S 121.Peki neden bir toplum içinde doğru konuma/lara(güzel ahlak liyakati doğrultusunda) değişmek isteyenler; bu kadar çok az?

A-Toplum yaşadığının en iyisi olduğuna iman etmiştir. Bu durumda; ya cahildir ya alim yada güdüktür (parçalatımıştır, sağlıklı ve yekpare düşünemez) .1, 2

B-Toplum besin piramidinin tepesinde olduğu için düşünmeye gereksinim duymaz ve uyuşmuş.

C-Yukarıdaki her iki durumda da asıl neden fert ve toplumsal bazda toplumsal güzel ahlakın bozulması-dumura uğraması, toplumsal güzel ahlakın birlikteliği dumura uğratılması nedeniyle;antagonistık kurum, kuruluşlar gelişmiştir. Sağlıklı düşünemeyen fert ve toplum konumunda olduğunun bilincinde değildir. Zamanında değişimi kabullenmemesinin arakasında total evrimsel tufanı göremiyor. Ne yazık ki bazı nasyonalist evrimciler, cahil değişmeye hazır olsalarda, bilim insanlarımız bile bu liyaktsiz toplumsal değişim ve değişmezliğin arkasındaki ki tufanı göremiyor.Matbaa ve evrim dersinin varlığını kabul etmemenin cehaletine rağmen ki bunun arkasında yani değişmezlik acısının arkasında yok olma riski vardır. Ama evrimleşmiş veto imparatorluğunun kapitalistleri, münafıkları içimize düşürdüğü nasyonalizm ateşini aşıp değişime hazır adaylıklarını hemen ilan ettiler bile.Lütfen yukarıdaki 114. sorudan 128.soruya kadarki soruları okuyup sonucu bir arada düşünüp değerlendirmeye çalışın.İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz

hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar.


C 121.Çünkü insanlığın çivisi çıkmış insanlar nefsini ön plana çıkarıyor. Tabiri caizse deccal sofrasından herkes bir lokma alma yarışında kıyamet de yakın herhalde. Liyakatli insanlar çağa uyamıyor Liyakatsizler ise nefsini ve zekasını kullanarak her yere  ahtapot gibi dağılmışlar. Hamit MENÇUK

C 121.  Güzel ahlaklı, doğru ve dürüst olan insanlar toplumda iyi bir yere gelemedikleri için. Toplumda iyi konumlarda olanların genelde kötülük düşünenlerden oluşması. Hatice TUNCER.

C.121 toplum yaşamının en iyisi olduğunu ima etmiştir bu durumda ya cahil ya alim yada sağlıklı ve yekpare düşünemez. Bunların etkisi ile nefsine zor gelen değişimleri gerçekleştirmesi zor olmuştur. BAHAR YILDIZ

C.121 Çünkü bu tür değişimler nefse zor gelen dünyevi lezzetleri dışlayan bir mahiyet arz ettiklerinden başarılması güçtür. N.BİLGİN

C 121. İnsanların toplum içinde güzel ahlak doğrultusunda değişen insanların az olmasının nedeni iman etmeyenlerin hep toplumda iyi yaşam  standartlarında ulaşma çabasındadır. Doğan ERGÜN

C 121.Kimileri koktuğu için,kimileri de kendini yalnız hissettiği için.İnsanlar zaten kolay kolay değişebilecek huyundan vazgeçecek varlıklar değillerdir.Bir de günümüz şartları ve hükümleri yerlerini koruduğu sürece bu kalıplaşmış cehaletlerine mahkumdurlar. İdris MANTAŞ
C.121 çünkü doğrular sınır koyuyor fazlaları yasaklıyor…nefse güzel gelmeyen uygulamaları yaptırıyor…. Mesut ASLAN

C 121.Menfaatleri onun değişimini engelliyor yada sağlıklı düşünemediği için Seyhan IŞIK

C.121: Cahilin cahilliğinden bihaber olması ya da besin piramidinin üst noktalarında birilerince beslendiği için bu durumun işine gelmemesi. Dilek KARABAYRAKTAR

C 121. Allah insanlara doğru yolu gösterdikten sonra seçimi insana bırakmıştır İnsan ise şeytan ve nefisle Allahın emirleri arasında gidip gelir Allaha ulaşması bek zordur Ancak Salihler müstesna Ömer GEZİCİ

C 121. Çünkü genelde bakılırsa fedakar olan insan azdır. Ahmet ESER

C 121. doğruluğun yada adam gibi adam olmanın bu devirde gerçek değerini gördüğü söylenemez. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyor isek neden doğru olma çabası içine girelim ki?CAHİT ÖZKAN

C 121.İnasnı tahrik eden nefsi duygular insanı zorlar bazen yanlış kararlar verdirir. Bundan başarı olmak zordur.Abdullah DENİZEDALAN

C 121. Kendi vicdanının   sesini dinlediklerinden, ayrıca ahlaklı olmak kendilerince kötü oluyor nedir, bunun için ahlaklı olmayı yeğlemiyorlar. Ve de İslami değerlerden yoksun yaşadıklarından dolayı olabilir. Çünkü güzellikler diyarı islamiyettir. HAYRETTİN AYDIN

C 121.Doğrular sınır koyuyor fazlaları yasaklıyor…Erdinç YEŞİLYURT

C.121.herkes nefsinin istekleri doğrultusunda hareket ediyor.nefiste genelde şeytanın istediği şeyleri istediğinden insanlar güzel ahlaktan ve liyakatten bu kadar uzaklar. HAYRETTİN KARABUDAK

C.121 Çünkü doğrulara sınır koyuyor bu sınırlar çıkarlara ters düşünce menfaatleri bunu engelliyor  Celal  TİLGEN

C.121.Kötülükleri yapmayı herkes kolaylıkla yapar fakat iyi olmasını herkes beceremez.Çoğu kez kendimiz bile doğruları bildiğimiz halde yanlışlar bize daha cazip gelir ve onları seçeriz.Selma ZENGİN

C.121.Doğruları yapmak kötü şeyleri yapmaya göre daha zordur.Biz insanlar zaten sürekli kolaya kaçtığımız için iyi yönde değişmeyi pek tercih etmeyiz.Melek BOZANER

C.121.İnsanlar kendi menfaatleri için herşeyi yaparlar.Günümüzde deiyi ahlaklı sürekli doğrulardan yana davranan insanlar hak ettiklere yere gelemedikleri için kimse iyi yönde değişmek için çaba sarfetmiyor.Çiğdem YİĞİT
C 121.insanlar değişebilecek huyundan vazgeçecek varlıklar değillerdir.Bir de günümüz şartları ve hükümleri yerlerini koruduğu sürece bu kalıplaşmış cehaletlerine mahkumdurlar. Mehmet Şirin ARTUK
C 121.Gelenekçi yapıya sahip olduğumuzdan yenilikleri kolay hazmedemiyoruz. A) İleriyi tam iyi görü analiz edemeyişimiz ve iyinin bir adım daha ötede olduğunu tam iyi kavrayamamışlığımızdır. MUZAFFER CEYLAN

C 121. Çünkü günümüzde insanlar nefislerinin etkisi altında kalmışlardır. Kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmektedirler. İnsanlar, güzel ahlaktan, dinden uzaklaştıkça duyarsızlaşıp körelmektedirler. Hatice ŞAHİN

C 121. Toplum insanların bütünü olduğundan dolayı güzel ahlak doğrultusunda en iyi yönelmelidirler. Tekin ÖZBEY

C 121. Kendi nefislerinin sesini dinlediklerinden, ayrıca ahlaklı olmak kendilerince kötü oluyor nedir, bunun için ahlaklı olmayı yeğlemiyorlar. Ve de İslami değerlerden yoksun yaşadıklarından dolayı olabilir. Emre Özden

C 121.Toplumlar yaşadığının en iyisi olduğuna inanmış düşünmeye gereksinim duymamıştır. Zeki insanı güzel ahlaklı insandan daha çok benimsemiştir. 

Kerime TAŞ

C 121. Yaşadığımız süreç bireyselliği o kadar çok ön plana çıkarıyor ki birey insan olma değerleri hiçe sayıp maddi değerlere bu denli çoşkun bir şekilde koşma süreci olmuştur. ZEYNEL EDE

C 121. Kendi nefislerinin sesini dinlediklerinden, ayrıca ahlaklı olmak kendilerince kötü oluyor nedir, bunun için ahlaklı olmayı yeğlemiyorlar. Ve de İslami değerlerden yoksun yaşadıklarından dolayı olabilir. Çünkü güzellikler diyarı islamiyettir. Muhsin ERSAN

C 121.Ahir zaman olarak adlandırdığımız bu zamanda yanlış bilinen bir önerme var. iyilik yap kötülük bul bundan dolayı iyi ahlaklı insanlar gün geçtikçe azalıyor.Cebrail HAN

C 121.Belki de  yetiştiği  çevre  buna  müsait  olamadığından azdır. Barış  DEMİRTAŞ

C 121.Güzel ahlakın egolarını tatmin etme aşamasında karşılarına hep bir sorun olarak çıkacağını bildikleri için. Emine ÖZTÜRK

C 121. A. Böyle insanlar alim değildir.            B. Kapitalistlerdir.            C.Cahil insanlar toplumun yol almasını önlüyor. .Sevgi ALMAK

C 121.Bu bir siyasettir.Yani devlet siyaseti aslında değişime kapalı insanlar yetiştirmeyi kendine daha uygun buluyor.Ve insanlar bu durumdan şikayetçi değil belki de böylesi işlerine geliyordur.Meral YILMAZ

C 121..Nefsimize yenildiğimiz için.içimizdeki islami olgunun varlıgını dahi alt eder.A.KONUKSEVER

C 121. Değişmek cesaret ister. Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez. besin piramidinin tepesinde bulunan insanın değişmesi zordur. Abdulmevla OKTUAY

C 121. Çünkü bu işler pek kolay değil yürek ister. Yani ateşin içindeyken yanmamayı gerektirir, yüzme bilmezken suya girmemeyi gerektirir. Bildiğin an oyunu kullanmalı bilmediğin an suskun rol oynamalıdır. Ercan ÇiFTÇi

C 121.liyakatli insan yolunda mesafe kat etmek isteyenler liyakatsizlerin hedefi olur bu da onların azlığını doğurur.Ahmet DUSAK

C 121.Çünkü cahillerin ve menfaatçilerin metriksini aşma erdemini gösteren çok az kişi vardır. . Uğur YÜCEDAĞ

C.121 toplum yaşamının en iyisi olduğunu ima etmiştir bu durumda ya cahil ya alim yada sağlıklı ve yekpare düşünemez. Bunların etkisi ile nefsine zor gelen değişimleri gerçekleştirmesi zor olmuştur. ilyas AKTÜRK

C 121. Belki de  yetiştiği  çevre  buna  müsait  olamadığından azdır. Kadir AVCİ

C.121 Alimler makam sevgisi gütmezler. Anca verilirse alırlar. İRFAN CEYLAN

C.121 Makam önemli değildir, önemli olan yapabildiklerinizdir. SEVDETA ŞİŞMAN

C.121 Güzel ahlaklı insanlar günümüzde o kadar az ki, kendini zeki sanan insanlar onlardan kat kat fazla. Galiba zeki insanlar maddi açıdan parayı çabuk buldukları için güzel ahlaklı olmaktan uzak kaçıyorlar. Örneğin günümüzdeki siyasetçiler… ADEM BATARAY

C 121.Kimileri koktuğu için,kimileri de kendini yalnız hissettiği için.İnsanlar zaten kolay kolay değişebilecek huyundan vazgeçecek varlıklar değillerdir.Bir de günümüz şartları ve hükümleri yerlerini koruduğu sürece bu kalıplaşmış cehaletlerine mahkumdurlar.Bedih EROĞLU

C.121 Çünkü doğrulara sınır koyuyor bu sınırlar çıkarlara ters düşünce menfaatleri bunu engelliyor  Zehni GÜN

C 121.Güzel ahlak bazı kesimlerin menfaatlerine ters düştüğünden bunu kabullenmezler.

A)Toplum kendine göre insanlara belli yerlere tutunmalarını sağlamıştır.

B)Toplumda rahatlık insanı tembelleştirir.

C)Zamanın değişmesi bile halen bazı zihniyetleri değiştirememiştir. (FATİH KAPLAN)

C 121. Ya cahil, ya menfaatine gelmez. ŞEHMUS AKYÜZ

C.121. Aborjinlerin yalan söylemeye ihtiyaç yoktur ama biz yalansız yaşayamayız nedeni ise tartışılır. Menfaatlerimize göre hareket ediyoruz buda olumsuzlukları doğurur. Osman KILINÇ

C.121 Çünkü neredeyse herkes asimile olmuştur. Birçok kişide elindekilerine körü körüne bağlandığı için liyakatli insan olma yolunda bir mesafe kayd edemiyoruz. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C121.Güzelahlak kapitalist ahlaka karşiı olduğu için bazılarının işine gelmez

A)      Toplum insanlara hayatı öğretir

B)       Rahatlık insanı gaflete sokar

C)      Zamanı değiştiren asıl sebep zihniyettır  BURHAN KORHAN

C 121. İnsanlar bulundukları konumların en iyisi olduğuna inanıyor ve laiklikle birbirinden ayrılan dünyevi ve uhrevi meselelerde kapitalistler ve münafıklar cahilleri kendi menfaatlerine alet ediyorlar. Fahriye İNCE                                                                                                                                          
C 121.
Yetiştiği çevrenin etkisi bunların sayılarını belirleyebilir.selman BÜYÜK                                                   
C 121.
Her ne olursa olsun doğrudan şaşmamak gerekir.Mahmut ERBAY
C 121.
Çünkü çıkar ilişkisi her şeyden önce gelir mantığı vardır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C121.İnsanların en büyük düşmanı nefisleridir.obu yüzden nefsi yenmek zordur.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 121-çünkü herkes kendi nefsi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor hangisi rahat geliyorsa onu yapıyorlar yanlış bir düşünce zaten ondan dolayı bu toplum bu halde Nesrin EKİNCİ   

C 121.toplum içinde doğru konularak değişmek isteyen çok az. Çünkü doğrular ve olması gereken değerler bazılarının rahatlık menfaatlerine ters gelir. Bu durumda işin kolayına kaçmak istersen piramidin tepesinde bulunan ve uyuşmuş toplumu ve daha çabuk ele geçiririsin. SİNAN UZUNDEMİR

C 121. Toplumda yaşayan bazı cahiller besin piramidin tepesinde olduğu için düşünmeye gereksinim duymazlar. Murat ÇELEN