S 119.Nasyonalist Lider Kimdir? Evrensel Lider Kimdir? Soyalist Lider Kimdir? Önder Kimdir? Alim Kimdir? Peygamber Kimdir? Bunlardan hangisi/leri aşılabilir hangisi/leri aşılamaz neden?

İp ucu;dini aşamazsınız, sindirmeye kalkışırsanız Siyonistleşir;ya sosyal lösemi veya kangren olursunuz, Laiklikle uzakta duramazsınız bu bizi laiklik bekçiliğine iter. Liyakatli laikle dinden yararlanma mesafenizi ya öğrenecek veya bileceksiniz.

Lider kimdir? Kavimlere yaşam döngülerinde özellikle beşeri olaylarda, olgularda ve süreçlerde öncülük yapan, yol açan ve yaşayarak örnek olan koşulların ürünü başat kişilerdir. Kavimlerin Önderi Kimdir? Bir kavimde herhangi bir sahada veya çok sahada zor koşullarda en ön safta, çarpışan, yol açan koşuların ortaya çıkardığı kişidir. Lider ve önder evrimin (koşulları)ürünüdür). Peygamber ve alimler kimdir? Ahlak,eylem ve yaşam biçimi itaat ettiği kitabı vardır ve rabbi Allah C.C.’DIR.önermesinin safsataların eleştiriniz.

C 119.Nasyonalist lider kim bilemem evrensel lider=çağa uyan lider.Sosyalist lider=eşitliği savunan lider önder=insanlara yol gösteren.Alim=önder bilen kişi .Peygamber=bütün bunların hepsine birden sahiptir diğerleri aşılabilir ama Peygamber aşılamaz. Hamit MENÇUK

C 119. Evrensel lider dünya üzerinde tanınan ve zaman ile ölümsüzleşen kişidir. Sosyalist lider sosyalizmi savunan kişidir. Önder bireylere liderlik yapandır. Peygamber ise bir dinin gereklerini ve öğretileni yayan kişidir. Hatice TUNCER.

C.119 Nasyonal;Belirli bir bölgede hükmeden

Sosyalist;Lider,sosyal demokrasiyi inceleyen

Evrensel;tüm dünya fikirlerine yön veren

Önder;topluma yön veren örnek olan şahsiyet

Alim;Belirli konularda toplumu bilgilendirme yeteneğine sahip kimselerdir.

Peygamberler;ALLAH tarafından gönderilen elçilerdir. BAHAR YILDIZ

C.119 Nasyonalist:belli bir bölgeye hükmeden

          Sosyalist:lider sosyal demokrasiyi inceleyen

          Evrensel:bütün dünyaya fikirleriyle yön veren

          Önder:topluma yön veren örnek olan şahsiyetlerdir

          Alim:belli konularda toplumu bilgilendirme yeteneğine sahip bilgili kimseler.

          Peygamber:Allah tarafından gönderilen elçilerdir ve aşılamaz olanlardır. N.BİLGİN

C 119. Evrensel Lider: Bedeni ile dik yürüyen, aklı, doğası ile nefsi ile doğa ötesini anlamaya çalışan en gelişmiş varlık olarak bilinir. Sosyalist Lider: sosyal bir topluma rehberlik eden kimsedir. Önder: Bir toplumun yol göstericisidir. Âlim: Din konusunda aşmış kişilerdir. Peygamber: Dini insanlara öğreten kimsedir. Bunlardan Peygamber ve Âlim aşılmaz. Çünkü bu tür kavramlar evreni kuşatan dini şeylerdir. Nasyonalist Lider ise: İmparatorlukların yıkılmasına neden olan liderlerdir. Doğan ERGÜN.

C 119.Evrensel lider,her türlü değerlere hitap ve önderlik edebilecek kişidir.Sosyalist lider,toplumun tümüne hitap ve önderlik edebilecek kişidir.Alim,dini yönden ilmin metriksini aşmış kişidir.Peygamber,Allah’ın elçisidir.Peygamber ve dinin metriksi aşılamaz. İdris MANTAŞ
C.119
Nasyonalizm (Nationalism) Türkçe deyimiyle milliyetçilik anlamına gelir Mazzini:
 1803’te İtalya’da doğan Mazini  hayatı boyunca İtalyan birliğini gerçekleştirmek için çalışmıştır.1872’de ölmüş Henrich, bireyi devletin bir parçası olarak görür ve birey kendisini her şeyi ile devlete adamalıdır şu anda da veto devletleri de diyebiliriz.evrensel lider tüm insanlığı kuşatan lider peygamber efendimiz.sosyalist sosyal ilişkileri temele alan,önder mevcut kurumun örnek lideri,peygamber Allahın elçisi peygamber ve evrensel insan aşılamaz diğerleri aşılabilir. . Mesut ASLAN

C 119. Peygamber aşılamaz,o  tüm  evrensel  değerlere tek  kişi onun dışındakiler aşılabilir. HAYRETTİN AYDIN 

C 119. bütün topluluğun kabul etmeği kişi ancak önder olabilir. Peygamberler Cebrailken beslendikleri için onları geçemeyiz Ömer GEZİCİ

C 119.Evrensel lider;aşılamaz çünkü o evrenin öncüsüdür.

Önder:Bir alanda en önde çarpışandır

Alim:Kendi alanının uzmanı

Peygamber:insanlara doğru yolu göstermek için Allahın gönderdikleri Seyhan IŞIK

C.119: Nasyonalist lidere Hitler, evrensel lidere Selahattin-i Eyyübi, sosyalist lidere Lenin örnek verilebilir. Önder, yol göstericidir, örneğin Atatürk’tür. Âlim, İbn-i Haldun’dur. Peygamber ise Hz. Muhammed’dir. Bunlardan peygamber aşılamaz. Çünkü o Allah’ın elçisidir. Dilek KARABAYRAKTAR

C119.peygamber; Allah tarafından seçilmiş olup ilahi kanunları bildirmekle vazifeli

Alim;peygamberlerin varisleri bildikleriyle halkı aydınlatan ve yol gösterenler

Evrensel lider;belirli bir çağda o zamanın bütün insanlarını muhatap kabul ettiği

Önder ;belirli bir çağda belirli bir kesimin kabul ettiği kişi Menşure DAĞLAR

C 119. peygamber: Allah’ın elçisidir ve aşılamaz.evrensel lider tüm evreni yönlendiren kişidir.sosyalist lider sosyal çevreyi yönlendiren kişidir. Önder her konuda önde gelen kişidir. Alim bilgili kişidir. Nasyonalist lider milleti yönlendiren kişidir. Ahmet ESER

C 119.Çok iyi ahlaklı olan peygamberlerin aşılması olanaksız ama diğer insanların geçmesi gayet doğaldır. Mehmet Şirin ARTUK

C 119. Evrensel Lider:  aklı, doğası ile nefsi ile doğa ötesini anlamaya çalışan en gelişmiş varlık olarak bilinir. Sosyalist Lider: sosyal bir topluma rehberlik eden kimsedir. Önder: Bir toplumun yol göstericisidir. Âlim: Din konusunda aşmış kişilerdir. Peygamber: Dini insanlara öğreten kimsedir. Bunlardan Peygamber ve Âlim aşılmaz. Çünkü bu tür kavramlar evreni kuşatan dini şeylerdir. Nasyonalist Lider ise: İmparatorlukların yıkılmasına neden olan liderlerdir.Erdinç YEŞİLYURT.

C 119. peygamber bu saydıklarınızın en üstünü diğerleri ise bu evren havuzu içinde belli bir yerlerde tutunan kişi/ler dir. CAHİT ÖZKAN

C.119 Nasyonalist:bir bölgeye hükmeden

          Sosyalist:Demokrasi tarafı insa

          Evrensel: dünyaya doğaya eşit bakan

          Önder:yön veren örnek olan şahsiyetlerdir

          Alim: toplumu bilgilendirme yeteneğine sahip bilgili kimseler.

          Peygamber:Allah tarafından gönderilen elçilerdir .Abdullah DENİZEDALAN

C.119.Sosyalist lider her zaman eşitlikten yana olan.Önder bir konuda insanlara yön verendir.Nasyonalist lider kimdir bir fikrim yok.Peygamber Allan’ın elçisi olanlardır.Alim belli bir konuda üst düzey bilgiye sahip olan kişidir.Selma ZENGİN

C.119.Sosyalist lider sosyalizmin öncüsüdür.Peygamber;Allah’ın elçileridir ve insanlık için yol göstericidirler.Alim ;bilim adamıdır.Önder;bir konuda belli bir gruba yol gösteren kişidir.Melek BOZANER

C.119.Alim bir konuda uzmanlaşmış kişidir.Peygamber ALLAH tarafından kullara gönderilmiş elçidir.Önder insanlara bir konuda yön verendir evrensel lider ise çağın gereklerine uyan ve ona göre insanları yönlendirendir.Çiğdem YİĞİT

C,119. Nasyonal;Belirli bir bölgede hükmeden

Sosyalist;Lider,sosyal demokrasiyi inceleyen

Evrensel;tüm dünya fikirlerine yön veren

Önder;topluma yön veren örnek olan şahsiyet

Alim;Belirli konularda toplumu bilgilendirme yeteneğine sahip kimselerdir.

Peygamberler;ALLAH tarafından gönderilen elçilerdir. Bunlardan sadece peygamberler aşılamaz. HAYRETTİN KARABUDAK

C.119 Peygamber: Allah tarafından gönderilen elçilerdir

           Sosyalist lider: eşitliği savunan

            Alim: belirli konularda halkı bilgilendiren kimse

           Önder: toplumlara yön veren örnek şahsiyet

          Evrensel : fikirleri tüm her yerde kabul edilen kişi   Celal  TİLGEN

C 119. Din değişmez, peygamberler Allah tarafından belirlendiği için aşılamaz. Diğer liderler ise aşılabilir, başkaları tarafından yıkıma uğrayabilir. Hatice ŞAHİN

C 119. Nasyonalist lider: Davranışlarıyla insanlara örnek olan ve kendi doğrularını insanlara şırınga eden. Evrensel lider: Dünyaya liderlik yapan ve dünyanın canlının bir mümessili olandır. Sosyalist lider: Modern insandır. Önder: İlk adımı atan. Âlim: İlim adamı Tekin ÖZBEY

C 119. Kavimlere yaşam döngülerinde özellikle beşeri olaylarda, olgularda ve süreçlerde öncülük yapan, yol açan ve yaşayarak örnek olan koşulların başlangıcı olan kimsedir. Emre Özden

C 119. İnsanlar her daim kendileri yönetecek liderlere ihtiyaç duymuşlardır. Bu ihtiyaç çeşitli halk tabakasında ki bireylere yönelik liderlerin oluşmasa neden olmuştur ve bunlar çeşitli isimlerle ortaya çıkmışlardır. ZEYNEL EDE

C 119. Peygamber aşılamaz, onun dışındakiler aşılabilir. Muhsin ERSAN             

C 119.Peygamber;ALLAH tarafından seçilen ve sapkın kavimlere gönderilmiş seçilmiş kişilerdir.Önder ise;bir topluluğu yöneten kişidir.Cebrail HAN

C 119.Nasyonalist lider,nasyonalist  demek milliyetçi  demektir  yani  milliyetçilerin  lideri.

Evrensel lider,Tüm  dünyadaki  insanlara  fayda  sağlayan  kendine  değil toplum için bir şeyler  isteyen  kişilerdir.

Sosyalist lider,üretim ve  değişim araçlarıyla  ilgili  olarak  özel  mülkiyetin  yerine  kolektif  mülkiyeti koyan  ve  böylece  toplumsal  sınıfları    ortadan kaldırmayı,toplumsal  örgütlenmeyi köklü bir  reform  yapmayı  amaçlayan  kişilerdir.

Önder,belli  bir  topluluğun başındaki  bulunan,yöneten kişidir.

Alim,dini  bilgileri  iyi  bilen  kişidir.

Peygamber,Allah  tarafından,insanları  doğru  yola götürmek,düzeltmek  için  gönderdiği  kişidir.Bence  peygamber  dışındakiler  aşılabilir. Barış  DEMİRTAŞ

C 119.Peygamber aşılamaz ayetlerle tastiklenmiştir`Biz seni âlemlere rahmet olasın diye gönderdik`

Geri kalanlar aşılabilir. Emine ÖZTÜRK

C 119. Peygamberler aşılamaz ama diğerleri aşılabilir. .Sevgi ALMAK

C 119.Nasyonalist lider;belli bir bölgede hükmeden lider

           Evrensel lider;her şeyi evrensel boyutta düşünen herkesin kebul ettiği liderdir.

           Sosyalist lider ise herkesin eşitliğini öngören liderdir.

İnsan bütün rejim ve liderleri aşar.Fakat peygamber ve dinin metriksini aşamaz,aşmamalı.Meral YILMAZ

C 119. Nasyonalist:belli bir bölgeye hükmeden

          Sosyalist:lider sosyal demokrasiyi inceleyen

          Evrensel:bütün dünyaya fikirleriyle yön veren.Aynı bakış açısına sahip kişiler.

          Önder:topluma yön veren örnek olan şahsiyetlerdir

          Alim:belli konularda toplumu bilgilendirme yeteneğinde kişiler

          Peygamber:Allah tarafından gönderilen elçilerdirA.KONUKSEVER

C 119. Nasyonalist lider hitlerdir. Alim din bilgini . peygamber İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, sosyalizm toplumculuk . peygamber aşılamaz diğerleri aşılabilir. Abdulmevla OKTUAY

C 119. Nasyonalist lider; yaşantısıyla halka önderlik yapan ve yaşantısını halka enpoze edendir. Evrensel lider; evrene önderlik yapan ve evrenselliğin canlı bir temsilcisi olandır. Sosyalist lider; yaşamıyla sosyalleşen ve sosyal hayata ayna olandır. Önder; önde giden, ilk adımı atındır. Alim; bilgin ve yaşantısıyla hakiki bilgiyi, bilimi tam anlamıyla yansıtan, peygamberlerin varisi. Peygamber, Allah(cc) tarafından insanları hidayete sevk etmek amacıyla yaşantısıyla örnek olmak şartıyla gönderilen en güzel ahlak sahibi ve en güzel ahlak sergileyicileridir. Peygamberler, alimler, ve evrensel liderler aşılamaz çünkü onlar zirvededir. Ercan ÇiFTÇi

C 119. Evrensel lider   fikirleri tüm her yerde kabul edilen kişi

 Nasyonalist:belli bir bölgeye hükmeden

 Sosyalist:lider sosyal demokrasiyi inceleye

 Alim: belirli konularda halkı bilgilendiren kimse

 Peygamber:Allah tarafından gönderilen elçilerdir. Ahmet DUSAK

C 119Nasyonalist lider;bilimin öncülüğünü yapan liderdir.

Evrensel lider;bütün insanlığı kucaklayan liderdir.

Sosyalist lider;toplumu anlayan ve önderliğini yapan kişidir.

Önder;bu kavramların liderliğini yapan kişidir.

Allah;yaratan fakat yaratılmayan tek varlıktır.

Peygamber;Allah’ın elçiliğini yapan büyük zattır.

Bir şeyi aşmak için onun metriksini kuşatmak gerekir.Dolayısıyla sadece lider olunabilir,peygamber olunamaz Uğur YÜCEDAĞ

C 119.Evrensel lider çağın tüm gereksinimlere cevap veren liderdir. Âlim ilim sahibi bilgili insandır. Peygamber yaratıcı tarafından gönderilmiş âlim evrensel liderdir. Kerime TAŞ

C 119. bütün topluluğun kabul etmeği kişi ancak önder olabilir. Peygamberler Cebrailken beslendikleri için onları geçemeyiz ilyas AKTÜRK

C 119..Evrensel lider,Tüm  dünyadaki  insanlara  fayda  sağlayan  kendine  değil toplum için bir şeyler  isteyen  kişilerdir. Nasyonalist lider,nasyonalist  demek milliyetçi  demektir  yani  milliyetçilerin  lideri

Sosyalist lider,üretim ve  değişim araçlarıyla  ilgili  olarak  özel  mülkiyetin  yerine  kolektif  mülkiyeti koyan  ve  böylece  toplumsal  sınıfları    ortadan kaldırmayı,toplumsal  örgütlenmeyi köklü bir  reform  yapmayı  amaçlayan  kişilerdir. Alim,dini  bilgileri  iyi  bilen  kişidir.

Önder,belli  bir  topluluğun başındaki  bulunan,yöneten kişidir.

Peygamber,Allah  tarafından,insanları  doğru  yola götürmek,düzeltmek  için  gönderdiği  kişidir.Bence  peygamber  dışındakiler  aşılabilir. Kadir AVCİ

C.119 Bunların hepsinin tek cevabı var. Hizmet eden lider olmalı. İRFAN CEYLAN

C.119 Lider dediğin hizmet etmelidir. SEVDETA ŞİŞMAN

C.119 Nasyonalist insan belirli bir yere hükmeden insan, evrensel insan ise dünyaya hükmeden ve ölümsüz liderdir. ADEM BATARAY

C 119.Nasyonalist lider kim bilemem evrensel lider=çağa uyan lider.Sosyalist lider=eşitliği savunan lider önder=insanlara yol gösteren.Alim=önder bilen kişi .Peygamber=bütün bunların hepsine birden sahiptir diğerleri aşılabilir ama Peygamber aşılamaz. Bedih EROĞLU

C 119.Evrensel lider dünyanın büyük çoğunluğunda kabul görmüş kişidir.bunun örneği bana göre yoktur.sosyalist lider sosyalizmi tam anlamıyla yaşamına yansıtan ve sosyalistleri peşinden sürükleyebilen kişidir.peygamber ise Allah tarafından gönderilen ve  bir dinin yayılmasını sağlayan kişidir. BARIŞ HOZMAN

C.119.evrensel lider bütün insanlık için çalışan ve yeni kurallar getiren liderdir. Zehni GÜN

C 119.Herkese aynı değeri veren kişiye aynı değeri veren lider evrensel liderdir. Önder, bir halka sahip çıkan, koruyan anlamındadır. Alim bilgisi ve ahlakı bakımından diğer insanlardan üstün olan insandır. Dini ve peygamberleri aşamazsınız. Ama diğerleri aşılabilir. (FATİH KAPLAN)

C 119. Nasyonalist lider:belli bir bölgeye hükmeden

          Sosyalist lider: sosyal demokrasiyi inceleyen

          Evrensel lider:bütün dünyaya fikirleriyle yön veren

          Önder: topluma yön veren örnek olan şahsiyetlerdir

          Alim: belli konularda toplumu bilgilendirme yeteneğine sahip bilgili kimseler.

          Peygamber: Allah tarafından gönderilen elçilerdir ve aşılamaz olanlardır. ŞEHMUS AKYÜZ

C.119. Lider terim olarak kabilesini veya ırkını en güzel şekilde yaşamını sürdürmesi için emir veren kişidir en kutsal görevde peygamberlerindir onlar aşılmaz. Nasyonalist nedir bilmiyorum.Osman KILINÇ

C.119 Kavimlere öncülük yapan kişilerdir liderler. Peygamber kendisine kitap gönderilen ve halka doğru yola göstermek amacıyla Allah tarafından vazifelendiren kişiye denir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C119 Alim bilgisi ve ahlakı bakımından diğer insanlardan üstün olan insandır.evrensel lider bulunduğu zamana yararlı olandır.önder ise bir halka sahip çıkan dır BURHAN KORHAN

C 119. Nasyonalist lider kendi milletini seven ve onu yüceltmeye çalışan ve kendi ırkını tüm dünya insanlarına egemen kılmaya çalışan liderdir. Evrensel lider zihinsel bedensel ürettikleri ile milletin gayri ahlaki  ortak payda duygularını kasten harekete geçirmeyen liderdir. Peygamber Allah ın dini temsil için gönderdiği elçidir. Peygamberler aşılamaz. Fahriye İNCE
C 119.
.Evrensel lider,Tüm  dünyadaki  insanlara  fayda  sağlayan  kendine  değil toplum için bir şeyler  isteyen  kişilerdir. Nasyonalist lider, milliyetçi liderdir

Önder,belli  bir  topluluğun başındaki  bulunan,yöneten kişidir.

Peygamber,Allah  tarafından,insanları  doğru  yola götürmek,düzeltmek  için  gönderdiği  kişidir.Bence  peygamber  dışındakiler  aşılabilir. Selman BÜYÜK

C 119. Nasyonalist lider belli bir bölgeye hüküm eder.Evrensel lider tüm dünyaca kabullenilmiştir.Önder bir topluluk tarafından kabul görür.Peygamber Allahın elçisidir.Mahmut ERBAY

C 119. Nasyonalist lider bilmiyorum. Evrensel lider tüm insanlık için mücadele eden. Sosyalist lider emek için mücadele eden. Önder yol gösterendir. Alim doğruyu bilendir. Peygamber Allahın buyruklarını gerçekleştirendir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C119.Nasyonalist lider :çağdaş lider demektir.sosyalist:eşitlikçi önder:yöneticiyi yöneten peygamber:Allah ın resulüdür;elçidir alim: din ve bilimi bilendir(ulema) Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 119-nasyonalist lider, belirli bir bölgede liderlik yapan. Evrensel lider, düşünceleriyle ileriye yani tüm zamanlara hitap eden. Sosyalist lider, sosyal topluma hitap eden. Önder, yön veren yol gösteren kişidir. Âlim, dinle ilgilenen dinini seven dini iyi bilen anlamında. Peygamber, Allah tarafından insanlara yol göstermek için gönderilen Allahın elçisidir. Nesrin EKİNCİ

C 119.Nasyonalist lider= faşist Lider = yol gösteren bilen Sosyalist lider= Eşitlikçi lider Evrensel lider = çağa uyan Alim= önder bilen kişi dürüst Peygamber = hepsinden üstündür Allah’ elçisidir. Peygamber dışında diğerleri aşılabilir.Murat ÇELEN