S 12.İddia edilir ki güzel ahlaklı insan yetiştirtmedikçe, hiç bir yönetim sistemi işe yaramaz ve insanlık sorununu çözemez. Aksine hangi yönetim sistem olursa olsun, insan hem kendisine hem de çevresine zarar verir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İp ucu;"Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Hz. Muhammed A.S."

C 12.Tüm sistemlerin daha iyi işletilmesi ve güzel işlerin yapılabilmesi ve sağlıklı toplumsal yapı ancak güzel ahlaklı insanlarla yapılabilir. . HAYRETTİN AYDIN

C 12. Kesinlikle. Çünkü güzel ahlak sahibi insan kapitalist ruhu yoktur, güzel hasletleri olan, iyilik perisi olan insandır. Muhsin ERSAN.

C 12.Aslında önerme pek eksik görünmüyor. Güzel ahlaklı insan kendisine diğer insanlara çevresine saygılı insandır.Liyakatli insandır.Peygamberimizin sözü  de zaten çok açık.’’Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’’Elçilerin dünyaya geliş amaçları insanların huzur ve mutluluğuysa bu da ancak güzel ahlaklı insanların olmasıyla mümkün olur.Güzel ahlaklı insanlar çoğaldıkça sorunlarda bir bir ortadan kalkar. Hamit MENÇUK

C 12. İddia edilir ki güzel ahlaklı insan yetiştirtmedikçe, hiç bir yönetim sistemi işe yaramaz ve yarayanlar yaradıkları muhtemel zamana kadar insanlık sorununu çözemez. Aksine hangi yönetim sistem olursa olsun, insan hem kendisine hem de çevresine farkında olmadan veya olarak zarar verebilir. Hz Muhammed (A.S.) Gönderilmiş olduğu vazifeyi tamamlamıştır. M. Sait DEMİR

C 12. Hocam doğru söze ne denir. Bu söylediklerinizin fazlası var eksiği yok.  Hatice TUNCER.

C 12. Günümüzdeki insan sorununa çözüm aramanın tek yolu, güzel ahlaklı insan yetiştirmektir. Doğan ERGÜN

C.12 Güzel ahlaklı insan her yerde mutlu,dürüst,sevilir ve saygıdeğer kişilerdir.Ahlaksız yalanı dolanı her türlü rezilliğin mevcut olduğu yerlerde huzur yoktur kainatın güzel ahlakını tamamlamak üzere peygamber efendimizin gönderilmesi büyük bir kanıtıdır. BAHAR YILDIZ

C.12 Güzel ahlak olmasa güzel ve iyi kavramı ortadan kalkar.SEVDETA ŞİŞMAN

C.12  Şuan adaletli yaşıyorsak bu güzel ahlak sayesindedir.İRFAN CEYLAN

C 12. yani sonuçta ahlakın olmadığı bir sistemde düzenden söz edilemez. Dolayısı ile ahlaklı bireyler yetişecek ki sistem düzene girebilsin. CAHİT ÖZKAN.

C 12. Bence de bu önerme doğrudur.Ahmet ESER
C.12 insanlar mutluluğun sırını parada şan şöhrette aramışlardır bu arayış insanları bitmek tükenmez bir doyumsuzluğa itmiştir. İnsanların birbirini hakkini gözetmesi için sistemler çıkarmıştır. Bu sistemler insani kaynaklı olduğu için istenilen amaca ulaşamamam iştir. İnsanin soruların çözebilecek tek sistem insani tam anlamıyla tanıyan Allahın sistemiyle ulaşabilir. Ömer  GEZİCİ

C.12 güzel ahlaklı insanlar kuran ahlakıyla yetişmiş insanlardır. Çünkü orda nasıl güzel ahlak sahibi olunur diye her şey vardır.çünkü güzel ahlakta rabbimizin emir ve yasakları geçerlidir eh rabbimizin emir ve yasaklarında hiç insanlığa zarar verecek davranış yoktur daha ziyade insanlık yararına bir takım şeyler vardır.insanlık zararına yapılacak faaliyetler olmadıkça,aksine yararlı icraatlar yapıldıkça toplumca yükselinir. Mesut ASLAN

C.12  Bence bir sistemin ayakta kalabilmesi için güzel ahlaklı insan değil de  o  sistemin insanını yetiştirmek gerekiyor çünkü insan güzel ahlaklı olabilir ama o sistem  o kişi için iyi olmaya bilir ve o kişi sistemi yıkmayı amaç edine bilir Abdullah  DENİZEDALAN

C.12.bütün işler sonunda Allaha döner Menşure DAĞLAR

C.12: Aksine hangi yönetim sistemi olursa olsun güzel ahlaklı insan yetiştirtmedikçe, insanlar hem kendisine hem de çevresine zarar verecektir.  Dilek KARABAYRAKTAR

C 12.A Güzel ahlaklı insan;kendini ve nefsini tanıyandır.Akıllı davranandır.Güzel ahlak;İslam dininin en güzel hediyesidir. Seyhan IŞIK

C 12. İnsanlık bilim ve teknolojide ne kadar ilerleseler de güzel ahlaklı ve inançlı bireyler yetiştirmedikçe istenilen düzeye varılamaz.Hatice ŞAHİN

C.12 ahlak sahibi münevver insanların olduğu yerde huzur ve saadet olur.rezil ahlaksız yalan ve dolan olan yerlerde ise felaket olur.nitekim kainatın önderi Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demesi bunun en güzel ispatıdır. N.BİLGİN

C12.Bu önermeye katılıyorum.Ben buna inanıyorum insanlar güzel ahlaklı olsa hiçbir sorun kalmaz.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.12Önerme doğrudur.Hz. Muhammed A.S. güzel ahlakı tamamlamıştır ama şu an da insanlık bozulmaya çalışılıyor.ÇİĞDEM YİĞİT

C.12Peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamıştır ama insan artık her şeyi unutmuştur.MELEK BOZANER

C.12.Önerme doğrudur. Güzel ahlak olmadan olmaz.SELMA ZENGİN

C 12. Güzel ahlaklı insanların var olması dünya düzeninin bozulmadan varlığını sürdürmesi demektir.Erdinç YEŞİLYURT

C 12.Güzel ahlak dışında hangi ahlak sistemi olursa olsun mutlaka bir noksanlık vardır güzel ahlak ancak peygamberler de ve Salih insanlarda vardır bu bir gerçektir Ahmet  DUSAK

C.12 Bu önermeye ekleyecek fazla bir şey yok bence güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek kapitalist ahlakı yok edecektir Celal  TİLGEN 

C.12.kişinin zihniyeti bozuksa hiçbir yönetim şekli onu düzeltemez. Güzel ahlaklı insanlar yönetime gelirse yolsuzluklar azalır,devlet daha güzel yönetilir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 12. Kholberg insanı ahlak açısından 6 aşamaya ayırır.Bunalar dördüncü düzey olan yasalara uyma ile yönetilen insanlar çevresine zarar vermezler. MUZAFFER CEYLAN

C 12. Güzel ahlaklı insan kendisine diğer insanlara çevresine saygılı insandır.Liyakatli insandır.Peygamberimizin sözü  de zaten çok açık.’’Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’’Elçilerin dünyaya geliş amaçları insanların huzur ve mutluluğuysa bu da ancak güzel ahlaklı insanların olmasıyla mümkün olur. Mehmet Şirin ARTUK

C 12.Sistemleri oturtmak için ortak değerler çevresinde bir araya gelmiş güzel ahlaklı insanlara ihtiyaç vardır.Meral YILMAZ

C 12. Bütün sistemler insan ürünü olduğu müddetçe zararlıdır. Fakat ilahi bir sistem insana yararlıdır. Tekin ÖZBEY

C.12 İyi insan yetiştirmemenin bedeli zaten bir çok devletin yıkılışının en büyük sebebidir.Bunun örnekleri tarih sayfalarında yitip giden devletlerdir.ZEYNEL EDE

C 12.Güzel ahlak sistemlerle değil. Ancak güzel ahlaklı ailenin meyvelerinden gelir yani olay sistemlerin işi değil. KERİME TAŞ

C 12. Her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır… BARIŞ HOZMAN

C 12.Değişimi kendi dışımızda aramak bir yanılgıdır. İnsan değişimi kendisinde yaratmalı ve bu noktada iyinin ve güzelin ne olduğunu sorgulamalıdır. Bunu yaşayabildiği ölçüde özgür olur bu ölçüde temsili yeti mükemmelleşir. Emine ÖZTÜRK

C 12. Güzel ahlaktan yoksun insanlar hem çevresine hem kendisine zarar verir. Sevgi ALMAK

C 12.Bence dünyada güzel insanlar sadece olsaydı hiç kimse birbirine zarar vermezdi.Bu nedenle mümkün oldukça kendimizde dahil güzel ahlaklı insanlar yetiştirilmelidir. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 12. Dürüst olmanın doğru söylemenin yolu güzel ahlaklı insanları yetiştirmekle olur. Bunlar olunca hayatımıza yön verilir. Emre Özden

C 12.ne kadar güçlü olursa olsun güzel ahlaklı insanlar olmadıkça yönetim sistemi mutlaka bir gün çökecektir. Cebrail HAN

C 12. Bütün iyilikler güzel ahlakın bir neticesidir. Yükselen bütün insanlar ancak güzel ahlakları sayesinde yükselmişlerdir. Dünyamızda yaşamın sürmesi için mükemmel bir düzen vardır. Bu mükemmel düzeni oluşturan her şeyi korumak ve geliştirmek güzel davranışta bulunmaktır. Abdulmevla OKTUAY

C 12. İnsanları insanlarla olan ilişkilerinde bağdaştıran, birleştirip kaynaştıran karşılıklı değerler alış verişi sağlayan kısacası onları anlamlaştıran şüphesiz güzel ahlaktır. Bundan dolayı sorunların giderilmesinde izlenecek en doğru yol güzel ahlak yoludur. Ercan ÇiFTÇi

C 12. Fikir önderlerinin, yöneticilerin ve toplum üzerinde söz sahibi insanların güzel ahlaklı olup etrafındaki insanlara örnek olmalı. ŞEHMUS AKYÜZ

C 12. Sistemlerin çözümünde yatan gerçek güzel ahlaktan geçer.Çünkü çevrenin sistemi bir şekilde kendisini devam ettirebilmesi için çevrenin sistemini bozmayacak güzel ahlaka ihtiyaç vardır. Uğur YÜCEDAĞ

C 12. Güzel ahlaka sahip olmayan bir sistemdeki insanlar bireysel anarşist tarafları ön plana çıkar. İd kontrolü gerçekleşemez. Bu nedenle toplumsal huzur ve barış sağlanamaz. Mehmet Salih Gökhan

C 12. Bence de bu önerme doğrudur. İlyas aktürk

C 12. Çünkü güzel ahlaklı insan yetiştirtmedikçe, hiç bir yönetim sistemi işe yaramaz  ve insanlık sorununu çözemez. Aksine hangi yönetim sistem olursa olsun, insan hem kendisine hem de çevresine zarar verir. Cehalet ve cahiller güzel ahlakın ebola virüsü gibidirler. Onun için alimler genellikle cahillerden uzak dururlar.  Kadir AVCİ

C.12. Güzel ahlakın diğer bir anlamı da başkalarının hakkına saygı demektir. Saygıda kusur olmadıkça adaletsizlik olmaz dolayısıyla asayiş ve yönetime gerek minimum seviyede olur. Zehni GÜN

C.12 Güzel ahlaklı insan her zaman ülkesini iyi şekilde temsil eder. Çıkarcı olmayışından dolayı ülkesi iyi duruma gelir. ADEM BATARAY

C 12.herkes güzel ahlaklı olmalı ve dürüst olmalıdır. . Bedih EROĞLU

C.12 Ahlaklı akıllı insanların olduğu yerde huzurda söz konusudur. Rezillikten uzaktırlar. A.KONUKSEVER

C.12.Güzel ahlak insanların birbirleriyle yaşayabilmelerini sağlar. Peygamberimiz(s.a.s)  güzel ahlakı insanlara yaydığı için kısa bir sürede büyük bir imparatorluk oluşturdu. Bugün eğer bizde güzel ahlaklı insanların sayılarını arttırırsak büyük bir ülke olurduk. (FATİH KAPLAN)

C12. . Peygamberimiz(s.a.s)  ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.insanların birbiriyle güzel geçinmelerini sağlar BURHAN KORHAN

C.12 İyi insan yetiştirmemenin bedeli zaten bir çok devletin yıkılışının en büyük sebebidir.Bunun örnekleri tarih sayfalarında yitip giden devletlerdir.ZEYNEL EDE

c 12.hiç bir sistem insan ahlakını düzeltmeye dayalı değilse ayakta kalamaz.komünizm hidayete erdi kapitalizm de ermek mahkumudur. Selman BÜYÜK

C.12.Güzel ahlak dünyada yayılım göstermekle birlikte dünya daha güzel ve yaşanılır bir hale gelir.Ve bu güzel ahlakı yayılması aslında herkesin görevidir herkes görevini yapsa neden güzel ahlak yayılım göstermesin Osman KILINÇ

C.12 Çok yerinde bir iddia. Eğer ki dünyanın menfaatli insanların kontrolüne verilmesini istiyorsak yapılacak tek şey güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek olmalı. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 12. İslam dininin su damlası iken deniz olmasının sebebi dinin temsilcisi olan Hz. Muhammed(s.a.v) in bütün insanlığa örnek olan güzel ahlakıdır. Fahriye İNCE
 C 12.Bence de güzel ahlaklı insan her şeyin çözümünü hiç kimseye zarar vermeden üretir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 12.Güzel ahlaklı insanlar yetiştirilmeli.Ancak bu şekilde toplumca iyi yere geline bilir. Mahmut ERBAY

C 12.doğru zaten güzel ahlaklı insanlar başımızda olmayınca birçok olay oluyor bunu görmekteyiz hem kendilerine hem de insanlara zarar vermektedirler. Nesrin EKİNCİ

C 12. Ahlak olmayan yerde yaşamın hiçbir boyutunun sağlıklı işlemesi söz konusu olamaz. Ahlaksızlık riyakârlığı, riyakârlık felaketi getirir. İslamiyet’in ve diğer bütün dinlerin temeli ahlaktan başlamaktadır. SİNAN UZUNDEMİR
C 12.İyi ahlaklı insanlar yönetim için daha uygundur. Ancak her şeyde bunu aramakta doğru olmaz sanırım. Murat ÇELEN
C 12.Güzel ahlaklı insan sorunu yoktur.Tanımlanan insanlık sorunu ise kapitalist ve kuduz ahlak gibi ahlak sahiplerin oluşturduğu sorundur.Bundan dolayıdır ki bu tür insanların önce değişmesi gerekir.Yoksa çevreye her an her zaman zarar verir. İdris MANTAŞ