S 101.Doğada ki evrimsel yasalar ve vahşi hayatın yaşam kuralları;hatayı af etmeyen;av-avcı misali güce dayalı sıcak bir can pazarı ve yaşam kavgasıdır. Önermesini dikkate alarak;bu gün insanlığın yaşam döngüsü konumu nedir? Nasıl olmalıdır?

C 101.Para petrol kimdeyse güç onda güç kimdeyse hak da onda hak kimdeyse adaleti de o sağlar. e malum görüyoruz. Orta doğu ve Asya savaşlarla boğuşuyor.N asıl olmalı konusunu da Amerika’ya soralım o iyi bilir sayın başbakanımız Buch’a gitmişken onu da sorsaydı ya iyi olurdu. Hamit MENÇUK

C 101. Bu günkü insan konumu bu önermeden çok ötede olduğu gibi bu önermenin anti önermesi konumun olması gerekmektedir. ! M. Sait DEMİR

C 101. Bugünkü insanlığın yaşam döngüsünde buna benzerdir. Güçlü güçsüzü her zaman yenmiştir. Hatice TUNCER.

C.101 Av-avcı ilişkisinde insan manevi bazı konularda avdır. Bazı olgularda ise avcıdır yaşam kuralları boyunca bir üst yönetici alt yöneticisini avı olarak kullanır dürüstlüğüne liyakatliliğine adaletine güvenilmeyen insan içindir. BAHAR YILDIZ

C.101 insanda da av avcı ilişkisine benzer bir ilişki var zaten ezenler ve ezilenler güçlü olanlar her zaman çıkarı için güçsüzü ezer.Nesrin EKİNCİ

C 101.Canlılarda olan rekabet insanda çok daha ilerlemiş,yaşam döngüsü menfaat farzı üzerine kurulmuştur.Ama haklı rekabet liyakat üzere kurulmalıdır. İdris MANTAŞ
C 101.
Bugün ki insanlarda yaşam kuralları vahşi hayatta ki gibidir. Yani güçlüler güçsüzleri her zaman ezmektedir. Bunun yerine herkesin kardeş gibi, paylaşımcı bir yaşam kurallarını benimsemesi gerekir. Doğan ERGÜN
C.101
doğrudur tamamen eğer fakir bir ümmetten gelirsen alt sınıf tabakasındaysan,ve bir de siyah isense  ve müslümansa senin yaşamaya rahatlamaya hakkın yoktur.ör:Somali ,Kenya ,Kamboçya,ırak,Afganistan .. . Mesut ASLAN
C 101.
bu günkü düzende ya avsındır yada avcı. Ezilmek istemiyor isen ezeceksin mantığı vardır. Cahit Özkan

C 101. insanınki de buna benzerdir yasamı kazanmak için çalışmak gerekir Fakat başkalarının hayatini düşünmesi kendisine kalmış bir iştir Ömer GEZİCİ

C.101: İnsanoğlu bugün sadece avcı konumunda varlığını sürdürmekte oysa doğa evrimsel yasalar gereği bir gün insanları da avlamaya başlayacaktır. Çünkü insanoğlu her geçen gün doğanın dengesini bozmakta ve zarar vermektedir. Bir gün bu yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alacaktır. Gerçi almaya da başlamıştır.Dilek KARABAYRAKTAR

C 101.Bir rekabet ortamı gibi.Çünkü zayıfı ezerek hayatını en iyi şekilde yaşamakta. Seyhan IŞIK

C.101.Evrende dengeyi bozan tek varlık  insandır diğer mücadeleler biyolojik kontrolün bir gereğidir . Menşure DAĞLAR

C 101. bu gün insanlığın konumu söylediğiniz önermedir. Güce dayalı olmamalı bence sevgiye ve saygıya dayalı olması gerekir. Ahmet ESER

C 101.insanlarda bu av ve avcı ilişkisi hep oluyor.sistem zeki  ve hızlı olanı seçiyor. Abdullah DENİZEDALAN

C.101.İnsanlarda ki yaşam döngüsü de doğada ki gibidir fakat daha acımasızdır.Sürekli bir av avcı ilişkisi vardır güçlü olan kazanır.Melek BOZANER

C.101.İnsanlarda yaşam döngüsü de bir av_avcı ilişkisine benzerdir.Sürekli bir rekabet ortamı vardır ve güçlü olan kazanır.Selma ZENGİN

C.101.Doğada ki av _avcı ilişkisi mecburiyetten olmuştur hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için olmuştur fakat insanlarda ki kendi aç gözlülüklerinden kaynaklanmıştır.Çiğdem YİĞİT

C.101.bugünkü insanların yaşam döngüsü güçlü olanın güçsüz olanı sömürdüğü bir sistemdir.örnek;orta doğuda yıllardır yaşanan yer altı kaynakları savaşı. HAYRETTİN KARABUDAK

C 101.Canlılarda olan rekabet insanlarda çok daha ilerlemiş,yaşam menfaat  üzerine kurulmuştur.Ama haklı rekabet dğruluk üzere kurulmalıdır.Erdinç YEŞİLYURT

C.101 Günümüzdeki sistemde bunun aynısı durumuna gelmiştir hayatta kalmak için güçlü güçsüzü her zaman ezmiştir ezmeye de devam edecektir.  Celal  TİLGEN

C 101.İnsanlığın bugün ki yaşam döngüsü güçlü olan zengin olan ezer fakir olan ezilir döngüsüdür.Adaletle hüküm etmek gereklidir. MUZAFFER CEYLAN

C 101. Günümüzdek insan yeri bu kurallardan uzak olduğu gibi bu kuralların dışında olması gerekmektedir.Mehmet Şirin ARTUK

C 101. Doğanın yasalarında olduğu gibi maalesef günümüzde de böyledir. Güçlü olan ekonomide, sosyal yaşamda, siyasette, yani birçok alanda güçlü olan her zaman haklı konumda, diğer insanları ezebilmektedir. Şu anda büyük güçlerin bulunduğu konum gibi. Hatice ŞAHİN

C 101. Bu zamandaki insanın güçlünün zayıfı ezmesi yani güçlü insanın rahat yaşamsıdır.           Tekin ÖZBEY

C 101.Bugünkü insanın konumu evet can pazarı av ve avcılar vardır. Kerime TAŞ

C 101. Aynen açıklamanız gibidir. Bir can pazarı ortamı mevcut olup av avcı ilişkisi mevcuttur. Ve bütün canlılar birbirleriyle yaşam kavgası vermektedirler. Muhsin ERSAN

C 101. Önermesini dikkate alırsak bu gün insanlığın yaşam döngüsü ortaya çıkar. Emre Özden

C 101.Maddi ya da siyasi olarak güçlü olanlar güçsüzleri ezer.Meral YILMAZ

C 101. Kapitalizm bu devrin doğal döngüsünün vahşi ve asil almayan tek avcısıdır.Uğur YÜCEDAĞ

C 101. Bugün insanlığın yaşam döngüsü kapitalizm ve sömürgeciliktir. İnsanın yaşam döngüsü adalet ve güzel ahlak olmalıdır. Abdulmevla OKTUAY

C 101.insanlığın şu anki yaşam tarzı aynen Afrika’da ki ceylan leopar ilişkisine dönmüş Cebrail HAN

C 101. Bugünkü insanlığın yaşam döngüsü güçlü olan ezer zayıfları süzer. İyi olan(gözü açık olan,işi bilen)yaşar diğerleri ise onlar için birer ekmek arası kaşardır. Ercan ÇiFTÇi

C 101.Aslında bugünkü yaşam koşullarımızı düşününce ürperiyorum adeta beslenme için biz şu cümleyi sarf etmekten geri kalmıyoruz bu da ekmek aslanın boğazında diyoruz.Ahmet DUSAK

C.101 Bugünkü insanların yaşam döngüsü zayıf güçlünün yemi.. N.BİLGİN

C 101. Bu günkü insan konumu bu önermeden çok ötede olduğu gibi bu önermenin anti önermesi konumun olması gerekmektedir.Bedih EROĞLU

C 101. Şu anda bile büyük balık küçük balığı yutar mantığı işliyor. Kapitalist düşünenler varoldukça bu böyle devam edecektir.Yapmamız gereken bunları ortadan kaldırmak. Kadir AVCİ

C 101.Doğal döngüde bulunan insanın kapitalizmi  içine kadar özümsemesi sonucu oluşan bu yapıdan kaynaklıdır. Bunun temel kriteri ve kurtulma koşuluda kapitalizmi ortadan kaldırmaktır. Mehmet Salih Gökhan

C. 101.Hak ve adalet av ve avcı ilişkisinde olduğu gibi her zaman avcının yanındadır güçlüysen haklısın. Osman KILINÇ

C 101. Hayvanlarda doğanın döngüsü gereği av avcı ilişkisi vardır. İnsanlık giderek hayvanlaştığından dolayı artık insanlarda da güçlünün güçsüzü ezdiği bir ortam oluşuyor. ŞEHMUS AKYÜZ

C.101. Şuan yanı günümüzde güce dayalı yaşam sadece gelişmemi yada tem demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerde yaşanmaktadır, gelişmiş ülkelerde böyle bir sorun yoktur. Zehni GÜN

C.101 insanda da av avcı ilişkisine benzer bir ilişki var zaten ezenler ve ezilenler güçlü olanlar her zaman çıkarı için güçsüzü ezer. ilyas AKTÜRK

C 101.Günümüzün yaşam döngüsü de bu şekildedir  ve bu her zaman böyle devam edecektir.o günün av avcı benzetmesini bugünün sömürgeci ile sömürülenine benzetebiliriz.örneği ise Amerika gibi emperyalist bir devletin ırak gibi güçsüz bir devleti haksız yere işgal etmesidir. BARIŞ HOZMAN

C.101 Doğada her zaman doğal denge söz konusudur. Bunlardan birisi aksarsa yaşam da aksamaya başlar. ADEM BATARAY

C.101 İnsan nasıl görmek isterse öyle görür. Doğada yardımlaşma, dayanışma birbirinin ihtiyacına cevap verme gibi güzel olgular var. Bizde öyle olmalıyız. İRFAN CEYLAN

C.101 Bu önerme eksik kalıyor, doğa bir harikadır. Her  şey birbirini tamamlıyor, biz de keşke böyle olabilsek. SEVDETA ŞİŞMAN

C 101. Bugün bizde hayvanlar gibi av-avcı ilişkisi içini girmişiz. Büyük veto imparatorları avcı doğu ve Müslüman ülkeleri av durumundadır. (FATİH KAPLAN)

C 101. Evrimsel gelişmelerde görüldüğü gibi güçlü olan yaşar ve güçsüzü yok eder,devamlılığını sağlar. Devletlerde de durum böyledir. Güçlü devlet kendisinden güçsüz olan devleti baskı altına alır ve onu sömürerek devamlılığını sağlar. ZEYNEL EDE

C 101.hayvanların yaşaması için avlanmaya ihtiyacı var fakat insanların üretmeye ihtiyacı var birbirine zarar vermeden de yaşayabilirler BURHAN KORHAN

C 101. İnsanlık artık doğadaki  vahşi hayat gibi yaşamında güce dayalı can pazarı uygulatmaktadır. İnsanlık bu şekilde olmamalı hayatta kalabilmek için birbirlerinin yaşamlarına yardım etmelidir. Fahriye İNCE
C 101.
günümüzde de herkes birinin ekmeğinin peşine düşmüştür. halbuki doğa zengindir herkes kendi ekmeğini arasa bulur. Selman BÜYÜK
C 101. Günümüzde de aynı durum söz konusu güçlü her zaman dominanttır.A.KONUKSEVER
C101.
Doğal döngünün olması için rekabet olmak zorundadır.Mehmet fatih ŞENGÜL.
C 101. Bugün insanlar doğadaki gibi ekmek derdine düştüğünden hayvanlardan bir farkı kalmamıştır. Geçim kaygısı yüzünden insanlar birbirini öldürür olmuş. İBRAHİM ÖZDEMİR
C 101.
İnsan dışındaki hayvan tüylerini göz önünde bulundurduğumuzda evet Av-Acı ilişkisi var ve olmalıdır. Ama insan türü içerisinde meydana gelen olumsuzluklar savaş, cinayet vb. amaçsız can pazarları vahşi hayattın birer parçalarıdır. Oysa bunlar insanlığa aykırıdır. Çünkü insan yaşamı bunu gerektirmiş. Murat ÇELEN