S 110.Zihinsel beden açısından gelişmiş insan, sadece evrimleşmiş insanla rekabet edebilir mi? Kimin kazanacağını oyunun kuralları belirler. Önermesinin geçerliliğini tartışınız ve günümüz yönetim sistemlerine göre güncelleyiniz.

İp ucu;Bir insan hem gelişmiş hem evrimleşmiş olabilir mi? Bu gün ipler kimin elinde?

C 110. Bu gün ipler zekasını ve nefsini kullananların elinde.Aklı ve ruhu kendine dost edinmeyen  ve zekasını kullanmadan onlarla baş edilmez.onları iyi tanımak lazım.Onlarla baş etmek için öncelikle onların sistemini iyi çözmeliyiz. Hamit MENÇUK

C 110. Her oyunun ortamı kaldırıla bilir. Evrimleşmemiş insan oyundan hoşlanmaz, oyun ve hoşlanmayan müstesnaları hariç anlamı çıkar. Evrimleşmemiş insan oyunu anlarsa evrimleşen insandan daha akıllı ve oyuncu olarak evrimcinin başka oyunları bulmasına katkıda bulunarak kendi aklını geliştirir. Bu da bir oyundur! J  M. Sait DEMİR      

C 110. Zihinsel beden açısından gelişmiş insan evrimleşmiş olan insandan zeka olarak daha üstündür ve onu alt eder. Günümüz yönetim sistemlerinde de akla ve bilime dayanan yönetim sistemleri hepbaşarılı olmuştur. Hatice TUNCER.

C.110 –olur insanlar gelişmişliği ölçüde faydalı olur. İpler yine güçlünün elindeki fırıldaklığını göstermektedir. BAHAR YILDIZ

C.110 Olur insan geliştiği ölçüde insanlara yararlı olur. maalesef bugün ipler kendilerini geliştirenlerde değil fırıldaklığı becerenlerin elindedir.N.BİLGİN

C 110. Zihinsel açıdan gelişmiş bir insan evrimleşmiş bir insanla rekabet yapabilir. Bence zihinsel açıdan gelişmiş kişi en azından canlıların Allah tarafından yaratıldığını bilir. Evrimleşmiş kişi ise çıkarları için dini malzeme olarak kullanır. Doğan ERGÜN.

C 110.Rekabet sonucu önce çevre şartları sonra kişinin bulunduğu konumla belirlenir. İdris MANTAŞ
C.110 evet bunun gerçeklerini bugünde görmek mümkündür bu insanlar inanç zafiyetinden dolayı hem evrimleşiyorlar hem de gelişiyorlar bu evrimciler ne kadar akıllı oldukları sahip oldukları öğrenim ve mezuniyet dereceleri bakımından önemli bir şekilde görülmektedir.eksik olan inançsızlıktır. . Mesut ASLAN

C 110. bedenen gelişmiş insan ile evrimleşmiş insan arasında pek fark yoktur. Demokraside kendini ne kadar anlatabildiğin kadar haklisindir. Oyunun kurallarını da sen belirlersin  Ömer GEZİCİ

C 110.Evet rekabet edebilir.Ama aklını da ortaya koyarsa oyunu kazanacağı kesin.Seyhan IŞIK

C.110: Evet, gelişmiş insan rekabet edebilir. Çünkü gelişmiş insan aynı zamanda bedensel, zihinsel ve düşünsel evrimini de tamamlamıştır. Dilek KARABAYRAKTAR

C110. Bence zihinsel olarak gelişmiş insan kazanır. Akıldan daha üstün ne olabilir ki? Baştan kazanan bellidir Menşure DAĞLAR

C 110. Bence de kurallar kime uyarsa o kazanır. Ahmet ESER

C 110. Bence zihinsel açıdan gelişmiş kişi en azından canlıların Allah tarafından yaratıldığını bilir. Evrimleşmiş kişi ise çıkarları için dini malzeme olarak kullanır. Mehmet Şirin ARTUK

C 110. günümüze bakar isek ABD evrimini tamamlamamış olsa da ipleri elinde tutuyor. Ve görülüyor ki tek başına evrim yeterli olmuyor. Cahit Özkan

C 110.Evet bence ede bilir .Çünkü rekabet artıkça kalite artar ve gelişim daha erken ve daha yüksek olur.Abdullah DENİZEDALAN

c.110.Bir şeyleri başarabilmek için sadece evrimleşmek yetmez zihinsel açıdan da gelişmiş olmak gerekir.Bugün ipler kendilerini her yönden bir bütünlük içinde geliştiren insanların elindedir.Selma ZENGİN

C.110.Evrimleşmiş ansan yoktur gelişmiş insan vardır. Melek BOZANAR

C.110.Evrim zaten hayvanlar içindir gelişmiş olan insan aklını kullanarak her şeyi çözebilir.Çiğdem YİĞİT

C 110. Bence insanın fiziki yapısına herhangi bir evrimin varlığı söz konusu olmayıp, sadece insan zihinsel olarak bir evrim geçirebilir.  HAYRETTİN AYDIN

C 110. Bu gün ipler zekasını ve nefsini kullananların elinde...Onlarla baş etmek için öncelikle onların sistemini iyi çözmeliyiz. Erdinç YEŞİLYURT

C.110.zihinsel açıdan gelişmiş insan aklını kullanarak evrimleşmiş insan ile rekabet edebilir.evrimleşmiş insanın zekası çok fazla gelişmediği için diğer insan gibi farklı çözümler üretemez. HAYRETTİN KARABUDAK

C.110  bence  zihinsel ve bedensel olarak gelişmiş insan kazanır  akıl her şeyden üstündür .. Celal  TİLGEN

C 110. Zihinsel açıdan gelişmiş bir insan evrimleşmiş bir insanla rekabet yapabilir. Bence zihinsel açıdan gelişmiş kişi en azından canlıların Allah tarafından yaratıldığını bilir. Evrimleşmiş kişi ise çıkarları için dini malzeme olarak kullanır. Mehmet Şirin ARTUK

C 110. Edemez.Çünkü hayatı bilgisi evrim çatısı altında sınırlandırılmıştır bunun dışına çıkamaz.

 

C 110. Evrimleşmiş insan zaten zihnen gelişmiş insandır.İnsanlar birbirleriyle rekabet edebilir. MUZAFFER CEYLAN

C 110. Zihinsel açıdan gelişmiş insanla,evrimleşmiş insan rekabet halinde olabilir. Bugün ipler, kendisini geliştiren, öğrenen, çağın getirdiklerini kullanan insanların elindedir.Hatice ŞAHİN

C 110. Rekabet edemez. İkisi de birbirinden çok farklıdır. Tekin ÖZBEY

C 110. Bir insan hem gelişmiş hem evrimleşmiş olabilir. Emre Özden

C 110.Günümüz yönetim sistemleri zeki insanların elindedir. Evrimleşmiş insanda çağın gereklerini yerine getiren insandır yani ikisi aynı insandır aslında Kerime TAŞ

C 110. Mücadele mümkündür fakat bu zaman ve mekanın uygunluğunda mümkün olacak bir mücadele olacaktır. Aklen gelişmiş bir insan zeki bir insanla bir bakıma mücadele edebilir ama bu mücadelede bir kazanım elde etmesi pek mümkün değildir.  ZEYNEL EDE

C 110. Bence insanın fiziki yapısına herhangi bir evrimin varlığı söz konusu olmayıp, sadece insan zihinsel olarak bir evrim geçirebilir.  Muhsin ERSAN

C 110.Gelişmiş insanın üstünlüklerinden bahsedebiliriz,ama evrimleşmiş insandan bahsetmek bence mümkün değildir.Cebrail HAN

C 110.Edebilir. Barış  DEMİRTAŞ

C 110. Gelişmiş insan evrimselleşmiş insandan daha üst kategoridedir. Bir insan hem gelişmiş hemde evrimselleşmiş olabilir. Bugün ipler gelişmişin elinde.Sevgi ALMAK

C 110.Söylendiği gibi eğer sadece doğa koşulları söz konusu ise evrimleşmiş yani o şartlara uyum sağlamış insanla rekabet edemez.Meral YILMAZ

C110.Bir insan hem gelişmiş hem de evrimleşmiş olabilir.A.KONUKSEVER

C 110. İnsan gelişmiş olabilir ama evrimselleşemez. Zihinsel bede açısında gelişmiş insan evrim çanağından kurtulmuş insandır. Abdulmevla OKTUAY

C 110. Hakikaten kimin kazanacağını oyunun kuralları ve oyundaki hakem belirler. Günümüzde ise evrimleşmiş insanın kazanacağı kanısındayım. Çünkü hakem ve oyunun kuralları onlardan yana görünüyor. Ercan ÇiFTÇi

C 110. Aslında zihinsel açıdan gelişmiş olanın bunu kazanması lazım gelişmiş insan becerilerini daha güzel kullanabilir.Ahmet DUSAK

C 110. Evrimleşmiş insana, zihinsel olarak gelişmiş insan denilemez. . Uğur YÜCEDAĞ

C 110.Rekabet sonucu önce çevre şartları sonra kişinin bulunduğu konumla belirlenir. İlyas AKTÜRK

C 110. Edemez.Çünkü hayatı bilgisi evrim çatısı altında sınırlandırılmıştır bunun dışına çıkamaz. Kadir AVCİ

C.110 Kurallar yalan dolan üzerine bunu tersine döndürmek gerek. İRFAN CEYLAN

C.110 Oyunun kuralları hileli zar gibi. Bunu yenmek eğitimle olur. SEVDETA ŞİŞMAN

C.110 Tabi ki rekabet edebilir. Ama evrimleşmiş insan aynı zaman da gelişmiş insan olabilir. Burada da kuralları iyi uygulayan ve hileye yatkın olan kişi kazanır. ADEM BATARAY

C 110. Zihinsel açıdan gelişmiş bir insan evrimleşmiş bir insanla rekabet yapabilir. Bence zihinsel açıdan gelişmiş kişi en azından canlıların Allah tarafından yaratıldığını bilir. Evrimleşmiş kişi ise çıkarları için dini malzeme olarak kullanır. Bedih EROĞLU

C 110. Zihinsel beden olarak gelişmiş insan evrimleşmiş insandan bir adım daha öndedir.çünkü oyunun kuralları da zekaya bağlıdır. BARIŞ HOZMAN

C.110. Baş edebilir çünkü akıl çoğu sorunun hakkından gelebilir. Zehni GÜN

C 110.Bir insan eğer zihin açısından gelişmişse evrimleşmiş insan olamaz. Bugün kontrolün çoğu evrimleşmiş insanların elindedir. Geri kalmışlığımızın sebebi budur(FATİH KAPLAN)

C 110. Oyun kuralları ve evrimleşmiş insana verilen ayrıcalıklar kazananı belirliyor. ŞEHMUS AKYÜZ

C.110.  Salt zihinsel gelişimini tamamlamış insan tek başına bir gelişim örneği gösteremez. Bunun yanında devinsel gelişimde terine gelmelidir. Osman KILINÇ

C.110 Tabii ki edebilir. Günümüzde beynini iyi çalıştıran kazanır. O zaman aynı şartlar altında ki savaşın sonucunu zihin rekabeti belirler. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C110.zihinsel açıdan gelişmiş insan çevresini iyi anlayan insan dır onun için çevresini tanıyan insan evrime inanamaz BURHAN KORHAN

C 110.Zihnen gelişmiş insan yarışmada finiş çizgisine daha çabuk yetişir. Mahmut ERBAY

c 110. insanda evrimleşme sadece fiziki ve az miktarda olmuştur gelişmiş insan kazanır. Selman BÜYÜK

C 110. Günümüz sisteminde güç odakları oyunun kuralı koyar. Doğal olarak hep onlar galip gelir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C110.Bence ipler siyaset oyunu yapan insanların elindeler.ama bunlar yanlarına kalmayacaktır..Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.110 bu zamanda güçlü olan kazanıyor. Bence evrimleşmiş ya da zihinsel bedensel açıdan gelişen insanlar arasında hangisi daha güçlüyse o kazanır. Nesrin EKİNCİ

C 110. Çok bilen adam mutsuzdur. Evrimleşmiş insanla rekabet edemez. Zihnin, aklın yönetimindeki gelişmiş adam evrimleşmiş adama yönetmeye kalkışıp rekabete girmez. İpler kurnazların elindedir bu da evrimleşmiş insana özgüdür. SİNAN UZUNDEMİR

C 110. Beklide zihinsel beden açısından gelişmiş inşa da önce evrimleşmiştir. Öyle olursa uygun kuralları her iki taraf içinde eşit sayılır. Bugün ipler beklide her ikisinin elindeyken evrimleşmiş insan sadece bunun farkıma değildir. Murat ÇELEN