S 100.Allah C.C'nin dinlerinde (semavi dinler uzay çağında türeyebilir)ve doğanın dininde/lerinde(dünyevi dinler) şansa ve affa yer var ama evrimleşmede affa yer yoktur. Evrim her zaman güçlünün yanında yer alır ve güçlüyü yaşatır. Önermesi doğrumu neden

C 100.Tew tew tew derim evrim her zaman güçlünün yanında olsaydı karıncalar çekirgeler böcekler neden hala yok olmadı ki. Hamit MENÇUK

C 100. Güçlü olmak için ; Dikkat, bilgi, çalışmak gibi faktörler şarttır. Allah (C.C) dinin de ise bunlar hem farz hem sevaptır. Güçlü olmak için öldürmek ise cezasız ve öldürülenin karşılıksız olduğunu göstermez! M. Sait DEMİR

C 100. Evrim her zaman güçlünün yanında yer almıştır ve güçlü olan evrimsel aşamada hep kazançlı çıkmıştır. Hatice TUNCER

C.100 Doğrudur. Her şey olgu her zaman güçlünün yanındadır. Hani derler ya:arkan kuvvetli ise beyde sensin dayı da..sensin . BAHAR YILDIZ

C.100 evet evrim her zaman güçlünün yanında yer alır.güçlü olan her zaman zayıfın hakkından geliyor haksız olsa bile.Nesrin EKİNCİ

C 100.Allah her zaman affetmeye açıktır.Evrim canlının özelliklerini bilimle ilişkilendirdiği için evrimde affa yer yoktur. İdris MANTAŞ
C 100. Doğrudur. Çünkü ilahi olmayan dinlerde affetme kavramı varken, ancak evrimleşmede af yoktur. Ve evrim her zaman güçlünün yanındadır. Doğan ERGÜN
C.100
doğrudur evrimde hata olmaz her şey bilimselliklerle sonuçlanır bir basamaktaki hata çok cidii yanlışlıklara neden olacağından ve bir bilimsel çalışmayı zedeleyeceğinden hata kabul edilemez dinimizde zaten hata yapanlar üzerine indirilirmiş  hatadan nasıl affolunacağını açıklamıştır. . Mesut ASLAN
C 100.
bence doğru değil. Evrimi dine uygulamak ne kadar doğru acaba. Biz dinin metriksini her şeyin üstünde görenler değimliyiz veya böyle kabul edenler. Cahit Özkan
C 100.
Dinlerde yeni şeyler evrim yasalarına göre düzenlenmezler insanin asil yaratılışına göre yasaları kurulur İnsan öz itibariyle iyi kabul edilir Yaşam onu kötüler yarıya götürür Evcin bunun dam tersidir Ömer GEZİCİ

C.100: Bence de evrim her zaman güçlünün yanında yer alır ve güçlüyü yaşatır. Önermeye katılıyorum. Evrimsel yasaların gereği budur. Dilek KARABAYRAKTAR

C .100.Evet doğrudur.Çünkü evrimi savunanlar yer alır. Seyhan IŞIK

C.100.Evrim teorisinde var ama annenin yavrusunu yaşatması evrim değildir. Menşure DAĞLAR

C 100. Hayır doğru değildir.çünkü eğer güçlünün yanında olsaydı şuan bir çok canlı yaşamaz olurdu.Ahmet ESER

C 100.Evrim çoğunlukla güçlüyü savunur.akıllı insan bu durumda ezilir. Abdullah DENİZEDALAN

C.100.Evrimde her zaman güçlü olan hayatta kalır güçsüz olan yok olup gider.Günümüzde de olduğu gibi her zaman haklı olanlar değil güçlü olanlar kazanır.Melek BOZANER

C.100.Güçlü olanlar hayatta kalmasını bilenlerdir güçsüzler ise yok olup gider.Bu her zaman için böyledir.Selma ZENGİN

C.100.Allah her şeyi öyle bir düzen içinde yaratmıştır ki her şey olması gereken gibidir.Zamana ve şartlara göre kimi canlıların nesli tükenir kimi zamanda yeni türler ortaya çıkar.Çiğdem YİĞİT

C.100.dediğiniz gibi olsaydı bugün yaşayan birçok hayvan türünün soyunun tükenmesi gerekirdi. HAYRETTİN KARABUDAK

C 100. Güçlü olmak için ; akıl, bilgi ve çalışmak gibi faktörler şarttır. Erdinç YEŞİLYURT

C100 Bence de evrim her zaman güçlünün yanında yer alır ve güçlüyü yaşatır. Önermeye katılıyorum. Evrimsel yasaların gereği budur Celal TİLGEN

C 100. Doğrudur.Evrimde güçlü olan yaşar güçsüz olan silinir. Ama semavi dinler her zaman türer. MUZAFFER CEYLAN

C.100 Doğrudur.olgu her zaman güçlüden yanadır.güçlü olursan her şey sen olursun.tabi ki bu güç beyin gücüdür.Mehmet Şirin ARTUK

C 100. Her dinin, ilahi veya doğa, kendine göre yasaları ve şartları vardır. Bunların bazıları affedici bazıları ise daha katıdır. Evrim teorisi kendi kurallarına göre bakıldığında doğrudur. Bu dinde, hayatın her alanında böyledir. Güçlüler kendi isteklerini, kendi düşüncelerini başkalarına empoze ederler. Hatice ŞAHİN

C 100. Önerme yanlıştır. Allah(c.c) dini türemez. Diğer din ve evrim zaman içinde reform edilmiş evrim çürütülmüştür. Tekin ÖZBEY

C 100.Allah c.c dinlerinde şansa ve affa yer varsa ve evrim bunu zıttı bir durum sergiliyorsa bu doğru değildir. Ayrıca güçlü demek doğru değildir. Kerime TAŞ

C 100. Evrim teorisine göre doğrudur. Neden derseniz: Çünkü güçlü her zaman kazançlı çıkmaktadır, doğa kanunlarına göre tabi. Emre Özden

C. 100.ALLAH’IN gönderdiği dinler herkese eşit mesafededir evrim de güçlü olanın yanında dır.  Osman KILINÇ

 C 100. Evrim teorisine göre doğrudur. Neden derseniz: Çünkü güçlü her zaman kazançlı çıkmaktadır, doğa kanunlarına göre tabi. Muhsin ERSAN

C 100.Doğaya en çok uyum sağlayan evrimleşen canlının yanında yer alan evrime karşılık;semavi dinler bütün insanların yanındadır.Meral YILMAZ

C 100. Evrim bilimin bünyesinde yaşamalıdır.Dine çelme atmaya çalışmamalıdır.Çünkü o güçlü hükümler (ayetler) karşısında bu teoriler ezilir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 100. Doğrudur. Evrim teorisine göre her zaman güçlü olan hayatta kalır. Ama dinlerde af  vardır. Dinde af olmasaydı hiçbir insan hayatta kalmazdı. Çünkü her insanda nefis vardır . Abdulmevla OKTUAY

C 100.evrimi ortaya atanlar için doğrudur ama benim için doğru bir önerme değildir.bu çünkü er hayvanın yaşam şartı bir diğerinden farklıdır.Cebrail HAN

C 100. Bir açıdan doğrudur.Çünkü evrimleşmede kendini devam ettirmenin şartı kendi şansını iyi değerlendirmek ve alttakine karşı güçlü üsttekine karşı savunmalı olmak zorundadır aksi takdirde yem olmak kaçınılmazdır. Ercan ÇiFTÇi

C 100. Evrimde affa yer yoktur.evrime göre en çok evrimleşen canlı güçlüdür. Sevgi ALMAK

C 100.evrimi ortaya atanlar için doğrudur ama benim için doğru bir önerme değildir.bu çünkü er hayvanın yaşam şartı bir diğerinden farklıdır. Günümüzde de olduğu  gibi her zaman haklı olanlar değil güçlü olanlar kazanır.Ahmet DUSAK

C.100 doğru.tabi evrim teorisine göre. N.BİLGİN

C 100. Doğrudur. Her şey olgu her zaman güçlünün yanındadır. Hani derler ya:arkan kuvvetli ise beyde sensin dayı da..sensin.Bedih EROĞLU

C 100.Bu evrim teorisine göre doğrudur.Büyük balık küçük balığı yutar yaşamak için öldür. Kadir AVCİ

C 100. Doğal döngüye göre doğrudur. Çünkü doğal döngüde güçsüz güçlüye yenik olur. Burada nasyonalist yaklaşım ön plandadır. Mehmet Salih Gökhan

C 100. Evet dinlerde her zaman bir af kapısı vardır evrimde yoktur. ŞEHMUS AKYÜZ

C.100. Doğru değildir sebebi ise Allah alemi yaratırken şansa yer vermemiştir. Yani dinde ve şans yoktur. Evrimleşmede de şans yoktur. Zehni GÜN

C.100 evet evrim her zaman güçlünün yanında yer alır.güçlü olan her zaman zayıfın hakkından geliyor haksız olsa bile. İlyas AKTÜRK

C 100.Dünya tarihine baktığımız zaman güçlü olan her zaman kazanmıştır.güçlünün kazanmasının evrimle alakasının olmadığı ortadır. BARIŞ HOZMAN

C.100 Dinde her zaman affetmek mevcuttur. Affetmek yalnızca Allah’a mahsustur. ADEM BATARAY

C.100 Evrim insan aklının vicdansız fikri; bu yüzden eksiği çok. Doğa da yardımlaşma da var mücadelede unutulmamalı. İRFAN CEYLAN

C.100 Tavuk yavrusu kurtulsun diye, başını itin ağzına atıyor. Horoz aç iken yem bulunca önce tavukları çağırıyor. Evrim bunları görmezden geldiği müddetçe tökezleyecektir. SEVDETA ŞİŞMAN

C 100.Allah(c.c) affedicidir; ancak evrim ve evrime körü körüne bağlananları affetmez. Doğrudur. Evrim her zaman güçlü olanı n ancak yaşama şansının olduğunu iddia eder. (FATİH KAPLAN)

C 100. Doğruluğu pek tartışılması gerekmeyen bir konudur bence. Zaten bunu böyle olduğunu yaşayarak ve görerek de biliyoruz. ZEYNEL EDE

C 100.Allah (c.c) merhameti yüksektir. Ancak şirke giren ve onun yarattıklarını yanlış gösterenler hariç. BURHAN KORHAN

C 100. Doğrudur. Evrim kendi varlığını sürdürebilecek ve gelecekte var olma olanağı fazla olanı yaşatır. Fahriye İNCE                                                                                                                               c 100. doğrudur. evrim güçlüyü daha güçlü yapar zayıfa tahammül etmez tıpkı kapitalizm gibi. Selman BÜYÜK
C 100.Evet önerme doğrudur.Çünkü Allah bağışlayıcıdır ve merhametlidir.Ama evrimde merhamet ve bağışlama yoktur. Mahmut ERBAY
C 100.
Doğru bir önerme katılıyorum. A.KONUKSEVER
C100.ALLAH
Şüphesiz gafur ve rahimdir.yani af edicidir.aynı zamanda kahhardır.Mehmet fatih ŞENGÜL.
C 100. Hayır doğru değildir. Evrim de evrenin içinde oluşmuş bir olgudur. Yani evrim de tanrının yarattığı bir kavramdır. İBRAHİM ÖZDEMİR
C 100.
Doğrudur. Çünkü insanoğlu doğumundan ölümüne kadar doğayla iç içe olan bir canlı varlıktır. Doğayı kendine göre düzenlemesi ömrünün uzamasına neden olabilir.Ağaçlandırma yaparak temiz havayı teneffüs etmesi.Doğadan yetiştirdiği gıdalarla beslenmesi; herhangi bir tıbbi ilacı katmaması ömrünün uzamasına neden olabilir. Fakat gerçek şu ki doğa insanın ölmemesini engelleyemez. Murat ÇELEN