S 118.Bu asır, sanki insanların bir kısmı;ifrat ve tefritle ayrılmış gibidir.

I-Bedensel ve zihinsel olarak hayvanlarla kenetlenmiş olup doğa yasalarının evrimsel metriksini aşamadığı için vahşi ahlakla doğanın bir parçası konumundadır.

II-Bunun tam tersi olarak bazı insanlarda ruhbanlaşmıştır.

III-Liyakatsiz laiklikle birbirinden ayrılan dünyevi ve uhrevi çizgiler arasında; münafıklar, kapitalistler ve çok yüzlüler cirit atıyor. Kısaca cahillere; mahiyetindekilere karşı sözde laiklik ve demokrası bekçiliğini yaptırarak, dünya besin piramidinin tepesinde münafıklar, kapitalistler ve çok yüzlüler cirit atıyor. Önermesinin Eksiğini yazınız.

İp ucu ;toplumların fıtratını zorlamayan her iki tarafın halinden-fıtratından anlayan, münafıkları deşifre eden ve cahillere yararlı, güçlü evrensel insanlara (insan, doğa ve din alimi insanlara ) gereksinim vardır.

C 118.Öyle aynen öyle kimisi camiden çıkmaz kimisi de caminin yolunu bilmez.Bir taraf dünya için ahretinden bir taraf da ahret için dünyasından vazgeçmiş. iki taraf da hüsrandadır. Hamit MENÇUK

C 118. Bu asır insanların çoğu kısmı ; İfrat ve tefrit ile ayrılmıştır. M. Sait DEMİR

C 118. Günümüzde siyasete dini, dine siyaseti karıştıran insanlar çoğunluktadır. Demokrasi de ise buböyle olmamalıdır. Herkes eşit, özgür olmalıdır. Hatice TUNCER.

C.118 Toplumun fıtratını zorlamayan her iki tarafın halinden anlayan evrensel insanlara ihtiyaç vardır. BAHAR YILDIZ

C.118 her hangi bir konuda çok aşırı gitme yada geride kalan çok tasvip edilmeyen 2 yaşam biçimidir.günümüzde zirvede bulunan insanların münafık yapılı içi dışı farklı yalakacı ve ehliyetsiz kişilerden oluşması toplumun içersinde bulunduğu bu tür alışkanlıklardan dolayıdırN.BİLGİN

C 118. I- Bu asıl insanlar doğa yasalarının metriksini aşamadığı için vahşi ahlaklı olmuşlardır. II-Bazı insanlar ise insanın insan gibi davranması gerektiğinin farkına varmışlardır. III- Kapitalist insanlar sırf kendi rahatlıkları için çok yüzlü davranmaktadırlar. Doğan ERGÜN.
C 118.
Toplumumuz tamamen ikiye bölünmüş durumda.Bir tarafta tamamen hayvanileşmiş olanlar diğer tarafta ta ise tamamen ruhbanlaşan.Böylece cahillere de uygun ortam hazırlanmış olur.Diledikleri her şeyi yapabilmekteler. İdris MANTAŞ
C.118 Tamamen katılıyorum çünkü biri öyle nimetler karşısında o hayvansal içgüdüyü yenememekle inançsızlığın etkisiyle dünyayı silip süpürürken diğeri de bu onlalar karşısında rabbine yöneliyor. . Mesut ASLAN

C 118. önermede cahilleri unutuluyor. Ömer GEZİCİ

C 118.Evet bazı insanlar vardır ki  toplumun fıtratını zorlamaz.Empati kurar cahillere yararlı olur.Bir kısım insanda vardır ki kendini tamamen dünyevi şeylere adamış aç köpeklerdir. Seyhan IŞIK

C.118: Önermede eksik bir yer görmüyorum. Piramidin tepesinde cirit atanlarla, piramidin altında yer alanlar arasında onları ayıran kesin ve net çizgiler var. Dilek KARABAYRAKTAR

C 118.Bu asırda yetkiler münafıkların elinde alınsa halkın değer yargıları onların elinde oyuncak olmuş durumdadır. Menşure DAĞLAR

C 118. Evet bence de tamamen bu günkü durum bundan ibaret. Ahmet ESER

C 118. hiç kimsenin kendinden ödün vermediği bir toplum anlayışı gelişen günümüzde bu gibi durumların olması da gayet doğaldır. CAHİT ÖZKAN

C 118.  Bu tür insanlar doğa yasalarının metriksini aşamadığı için vahşi ahlaklı olmuşlardır. Bazı insanlar güzel ahlaklı olmak gerektiğini anlamışlar. Kapitalist insanlar sırf kendi rahatlıkları için çok yüzlü davranmaktadırlar Abdullah DENİZEDALAN

C.118.Önermesi kesinlikle doğrudur.Günümüzde bile çalışan emek veren insanlar en alt tabakayı oluşturuyor kaçakçılık hırsızlık yapanlar ise besin piramidinin en üst basamağında zevk ve sefa içinde yaşıyorlar.Selma ZENGİN

C.118.Dünyanın her yerinde bu böyledir zaten.Amerika da obezite almış başını gidiyor Afrika da ise her gün binlerce insan açlıktan ölüyor. Elbet bir gün herkes hak ettiği yerde olacaktır.Melek BOZANER

C.118.Toplumumuz şimdi ki besin piramidine göre daha belirgin çizgilerle sınıflara ayrılmıştır.Güçlü ve başkalarının haklarının yiyenler piramidin en üstünde zayıf ve güçsüz olanlar ise en alttadır. Çiğdem YİĞİT

C  118.Doğrudur kimisi camiden çıkmaz kimisi de caminin yolunu bilmez.Bir taraf dünya için ahretinden bir taraf da ahret için dünyasından vazgeçmiş. iki taraf da hüsrandadır. Erdinç YEŞİLYURT

 C 118. Eğer insan yaratılış gayesini bilmezse, zaten ifrat ve tefrite gitmesi kaçınılmazdır.  Zıtlıklar bir arada vuku bulacaktır. HAYRETTİN AYDIN 

C.118.bu ülkede her şey aşırılığa kaçılarak yapılıyor.ya tamamen ahreti,ya tamamen dünyayı düşünen insanlar gibi.orta yolu bulup yaşayan insanların sayısı çok azdır. HAYRETTİN KARABUDAK

C.118  önermesinde  bir eksiklik göremiyorum  yalnız Halkın ihtiyaçlarını bilen  ve her iki tarafı anlayan liyakatli insanlara ihtiyaç var   Celal  TİLGEN

C 118.Cahiller her zaman unutuluyor.oysa bir toplumda cahil de olur uyanıklar da olur bir döngü gibi.Mehmet Şirin ARTUK

C 118. Günümüz insanları ikiye ayrılmış durumdadır. Bir kısmı bir inanışa, bir düşünceye, bir felsefeye, bir mücadeleye her yönüyle bağlanmışken; bir kısmının bunların tam tersine davranıp yada başka şeylerle ilgilenmektedirler. Bunların arasında ortasını bulan insan grubu yoktur. Hatice ŞAHİN

C 118. Her şey de ifrat ve tefrit söz konusu olduğundan dolayı günlük hayattaki olaylarda olması normaldir. Tekin ÖZBEY

C 118. Toplumların fıtratını zorlamayan her iki tarafın halinden-fıtratından anlayan, münafıkları deşifre eden ve cahillere yararlı, güçlü evrensel insanlara gereksinim vardır. Emre Özden

C 118.Toplumların doğal yapısını zorlamayan ve yapısını anlayan âlimlere gereksinim vardır. Kerime TAŞ

C 118. Bu sistem böyle devam ettikçe sömüren kapitalizm her yerde cirit atacaktır. ZEYNEL EDE

C 118. Eğer insan yaratılış sırrını bilmezse, zaten ifrat ve tefrite gitmesi kaçınılmazdır.  Zıtlıklar bir arada vuku bulacaktır. Muhsin ERSAN

C 118.İnsanlar uç noktalara yönelmişlerdir,orta yolu bulmak en iyisi.Ama şimdiki insanlar ideolojiler çerçevesinde kutuplaşmışlardır.Cebrail HAN

C 118.Toplumda her türlü insan mevcuttur.İnsanların hepsi aklı selim olsaydı yaşam daha zor olmaz mıydı?toplumda her türlü insana kanunun işlemesi için ihtiyaç vardır.Emine ÖZTÜRK

C 118. Önermesi doğrudur.bunu gidermek içinde doğa ve din alimlerine ihtiyaç vardır. .Sevgi ALMAK

C 118.Halden anlayan hayvani nefisler arkasına saklanmadan;cahilleri bilinçlendirip insanların farkındalıklarını arttırmaya yönelik adımlar atan insanlara her zaman ihtiyaç vardır.Meral YILMAZ

C 118.Önermeye katılıyorum.İnsanların fıtratını zorlamaya ne gerek var.Verileni alabilecek insanla uğraşmalı fıtratı müsait.A.KONUKSEVER

C 118. İfrat , aşırıya gitmek anlamındadır.bir çizgideki aşırı ucu temsil eder.Tefrit ise bu çizginin yetersiz ucunda kalan kısımdır. Bu asırdaki insanların ahlakı tefrit çizgisinde cahilleri ise ifrat çizgisinde bulunurlar. Abdulmevla OKTUAY

C 118. Bu asır kapitalizm ve anti güzel ahlak ve liyakatsiz değerlere maruz kaldıkça ifrat ve terfide dönüşmüş ve vasatlıktan çıkmıştır. Bu bozucu ışınlar insanları bozmuş ve onları çığrından, yolundan çıkarmıştır. Ercan ÇiFTÇi

C 118. bir insan her şeye maddesel gözle baksa kapitalist  Marksist uhrevi açısından baksa taassup bazıları da evrimleşemediği için vahşi ahlak sahibidir.Ahmet DUSAK

C 118. Demokrasi,laiklik gibi insana ruhunu okşayan kavramların menfaatciler tarafından deşilip ve cahillerinde kullandığı dünya profilini yaşıyoruz. . Uğur YÜCEDAĞ

C 118. önermede cahilleri unutuluyor. ilyas AKTÜRK

C.118 Maalesef öyle. İtidali olmak lazım yoksa sadece kaos üretiriz. İRFAN CEYLAN

C.118 Aynen öyle. Orta yol bulmak gerek. SEVDETA ŞİŞMAN

C.118 Günümüzde her şeyin zıttı var derler ama bu zıtlıklar birbirinden ayrılamamaktadır. ADEM BATARAY

C 118. Bu asır insanların çoğu kısmı ; İfrat ve tefrit ile ayrılmıştır. Bedih EROĞLU

C 118.Günümüzde siyasetle din birbirine girmiş durumdadır.bazıları dini kullanarak rant sağlamak peşindir.bu durumun tek çözümü farklılıkların zenginlik olarak algılanması ve öyle kabul edilmesidir. BARIŞ HOZMAN

C.118.bu ülkede her şey aşırılığa kaçılarak yapılıyor.ya tamamen ahreti,ya tamamen dünyayı düşünen insanlar gibi.orta yolu bulup yaşayan insanların sayısı çok azdır. Zehni GÜN

C 118.Her iki tarafta hüsrandadır. Kimi kendini kaybederek hayvandan daha aşağı duruma düşüyor. Kimide kendini dine kaptırarak ruhbanlaşıyor. (FATİH KAPLAN)

C 118. Evet şu an dünyayı onlar yönetiyor. ŞEHMUS AKYÜZ

C.118. Ya hep ya hiç kuralı olmaz bu işin ortası da olmalı. Osman KILINÇ

C.118 Bu asır insanların da gruplara ayrılma, farklılıkları zenginlik olarak değil de ayrıcalıkmış gibi değerlendirmeler gelişmiştir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C118.insan bir denge  içinde olması gerekli BURHAN KORHAN

C 118.Doğrudur.Yalnız bu kişiden kişiye değişir. Mahmut ERBAY

C 118.Bence bu önerme kesinlikle doğrudur.Barış DEMİRTAŞ

C 118. Kendileri rahatça yatarken masum insanlar bu akbabalar için vatan sevdası yalanı için ölüyorlar. İBRAHİM ÖZDEMİR

C118.önermesine katılıyorum.aslında bu ülke hepimize yeter.ifrat ve tefrite gerek yok.gelin hep beraber bir arada yaşayalım.Mehmet fatih ŞENGÜL.

 C 118-bu düşünceye katılıyorum o kadar çok vahşi davranışları hayvana benzeyen insanlar var ki her şeyi bir kenara bırakıp nefisleri doğrultusun da bencilce hareket ediyorlar. Nesrin EKİNCİ

C 118. Bazı insanlar bedensel ve zihinsel olarak hayvanlarla kenetlenmiş olup doğa yasalarının evrimsel metriksini aşamadığı için vahşi ahlakla doğanın bir parçası konumundadır. II. Bunun tam tersi olarak bazı insanlarda ruhbanlaşmıştır; münafıklar, kapitalistler ve çok yüzlüler cirit atıyor.III. Liyakatsiz laiklikle birbirinden ayrılan dünyevi ve uhrevi çizgiler arasında.Kısaca bazı liderler cahillere mahiyetindekilere karşı sözde laiklik ve demokrasi elçiliğini yaptırır. Murat ÇELEN