S 116.Bilim insanlarının din fobisi, Laiklerin din fobisi, inanç sahibinin bilim ve laiklik fobisi, kapitalistlerin fakirlik ve açlık fobisini, şovensilerin, Siyonistlerin halk olma- evrenselleşme fobisi, milletlerin halk olma-evrenselleşme fobisini kırmak veya evrenselleştirmek için nasıl bir yol ve eğitim politikası izlemek gerekir?

İp ucu;İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Ulaştığı bu aşmaz, aşılmaz hudutlardan kavradığı, sağladığı bilgileri asrına güncelleyerek; geçmişini, zamanını ve geleceğini razı edip rahatlattıktan sonra; geleceğe yönelik çözüm ve yollar açar. Tam tersi bilim insanlarını ve insan tiplerini düşünün. Farkı eksik fark edeceksiniz!!

En azından bazı bilim insanlarının: bu fobileri; cehennem bile olsa tersini denemeye, can kulağı ve yüreği ile;aptallığın, mantıksızlığın, yarı deliliğin, serseriliğin, yalanın,….istenmeyen negatif süper ego ve kötü-istenmeyen insanı sıfatların hazinelerindeki ışığı keşif edip-öğrenip mubah olduğu yerde/lerde, toplum menfaatleri için kullanmaya-uygulamaya değer yada en azında cahili olmayacak kadar öğrenmek ve belli bir süre drama etmeleri gerekir.Yada bu insan sıfatlarını ve negatif süper egoları en iyi ve en kötü uygulayanlarla flört edip sonucu izlemeye değer.

Bu görüşleri;önce patojen, fosil ve ilkel teknolojik yönden doğayı-insanları az hortumlayan ülkelerin bilim insanlarına güncelleyin (evrim, bilim ve laikliğin avukatlığını düşünün)

Sonra veto imparatorluğu ülkelerin (patojen, fosil ve ilkel teknolojik yönden doğayı-insanları çok hortumlayan) bilim insanı dahi şahinlerine ve dahi aslanlarına güncelleyiniz( parayı veren düdüğümü çaları düşünün). Günümüzdeki ifrat ve tefrit ortamına/larındaki askeri, politik, sivil toplum örgütlerinin teknolojik yönden doğayı-insanları az ve çok hortumlayan ülkeleri karşılaştırmayı düşünün.

 

C 116.Bizdeki laiklik anlayışı da keşke hakkıyla uygulansaydı sözde din ve devlet işleri birbirinden ayrı ama  devlet her zaman dine karışıyor.din olmadan dünya  dünyada olmadan din olmaz. Hamit MENÇUK

C 116. Yanlış tanımlanan evrensel tanımını düzeltmekten geçer! Her insan evrensel olamadığı gibi tanımlanan evrensellik fobi oluşturur. Her insan tanımlanan evrenselliğe sığamadığı için evrenselliğin fobisini oluşturur! M. Sait DEMİR

C 116. Bilim insanlarına ve laiklere dini öğretmek, inanç sahiplerine de bilimi öğreterek bu fobileri ortadan kaldırabiliriz. Hatice TUNCER.

C.116 İnsanlaşma aşamasında toplumda ve bireyde oluşan değer yargılarını iflası gerekir.bilim insanlarının bu fobileri cehennem bile olsa tersini denemeye can kulağı ve yüreği ile aptallığın istenmeyen negatif süper ego kötü istenmeyen insani sıfatların hazinelerindeki ışığı keşif edip mübah olduğu yerlerde toplum menfaatleri için kullanmaya ve belli bir süre drama etmeleri gerekir. BAHAR YILDIZ

C.116 İnsanlaşma sürecinde toplumda,bireyde oluşan değer yargıların iflası gerekir.ancak o noktada çıplak düşünme bilimi ortaya çıkabilir.BİLGİN

C 116. Bence fobisi oldukları din, laiklik, kapitalist… v.b. alanlarda onların gözünü doyuracak, etkinlikler yapılmalıdır. Bu sayede bunların evrimleşmeleri sağlanabilir. Doğan ERGÜN.
C 116.
Liyakatli,bilinçli eğitim politikası geliştirilip,onların akıl metriksine yerleştirmemiz lazım. İdris MANTAŞ

C.116
bunları en etkili ortamlarda gerçeklerle ve verilerle, delillerle,ispatlarla,karşı karşıya getirip,  Mevcut olan önyargılarını çözmekle mümkündür…. Mesut ASLAN

C 116. Onları Allahın kurallarına sevk etmeliyiz. Ömer GEZİCİ

C 116.Bunlara aşama aşama anlatarak doğruluğunu kanıtlamalıyız Seyhan IŞIK

C.116: Bir gerçeğin diğer yüzünü görmeyi öğretmek ve dünyanın tek kutuplu olmadığı gerçeğinden yola çıkarak iyinin, kötünün ve nedenlerin, niçinlerin hâkim olduğu açık bilinçlerin yaratılması gerekir. Dilek KARABAYRAKTAR

C116. İnsan bilmediğinden korkar bunları doğru bir şekilde muhataplarına anlatıp tanıtırsak sorun çözülür. İslam bilime karşı değil, bilimde İslam’a karşı değil Menşure DAĞLAR

C 116. insan da eğer bir dine karşı bir kini varsa bunu yıkmak k   olay olmayacaktır. Bir de Allah tan eğer hidayet verilmez ise bu iş daha da zorlaşacaktır.  HAYRETTİN AYDIN

C 116. Bu fobilerinin nedenleri araştırarak ve bunlara çözüm yolları üretmek ve bunları eğitimle öğretmek gerekir. Ahmet ESER

C 116. Bu dünyadaki her insanın sorunlarını bir bir çözmek mümkün değildir. Bunun yerine bu fobilere sahip kişilerin biraz da kendilerinden ödün vermeleri bu karmaşayı çözeceği kanaatindeyim. CAHİT ÖZKAN

C 116.Bunlara bilimi dini kavratıp aşama aşama anlatarak doğruluğu kavrata biliriz.Abdullah DENİZEDALAN

C.116.Bu fobilerin neden ortaya çıktıkları araştırılarak sorun ortadan kaldırılabilir çünkü her şeyin mutlaka bir nedeni vardır.Selma ZENGİN

C 116. Din ve devlet işleri birbirinden ayrı ama  devlet her zaman dine karışıyor.din olmadan devletin varlığından söz edilemez.Mehmet Şirin ARTUK

C 116. İnsanlaşma yolunda toplumda,bireyde oluşan değer yargıların uygulanması gerekir.Erdinç YEŞİLYURT

C.116.İnsanlarda bu tarz fobilerin olmasının nedeni beklide bilim adamının dini yanlış tanıması kapitalistlerin bencillikleri v.b olabilir.Herkes ön yargılarının önüne geçebilirse belki bu fobilerden kurtulabilirler.Melek BOZANER

C.116.İnsanlarda ki fobiler genelde korkulardan dolayı oluşur yani sonradan öğrenilmiştir.İyi bir eğitim politikasıyla bunların önüne geçilebilir.Çiğdem YİĞİT

C.116.bu fobilerin çoğu yanlış anlaşılma ve ön yargılardan kaynaklanıyor.insanlara dini,bilimi,laikliği doğru bir şekilde öğretebilirsek bu fobilerin birçoğunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. HAYRETTİN KARABUDAK

C.116 Bunların sorunlarının sebeplerini bulup bunlara uygun çözüm yolları bulmamız gerekiyor  Celal  TİLGEN

C 116.Herkesin  fobisini dikkate alarak geniş kapsamlı eğitim programı uygulanmalıdır MUZAFFER CEYLAN.

C 116. Öncelikle ön yargıların kırılıp, korkusuz her şeye açık, eleştirilebilir, geliştirilebilir, ispatlana bilen bir yol izlenebilir. Hatice ŞAHİN

C 116. Din fobisini kırmak ve evrimleştirmek kişinin kendi alanlarındaki meşguliyetlerine zarar vereceğinden dolayı böyle bir eğitim politikası izlemeye gerek yoktur. Tekin ÖZBEY

C 116.Farklı düşünülebildiğini kabul edip insanları nasıl rahatlanacağına yönelik çözüm bulunmalıdır. Kerime TAŞ

C 116. Bu ve bunun gibi yanlış değer yargılarının yok edilmesi ancak ve ancak sistemin yok edilişi ve yerine daha insani değerlerin getirilmesiyle mümkün olunacaktır. ZEYNEL EDE

C 116. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, tarafsız, negatif ve varyasyon aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmaktan geçer. Emre Özden

C 116. Bir insan da eğer dine karşı bir kini varsa bunu yıkmak k   olay olmayacaktır. Bir de Allah tan eğer hidayet verilmez ise bu iş daha da zorlaşacaktır.  Muhsin ERSAN

C 116.Var olan her şey insanların yaralanabileceği olgulardır.Yani laikleri dinden uzak olması yada kapitalistlerin fakirlikten uzak durması mümkün olmamalı.Cebrail HAN

C.116 Bu  fobilerini  aşmaları  gerekir.Bunun  içinde  metriksilerinde  bu  fobileri  yok  etmelidirler.Böylece istedikleri  yere  ulaşırlar.  Barış  DEMİRTAŞ

C 116.Var olan kokularını nasıl ve nedenli çözebileceğini kavratarak Emine ÖZTÜRK

C 116. Bunu güzel ahlakı insanlarımıza öğreterek başarabiliriz. .Sevgi ALMAK

C 116.İnsanlara her şeyin doğrusunu ve yokluğu anlatarak bu durumların üstesinden gelebiliriz.Meral YILMAZ

C 116.Herşey bilinçli olmaktan geçer.Bunu aşmalarına yardım etmek gerekir.A.KONUKSEVER

C 116. Bütün ideolojiler hakkında  bilgi sağlayan bir eğitim sistemi olmalıdır.tüm bunların tarafsız ve tutarsız tarafları ortaya atacak bir eğitim sistemi olmalıdır. Abdulmevla OKTUAY

C 116. Böyle bir evrimselleştirme işinde yapılacak, uygulanacak eğitimde izlenecek yol; o kişinin bulunduğu konumu belirlemek ve antilerine karşı perspektifini çizmek ve de onun ince damarını keşf etmekle mümkündür. Ercan ÇiFTÇi

C 116.aslında bu tür insanların böyle inançlara körü körüne bağlanmalarının tek nedeni dar bir çerçeveden olaylara ve olgulara bakmalarıdır.bunu kırmak elbette mümkündür bu da ancak hoşgörü ile olabilir.Ahmet DUSAK

C 116. Bu fobileri kırmanın tek caydırıcı yolu,hepsini anlamaktan geçer. . Uğur YÜCEDAĞ

C 116. Onları Allahın kurallarına sevk etmeliyiz. İlyas AKTÜRK

C 116. Katılıyorum İnsanların zihinsel ve bedensel olarak: pozitif, nötr, negatif ve varyasyon aşamazlarına/aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmasından/aşmaktan geçer. Kadir AVCİ

C.116İnsanlar önce insan olmalı. Önce insan ol. Sonra efendi ol. Daha sonra insanı kamil olmalı.

İRFAN CEYLAN

C.116 Önce kendimize sonra insanlara saygılı olmalıyız. İnsanları sevmeye bilirsiniz ama her kes kendine yakışanı yapar unutmayalım. SEVDETA ŞİŞMAN

C.116 Hepsinin kendi çerçevesinde incelenmesi ve ona göre ayırt edilmesi gerekir. ADEM BATARAY

C 116. Her şey eğitim ve sevgiyle çözüle bilir. ŞEHMUS AKYÜZ

C 116.Bizdeki laiklik anlayışı da keşke hakkıyla uygulansaydı sözde din ve devlet işleri birbirinden ayrı ama  devlet her zaman dine karışıyor.din olmadan dünya  dünyada olmadan din olmaz. Bedih EROĞLU

C 116.Bu sorunun çözümünü ancak gerçek anlamda eşitlikte ve demokrasi de bulabiliriz.herkesin kendi düşüncesini rahat bir şekilde ifade edebileceği bir ortam hazırlayarak bulabiliriz.BARIŞ HOZMAN

C.116.bu fobilerin çoğu yanlış anlaşılma ve ön yargılardan kaynaklanıyor.insanlara dini,bilimi,laikliği doğru bir şekilde öğretebilirsek bu fobilerin birçoğunun ortadan kalkacağını düşünüyorum.Zehni GÜN

C 116. İnsanların zihinsel ve bedensel olarak pozitif, , negatif ve varyasyon aşılmazlarına ulaşmanın yolu; var olanların hepsini aşmaktan geçer. (FATİH KAPLAN)

C.116.Güzel ahlakla her şey çözülebilir. Osman KILINÇ

C.116 İlk önce biz bunları aşmalıyız. Ancak o zaman o zaman bu fobileri kırabiliriz. Biz kendimiz olmalıyız, kendi kişiliğimizi keşf etmeliyiz. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C116.her insanın bır fobisi olabilir ama sade ce bir fobi doğru BURHAN KORHAN

C 116.Her şey den önce insana insan olduğu için değer verilmeli.Bütün dünyanın ortak amacı insanlık için nasıl faydalı olmalıyız olmalı. Mahmut ERBAY

C 116. Katılıyorum İnsanların zihinsel olarak notr bedensel olarak positif işler yapmalı ki üretkenliği artsın.Selman BÜYÜK

C 116. Aslında bu fobiler belli güçlerin çıkarı için vardır. Önce bu çıkar odakları kaldırılmalıdır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C116.Bizim insanlarımızın laiklik anlatışını anlayamıyorum.kardeşim din olmadan hayatın bir anlamı olabileceğini düşünemiyorum.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 116-onlara doğruyu anlatarak bu fobiyi ortadan kaldırabiliriz. Nesrin EKİNCİ

C 116. Fobiler ancak üzerine gidilerek fobi olmaktan çıkarılır. Toplumlarda kendi fobilerini aşmak için üzerine gitmelidirler. SİNAN UZUNDEMİR

C 116. Sadece gelişmişlik düşeydeki bir politikayı kötülemekle kalmamış kendi kendimizi yok etme çabası sergileriz bazılarına insanın fobisi cehennem dahi olabilir ama cennet de lüzumsuz değil. Murat ÇELEN