllı insanların en çarpıcı özelliklerinden birisi, gerektikçe;sıra dışı, negatif, istenmeyen veya güdük insan sıfatlarını (drama,dengesizlik, aptallık, yalanı, geri zekalılık, zır delilik, saflık, ahmaklık, serserilik, yalancılık..vb özellikler) toplumun menfaatleri için diyet olarak kullanmalarıdır. Akıllı insanda tüm bedensel(beyin, kalp...vb) ve zihinsel araçlar (akıl, zeka...vb) verimli kapasite ile israfsız çalışır.Evrensel insan; ulaştığı bu sıra dışı;aşmaz, aşılmaz hudutlardan;edindiği, kavradığı ve sağladığı bilgileri, asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini mutlaka kesin doğru teşhis ettikten sonra çevresini inandırıp, rahatlatıp; geleceğe yönelik çözümler üretir ve yeni yollar açar. Öğrencilerimiz sağken bizi, tarihi aşmazsa veya aşacak şekilde yetiştirilmezse, biz öldükten sonra ölü zihinsel bedenimizin ve tarihin metriksi içinde bocalar dururlar.Bu gerçeği içine sindiremeyenler mutlaka bir gün belki de emin olmadıkları birine/lerine kendini/lerini;aksam,sindirilmiş görecek veya bulacaklar.İp ucuna tamamen katılıyorum N.BİLGİN

C.135 daha gelişmiş bir toplum için dünde kalan her şeye bugün bir şeyler ekleyebilmeliyiz.kendimize yaşama bir şeyler ekleyelim ki yerimizde saymayalım ve hayatı boşa yaşamamış olalım.

B)din ve Peygamber efendimiz aşılamaz.zaten Peygamber efendimiz en güzelini en mükemelini yapmıştır.AŞILAMAZ.Melek BOZANER

C.135 insan kendine bir şeyler eklemelidir ki gelişebilsin.yoksa boşa gelmiş boşa gidiyor demektir.ottan farkı kalmaz.

b)aşılamaz.çünkü her şeyiyle Peygamber efendimiz ve dinimiz dört dörtlüktür.Çiğdem Yiğit

C135 daha güzel ve iyi bir ülke için insanlar kendini gün geçtikçe geliştirmelidir.yaşamı daha kolaylaştırmak için.

B)din ve Peygamberimiz bizim yol göstericimizdir.aşılamaz.çünkü en mükemmeli düşünülerek zaten yapılmıştır.Selma ZENGİN

C.135.A.Dünyadaki her şey gün geçtikçe gelişiyor ve değişiyor.bizde çağdaş medeniyetler seviyesine erişebilmek için kendimizi ve fikirlerimizi geliştirmeli ve bunları devletimizin gelişmesi için kullanmalıyız.

B.çünkü din ve peygamber bize ihtiyacımız olan her şeyi sunmuştur. Bize düşen onların sunduğu şeylerin şifrelerini çözmek ve gelişmek için kullanmaktır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 135. A: Büyüklerimizi bizler de aşmamız gerekir.  B:Din ve peygamberleri aşamayız. Çünkü din tüm evreni kuşatmıştır.Erdinç YEŞİLYURT

C.135.Gelişmişlik çalışarak,azimle,dürüstlükle bu yolda devam ederek yapmalıyız.daima ileriye doğru gitmeliyiz.Mehmet Şirin ARTUK

C 135. Felsefede cümlenin sonuna hep virgül konularak cümle bitirilmez çünkü bir sonraki bu bilgi topluluğundan yararlanarak daha güzel bir açıklama getirsin diye .Bizde daha iyiye gitmek için daha güzel yetiştirmeliyiz. MUZAFFER CEYLAN

C 135. A- çünkü her şeyin gelişmesi, örneğin teknolojinin gelişmesi gibi.

            B- insan kâinatın efendisidir. İnsanın efendisi de peygamber olduğundan bunu aşamaz, imkânsızdır. Tekin ÖZBEY

C 135. Veto kurbanları her geçen gün artmaktadır. Bari geleceğimizi bu tufandan kurtaralım. Emre Özden

C.135:Allahın verdiği sabır ve akılla her şey aşılabilir. Celal  TİLGEN

C 135.Bir toplumda çırak ustayı geçmediği müddetçe o toplumun ilerlemesi mümkün değildir.Cebrail HAN

C 135. yaşamak için Ömer GEZİCİ

C 135.Kavradığı ve sağladığı bilgileri, asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini mutlaka kesin doğru teşhis ettikten sonra çevresini inandırıp, rahatlatıp; geleceğe yönelik çözümler üretir ve yeni yollar açacak kişiler oluşturabilmek için. Emine ÖZTÜRK

C 135. Kendimizi, büyüklerimizi tarihimizi aşacak bireyler yetiştirmeliyiz. Çünkü,farklı bakış açılarına o zaman ulaşabiliriz.Hatice ŞAHİN
C.135
A. Allahın vermiş olduğu akılla birçok şey aşılabilir. B. Evet din aşılamaz peygamberlerde aşılamaz daha doğrusu biz aşamayız onlar bizi aşar.. A.KONUKSEVER
 C 135.
A- Tarihi ve tarihlerini bilmeyen toplulukların, geleceklerini de biçimlendiremeyecekleri gerçekliğinden hareketle,  bireyin kendi anadilini öğrenmesi ve kavramasının da  kendi tarih bilinçlerinde geçtiği ve böylece kimlik şekillenmesinde hem dilsel kimliğe etki yapmakta ve hem de kendi kültürel kimliğini sahiplenmesini bireye dayatmaktadır. Yani kendisini tarihte Kürt olarak bulamayan birey, ne dil bazında ve nede kültürel bazda kimliksel olarak Kürt milli kavramıyla özdeşleşmeyecektir. "Kendini bilen Rabbini bilir" (hadis) Kendini bilmenin bir anahtarı da, kişinin kendini neyin motive ettiğini bilmesidir. İnsanı, doyurulmamış ihtiyaçlar motive eder.
B- dini ve peygamberi aşamayız.  Dinin sahibi Allah tır. Bunu için aşılmaz. Peygambere vahi geldiği için peygamber de aşılamaz. Abdulmevla  OKTUAY
C 135.
Eğer geçmişimizi aşamazsak ilerleyemezsek geleceğimizden de büyük beklentilerimiz olamaz.Meral YILMAZ                                                                                                                            
C 135. Öğrencilerimiz sağken bizi, tarihi aşmazsa veya aşacak şekilde yetiştirilmezse, biz öldükten sonra ölü zihinsel bedenimizin ve tarihin metriksi içinde bocalar dururlar.Bu gerçeği içine sindiremeyenler mutlaka bir gün belki de emin olmadıkları birine kendini;aksam,sindirilmiş görecek veya bulacaklar. Kadir AVCİ 
C 135. A-Çünkü ilerlemenin şartı budur. Zamana ayak uydurmanın ve bizi geçenleri geçmenin yegâne çaresidir bu
.B-Çünkü onlar ilki ve en mükemmeli yapmıştır.(Buda zaten onların mucizesidir) Ercan ÇiFTÇi

C 135. Çünkü her geçen gün yeni cahiller ortaya çıkıyor.Yani virus sürekli kendini eşlediğinden bizde yeni bağışıklık sistemi geliştirmeliyiz. . Uğur YÜCEDAĞ

C 135. . Bizler yerinde sayan bireyler olursak bizden sonrakilerde öyle olacaktır. O yüzden geçmişi öğrenmek, bugüne kazanımlar elde etmek ve geleceğe yatırım için çözüm yolları üretmek gerekir.tarihi aşmalıyız  çünkü gelecek kuşaklarımızın devamı için bunu aşmalıyız.Ahmet DUSAK

C 135. Veto kurbanları her geçen gün artmaktadır. Bari geleceğimizi bu tufandan kurtaralım. Muhsin ERSAN

C.135 A. İnsanların beyinlerini geliştirmede sınır yoktur. Çünkü bizler beynimizin çok küçük bir kısmını kullanıyoruz. Kendimizi sınır tanımadan geliştirirsek etrafımızdakilere daha faydalı olabiliriz. Ama güzel ahlaklı olmak zorundayız. ADEM BATARAY

C.135 B. Bugüne kadar beynin en büyük bölümünü peygamberimiz kullanmıştır. Ama bugünden sonrada insanların o seviyeye ulaşabileceklerini sanmıyorum. Ama en azından insanlar kendilerini geliştirmeye çaba sarf etmeleri gerekir. ADEM BATARAY

C.135 Önce biz kendimize ait kötü duyguları aşmalıyız. Her insan bunu yaparsa sorun kalmaz. İRFAN

CEYLAN

C.135 Biz düzelirsek diye başlarsa tüm insanlık sorun kalmazdı. SEVDETA ŞİŞMAN

C.135. Gelişmişlik çalışmayla bir şeyler üretmeyle olur bunu gerçekleştirmek için azimle ileriye bakmalıyız. Zehni GÜN

C 135. Zaman sürekli değişimi ve yenilikleri gerektirir. Bundan dolayıdır ki değişim ve gelişimin olmadığı her noktada ilerlemeden söz edilemez. Bizden sonraki neslinde bizi aşması değişiklik yaratması gerekir. . ZEYNEL EDE

C 135.A)Eğer insan kendini ve geçmişini aşamazsa her zaman yerinde sayar. Tabiî ki bu demek olmuyor geçmişimizi tamamen unutulmamalı. Bir geçmişe sahip olmayan halklar yok olmaya mahkûmdur.

B)Gelişmiş insan ne kadar bilgili olursa olsun Allah’ın öğrettiğinden başkasını bilemeyiz. Din ve peygamberler en üst seviyede olduğu için onları kendi aklımızla aşamayız. (FATİH KAPLAN)

C 135.A)Geçmişte yaşanan iyi olayları kendimize örnek almalıyız.

B)Gelişmiş bir insan ne kadar bilse de Allah’ın ona öğrettiğinden başkasını bilemez. BURHAN KORHAN

C 135. A.her gelecek neslin daha fazla zihinsel zekaya ihtiyacı olduğundan                                                              
B. din sınırsız metrikse sahiptir ve peygamberler en evrensel insan konumundadır Fahriye İNCE
C 135.
Öğrencilerimiz sağken kıymet bilmez her giden için de erken oldu deniyor. gerçekler vaktinde kıymetlidir biri onu bize söylediğinde değil.Selman BÜYÜK C.135.Sizde çok güzel belirtmişsiniz gelişme bir ters pramit gibi olmalı her yeni nesil bir önceki nesillerin bilgisinden fazlasıyla yararlanmalı ve yeni bilgiler geliştirmeliler. Osman KILINÇ                          C 135.Daha iyi bir yaşam için. Mahmut ERBAY                                                                                         C 135.Çünkü değişen dünya şartlarına uyum sağlamak için bazı şeylerimizi aşmalıyız.Barış DEMİRTAŞ

C 135. İlerleyebilmek için hep öncekileri geçmek gerekiyor. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.135

A- Çünkü dünya sürekli gelişiyor biz kendimiz geliştirmezsek ezilen kesim biz oluruz. Çağı yakalamak için buna mecburuz.

B-Çünkü insanların belirli aralıklarda düşünme kabiliyetleri vardır. Allah vb. kavramlar bizim frekanslarımızı aşıyor. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 135. A)Sahip olduğumuz değerlere yeni yeni değerler ekleyip bunları çocuklarımıza ve dolayısıyla da toplumumuza aşılatalım ki toplumumuzun gelişimi daha fazla olsun. Yoksa sürekli olduğumuz yerde habire sayarız.

          B)Dinin ve Peygamberlerin metriksi aşılamaz. Onların sahip olduğu değerleri, yargıları, hükümleri Allah tarafından belirlenip, örneklenmiştir. Bunun dışında her şeyin metriksini aşmamız mümkündür. Nesrin EKİNCİ

C.135 yazılan tüm ipucuna katılıyorum.. ayrıca sürekli ileriyi düşünmek gerekir geçmişten ders alıp sürekli ileriye gidilmeli. Mehmet Fatih ŞENGÜL

C 135. A) akıllı insan ahlakını en iyi seviyeye insandır. B) dinler, peygamberler insanların her türlü düşüncesine açıklık getirerek donanıma sahip olduklarında hata payları azdır.SİNAN UZUNDEMİR

C 135.  Gelişim için gereken şey odur da ondan… Başkalarının ayak izlerine basarak yürürseniz asla size ait bir ayak izi olamaz. Murat ÇELEN